settings icon
share icon
Vraag

Wat betekent het dat Jezus zal terugkeren als een dief in de nacht?

Antwoord


Het idee dat de terugkeer van Christus zal zijn als een dief in de nacht komt uit Matteüs 24:43: “Want je weet: als de heer des huizes geweten had in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan was hij wakker geweest en had hij het inbreken in zijn huis wel verhinderd.” De essentiële elementen in deze waarschuwing van Jezus zijn dat niemand weet wanneer Hij zal terugkeren, en dat wij in een staat van paraatheid moeten zijn en altijd waakzaam voor Zijn op handen zijnde wederkomst. Jezus waarschuwde ons dat we er te allen tijde op voorbereid moeten zijn, omdat niemand behalve de Vader weet wanneer Hij zal terugkeren, zoals ook nooit iemand weet wanneer een dief in de nacht zal komen (Matteüs 24:36-44).

Deze gebeurtenis wordt tegenwoordig “de opname” genoemd. Het woord “opname” staat nergens in de Bijbel, maar de gebeurtenis wel. Het Griekse woord dat hiervoor gebruikt wordt is “harpazo” (“grissen”, “wegrukken”, “wegvoeren”). Dat wordt gebruikt in 1 Tessalonicenzen 4:16-17: “… dan zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen, en eerst zullen de doden opstaan die in Christus zijn; daarna zullen wij die nog in leven zijn, tegelijk met hen in een oogwenk op de wolken in de lucht worden weggevoerd, de Heer tegemoet. En zo zullen wij voor altijd samen zijn met de Heer.”

Het plotselinge karakter van deze gebeurtenis wordt in 1 Korintiërs 15:51-54 beschreven als “opeens, in een oogwenk”. Er zal geen waarschuwing worden gegeven wanneer Jezus terugkomt, net zoals een dief in de nacht geen waarschuwingssignaal geeft. Daarom vertelt Matteüs 24:44 ons dat we “voorbereid moeten zijn, omdat de Mensenzoon komt op een uur waarop je het niet verwacht.”

Voor Christenen zal de opname een feestelijke gebeurtenis zijn, maar voor alle anderen zal het een tijd vol enorme beproevingen zijn. Stel je eens voor dat je achter zou blijven, terwijl miljoenen Christenen over de hele wereld plotsklaps en zonder enige verklaring verdwijnen. We zijn door de Bijbel en het getuigenis van Gods eigen Zoon voldoende gewaarschuwd om er klaar voor te zijn. We moeten waakzaam zijn, beschermd door de volledige wapenrusting van God (Efeziërs 6:13-18). De duivel zwerft rond over de hele aarde, op zoek naar Christenen met een kier in hun wapenrusting. Laat je niet misleiden door het idee dat de duivel zich alleen maar op zondaars richt. Zij zijn al van hem en hij heeft geen enkele reden om zich met hen bezig te houden, tenzij ze in geestelijke zin ontwaken voor het goede nieuws van Jezus Christus. De belangstelling van de duivel gaat uit naar de Christen. Zij zijn degenen die hij wil verderven en vernietigen, en daarom moeten Christenen voortdurend waakzaam en gereed zijn voor het uur waarop de Heer zal terugkeren.

Christenen hebben bovendien de aanwezigheid van Gods Heilige Geest om hen te onderwijzen en leiden. Ze hebben alles wat ze nodig hebben om godvruchtige levens te leiden in gehoorzaamheid aan Gods Woord en hebben geen enkel excuus om onvoorbereid te zijn.

Wij danken God dat Hij genoeg van ons houdt om ons een weg te bieden waarmee we aan het oordeel van God kunnen ontsnappen. Die weg is Jezus Christus. Door Jezus Christus aan te nemen als onze Heer en Redder, en dankzij Gods genade, wordt ons vergeving van zonden, genade en verlossing met de belofte van het eeuwige leven geschonken (Johannes 3:16, Efeziërs 2:8-9). Onze verlossing in Christus is het middel waarmee wij ons kunnen voorbereiden op en verheugen over Zijn terugkeer.Terug naar Nederlandse home page

Wat betekent het dat Jezus zal terugkeren als een dief in de nacht?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries