settings icon
share icon
Vraag

Wat zal er volgens de eindtijd-profetie gaan gebeuren?

Antwoord


De Bijbel heeft aardig wat te zeggen over de eindtijd. Bijna elk boek van de Bijbel bevat profetieën over de eindtijd. Het bespreken en organiseren van deze profetieën kan moeilijk zijn. Hier volgt een korte samenvatting van wat de Bijbel verkondigt dat er in de eindtijd zal gebeuren:

Christus zal alle wedergeboren gelovigen die deel uitmaken van de Kerk van de aarde wegnemen (de heiligen van het Nieuwe Testament) door middel van een gebeurtenis die bekend staat als “de opname van de gemeente” (1 Tessalonicenzen 4:13-18; 1 Korintiërs 15:51 en verder). Deze gelovigen zullen aan de Rechterstoel van Christus voor hun goede daden en hun bediening op aarde beloond worden, of beloningen verliezen (maar niet het eeuwige leven) omdat zij nagelaten hebben om te dienen of gehoorzaam te zijn (1 Korintiërs 3:11-15; 2 Korintiërs 5:10).

De antichrist (het beest) zal aan de macht komen en een vredesverdrag (verbond) met Israël sluiten, dat zeven jaar zal duren (Daniël 9:27). Deze zevenjarige periode staat bekend als “de verdrukking”. Tijdens deze verdrukking zullen vreselijke oorlogen worden gevoerd en hongersnoden, plagen en natuurrampen plaatsvinden. God zal Zijn toorn uitgieten over de menselijke zonde, slechtheid en kwaadaardigheid. In deze verdrukking spelen de vier ruiters en de zeven zegels, bazuinen en offerschalen een rol.

Ongeveer halverwege deze zevenjarige periode zal de antichrist het vredesverdrag met Israël schenden en oorlog tegen hen voeren. De antichrist zal de “verwoestende gruwel” uitvoeren en een afbeelding van zichzelf oprichten dat in de tempel aanbeden moet worden (Daniël 9:27; 2 Tessalonicenzen 2:3-10). De tweede helft van de verdrukking staat bekend als “de grot verdrukking” en de “tijd van benauwdheid voor Jakob”.

Aan het eind van de zevenjarige verdrukking zal de antichrist een laatste aanval op Jeruzalem uitvoeren, die zal uitmonden in de Slag om Armageddon. Jezus Christus zal terugkeren, de antichrist en zijn legers vernietigen en deze in de vuurpoel werpen (Openbaring 19:11-21). Christus zal Satan vervolgens duizend jaar lang in de Diepte opsluiten en Hij zal gedurende deze duizend jaar (het “millennium”) over Zijn aardse koninkrijk regeren (Openbaring 20:1-6).

Aan het einde van deze duizend jaar zal Satan worden vrijgelaten, wederom verslagen worden en dan in de vuurpoel geworpen worden (Openbaring 20:7-10). Christus zal dan alle ongelovigen veroordelen (Openbaring 20:10-15) in het oordeel voor “de Grote Witte Troon” en hen allen in de poel van vuur werpen. Christus zal dan een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde brengen: de eeuwige verblijfplaats van de gelovigen. Er zal dan geen zonde, geen verdriet en geen dood meer zijn. Ook zal het Nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdalen (Openbaring hoofdstukken 21-22).

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat zal er volgens de eindtijd-profetie gaan gebeuren?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries