settings icon
share icon
Vraag

Hoe kan ik mijn gedachten beheersen?

Antwoord


Veel christenen worstelen met dit onderwerp, vooral in onze bijzonder technologische wereld, maar het is essentieel dat we onze gedachten beheersen. Spreuken 4:23 stelt: "Bewaak je hart beter dan alle andere dingen. Want in je hart is de bron van het leven." Het "hart" omvat ook de gedachten en alles wat daaruit voortkomt. Iemand zei ooit dat wij elke zonde die we begaan eigenlijk twee keer begaan: de eerste keer in onze gedachten en dan een tweede keer wanneer we die gedachten omzetten in een handeling. Het is gemakkelijk om af te rekenen met de zonde in ons leven als we de zonde op het fundamentele niveau van onze gedachten aanvallen, in plaats van te wachten tot zij wortel heeft geschoten in onze handelingen en dan proberen om haar uit de grond te rukken.

Er bestaat ook een verschil tussen verleid worden (een gedachte die het verstand binnendringt) en zondigen (een kwade gedachte niet loslaten en er mee bezig blijven). Het is belangrijk te begrijpen dat wij gedachten die ons verstand binnenkomen evalueren op basis van Gods Woord en bepalen of dat een goede denkrichting is, of dat we die gedachte moeten afwijzen en vervangen met een andere gedachte. Als we al hebben toegestaan dat een bepaalde gewoonte zich in ons gedachteleven heeft gevormd, dan wordt het moeilijker om het pad van onze gedachten te veranderen, net zoals het moeilijk is om een auto uit een diep spoor te manoeuvreren en weer op de juiste weg te zetten. Hier volgen enkele Bijbelse suggesties voor het beheersen van onze gedachten en het verwijderen van verkeerde gedachten:

1. Breng tijd door in Gods Woord, zodat je in staat zult zijn om zondige gedachten te herkennen wanneer die je verstand binnenkomen (verleidingen) en zult weten wat je moet doen. Jezus in de woestijn (Matteüs 4) beantwoordde elke verleiding van de satan met een Schrifttekst die betrekking had op de richting die zijn gedachten moesten volgen in plaats van het pad in te slaan van de zondige gedachte. Toen Hij verleid werd op het gebied van zijn lichamelijke behoefte (verander steen in brood), zei Hij de passage op die gaat over het belang van onze afhankelijk van God. Toen Hij verleid werd om de satan te dienen om zo de glorie van de wereld te verkrijgen, citeerde Hij de passage die zegt dat we alleen God moeten dienen en aanbidden en moeten spreken over de glorie die Hem en de zijnen toebehoort.

Toen Hij verleid werd om God op de proef te stellen (om te zien of God werkelijk bestond en zijn beloften zou nakomen), antwoordde Jezus met de passages die het belang benadrukken van geloof in God zonder Hem ooit gezien te hebben. Wanneer we de Schrift aanhalen op momenten waarop we verleid worden, dan werkt dat niet als een talisman, maar het dient ertoe dat we onze gedachten op het Bijbelse spoor brengen. We moeten echter het Woord van God van tevoren al kennen om dat te kunnen doen. Een dagelijkse gewoonte om het Woord op een zinvolle manier te lezen is daarom essentieel. Als wij ons bewust zijn van een bepaald gebied (zorgen maken, begeerte, woede, enzovoorts) waarop we voortdurend verleid worden, dan moeten we sleutelpassages bestuderen en onthouden die op deze onderwerpen betrekking hebben. Als we kijken naar zowel de dingen die we uit de weg moeten gaan (negatief) als hoe we gepast kunnen reageren (positief) op verleidende gedachten en omstandigheden — voordat ze ons bereiken — dan zal dat enorm helpen in onze strijd om de overwinning te behalen.

2. Leef in afhankelijkheid van de Heilige Geest, vooral door Hem in gebed om zijn kracht te vragen (Matteüs 26:41). Als we op onze eigen kracht vertrouwen, zullen we falen (Spreuken 28:26; Jeremia 17:9; Matteüs 26:33).

3. We moeten ons verstand niet voeden met dingen die zondige gedachten bevorderen. Dit is de gedachte achter Spreuken 4:23. We moeten ons hart bewaken — wat we erin laten komen en waar we over blijven nadenken. Job 31:1 stelt: "Ik had met mijn ogen een verbond gesloten: ik had plechtig besloten niet naar de meisjes te kijken." En in Romeinen 13:14 staat: "Laat je leven leiden door de Heer Jezus Christus, en doe niet meer waar je maar zin in hebt. Dan ga je ook niet verlangen naar dingen die niet goed zijn." We moeten ons dus verre houden van tijdschriften, video's, websites, gesprekken en situaties die ons ten val zullen brengen. We moeten ook geen tijd doorbrengen met mensen die ons aanmoedigen om de verkeerde weg in te slaan.

4. We moeten God doelgericht najagen en zondige gedachten vervangen met godvruchtige doelen en gedachten. Wanneer we verleid worden om iemand te haten, dan vervangen we die haatdragende gedachten met godvruchtige handelingen: we zijn goed voor hen, zeggen goede dingen over hen en bidden voor hen (Matteüs 5:44). In plaats van te stelen moeten we hard werken om geld te verdienen, zodat we op de juiste momenten aan mensen in nood kunnen geven (Efeziërs 4:28). Wanneer we verleid worden om een vrouw te begeren, moeten we onze blik afwenden en God eren voor hoe Hij ons gemaakt heeft — mannen en vrouwen — en voor de betreffende vrouw bidden (bijvoorbeeld: "Heer, help deze jonge vrouw om U te leren kennen als dat nog niet zo is, en om de vreugde te kennen van een levenswandel met U"). Probeer haar dan te zien als een zus (1 Timoteüs 5:2). De Bijbel heeft het vaak over het "afleggen" van verkeerde handelingen en gedachten en het dan "bekleden" met godvruchtige handelingen en gedachten (Efeziërs 4:22-32). Als we de zondige gedachten wel afleggen (afdanken, vaarwel zeggen), maar deze niet vervangen door godvruchtige gedachten, dan blijft er een leegte over waar de satan zijn onkruid kan zaaien (Matteüs 12:43-45).

5. We kunnen met andere christenen bijeenkomen zoals God het voor ons bedoeld heeft. In Hebreeën 10:24-25 staat: "En we moeten ook zorgzaam op elkaar letten. We moeten elkaar aanmoedigen tot liefde en tot het doen van goede dingen. En laten we niet wegblijven uit onze bijeenkomst, zoals sommigen van jullie gewend zijn te doen. Maar we moeten elkaar blijven aanmoedigen om te leven zoals God het wil. Want de laatste dag komt eraan." Andere christenen die ons bemoedigen wanneer we veranderingen proberen door te voeren, voor ons en met ons bidden, ons liefdevol vragen hoe het met ons gaat, en ons op het juiste pad houden, zijn werkelijk waardevolle vrienden (het beste is als die medechristenen van hetzelfde geslacht zijn).

Tenslotte, en dit is het belangrijkste: deze methoden zullen nutteloos zijn tenzij we ons vertrouwen hebben gesteld op Christus als Redder uit de zonde. Dit moet absoluut ons beginpunt zijn! Zonder dit reddend geloof kan er geen overwinning op zondige gedachten en verleidingen plaatsvinden; zonder dit reddend geloof zijn noch Gods beloften voor zijn kinderen, noch de kracht van de Heilige Geest voor ons beschikbaar!

God zal mensen zegenen die Hem proberen te eren met wat Hij het belangrijkste vindt: wie wij aan de binnenkant zijn, niet slechts wat wij aan de buitenkant lijken te zijn voor anderen. Mag God Jezus' beschrijving van Natanaël ook op ons van toepassing zijn: "een werkelijk eerlijk en oprecht mens" (Johannes 1:47).

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Hoe kan ik mijn gedachten beheersen?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries