settings icon
share icon
Vraag

Wat zegt de Bijbel over het einde van de wereld?

Antwoord


De gebeurtenis die meestal “het einde van de wereld” genoemd wordt, is beschreven in 2 Petrus 3:10: “Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.” Dit is het hoogtepunt van een reeks gebeurtenissen die tezamen “de dag van de Heer” genoemd worden, het moment waarop God in de menselijke geschiedenis zal ingrijpen om een oordeel uit te spreken. Dan zal God alles wat Hij geschapen heeft, “de hemelen en de aarde” (Genesis 1:1), vernietigen.

Deze gebeurtenis zal volgens de meeste Bijbelwetenschappers plaatsvinden aan het einde van de duizendjarige periode die het millennium genoemd wordt. Gedurende deze duizend jaar zal Christus als koning op aarde heersen, op de troon van David in Jeruzalem (Lukas 1:32-33). Hij zal in vrede heersen, maar met “een ijzeren staf” (Openbaring 19:15). Aan het einde van de duizend jaar zal Satan worden vrijgelaten, opnieuw worden verslagen en vervolgens in de vuurpoel worden geworpen (Openbaring 20:7-10). Dan zal, na een laatste oordeel van God, het einde van de wereld plaatsvinden zoals beschreven in 2 Petrus 3:10. De Bijbel geeft ons verschillende details over deze gebeurtenis.

In de eerste plaats zal het een catastrofale gebeurtenis van ongekende omvang zijn. Het woord “hemelen” slaat op het stoffelijke heelal – de sterren, planeten en sterrenstelsels -- dat zal worden verteerd door een gigantische explosie (mogelijk een nucleaire kettingreactie) die alle materie zoals wij die kennen zal opbranden. Alle elementen waaruit het universum bestaat zullen wegsmelten in dit vuur (2 Petrus 3:12). Het zal ook een luidruchtige gebeurtenis zijn, die in verschillende Bijbelvertalingen wordt beschreven als “met gedruis” (HSV, NBG'51), “met luid gedreun” (NBV), “met een vreselijk lawaai” (Het Boek) en “dreunend” (BasicBijbel). Er zal geen twijfel zijn over wat hier plaatsvindt. Iedereen zal het zien en horen, omdat ons ook verteld wordt dat “de aarde, met alles wat erop gebeurt, bloot zal komen te liggen.”

Dan zal God een “nieuwe hemel en een nieuwe aarde” scheppen (Openbaring 21:1), met daarop het “Nieuwe Jeruzalem” (vers 2), de hoofdstad van de hemel, een perfect heilige plaats die vanuit de hemel zal neerdalen op de nieuwe aarde. Dit is de stad waar de heiligen – degenen wier namen in “het boek des levens van het Lam” zijn geschreven – tot in de eeuwigheid leven. Petrus noemt deze nieuwe schepping de plaats “waar gerechtigheid woont” (2 Petrus 3:13).

Het belangrijkste van Petrus' beschrijving van deze dag is misschien wel zijn vraag in verzen 11-12: “Als u eraan denkt dat alles verteerd zal worden, hoe heilig en zuiver moet u dan wel leven? U moet vol verwachting naar die dag toeleven en eraan meewerken dat hij gauw komt.” Christenen weten wat er zal gebeuren, en onze leefstijl zou dat begrip moeten weerspiegelen. Dit leven zal vergaan en we moeten ons richten op de komende nieuwe hemelen en aarde. Onze “heilige en zuivere” levens moeten een getuigenis zijn voor mensen die de Redder niet kennen. We zouden anderen over Hem moeten vertellen zodat zij aan het vreselijke noodlot kunnen ontkomen dat de mensen te wachten te staat die Hem afwijzen. Vol verwachting kijken wij uit naar Gods “Zoon uit de hemelen, Die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn” (1 Tessalonicenzen 1:10).Terug naar Nederlandse home page

Wat zegt de Bijbel over het einde van de wereld?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries