settings icon
share icon
Vraag

Waarom staat God toe dat wij met beproevingen en moeilijkheden te kampen hebben?

Antwoord


Een van de moeilijkste dingen in het christelijke leven is dat wij als leerlingen van Christus niet immuun zijn voor de beproevingen en moeilijkheden in dit leven. Waarom zou een goede en liefdevolle God toestaan dat wij te kampen hebben met dingen als de dood van een kind, ziektes en verwondingen van onszelf of onze naasten, financiële problemen, zorgen en angst? Als Hij werkelijk van ons zou houden, dan zou Hij ons toch zeker behoeden voor al deze dingen? Betekent "van ons houden" immers niet dat Hij wil dat onze levens gemakkelijk en comfortabel zijn? Nou, nee, dat is niet het geval. De Bijbel onderwijst duidelijk dat God de mensen die zijn kinderen zijn liefheeft, en dat Hij voor ons "alles ten goede zal gebruiken" (Romeinen 8:28). Dat moet dus betekenen dat de beproevingen en moeilijkheden die Hij in ons leven toelaat een onderdeel vormen van "alles ten goede gebruiken". Voor de gelovige betekent dit dat alle beproevingen en problemen een goddelijk doel hebben.

Zoals altijd het geval is, is Gods hoogste doel voor ons dat wij steeds meer gaan lijken op zijn Zoon (Romeinen 8:29). Dit is het doel van de christen. Alle dingen in het leven, inclusief de beproevingen en problemen, zijn ontworpen om het voor ons mogelijk te maken om dat doel te bereiken. Het is een onderdeel van het proces van heiliging, waarin wij apart gezet worden voor Gods doelen en uitgerust worden om voor zijn heerlijkheid te leven. De manier waarop beproevingen dit bewerkstelligen, wordt uitgelegd in 1 Petrus 1:6-7: "Wees daar blij over, ook al wordt jullie geloof nu op allerlei manieren op de proef gesteld. Maar daardoor zal blijken of jullie geloof wel écht is. Echt geloof is kostbaarder dan zuiver goud. Goud wordt in het vuur zuiver gemaakt. Zo wordt ook jullie geloof door het 'vuur' van moeilijkheden zuiver gemaakt. En wanneer Jezus Christus terugkomt, zullen jullie door Hem worden geprezen voor jullie zuivere geloof." Het geloof van een echte gelovige zal dus gezuiverd worden door de beproevingen waar wij mee te kampen hebben, zodat we er zeker van kunnen zijn dat dit geloof echt is en voor altijd zal standhouden.

Beproevingen bevorderen een godvruchtig karakter en dat stelt ons in staat om "blij [te zijn] als we het moeilijk hebben. Want door moeilijkheden leren we om vol te houden. En doordat we leren volhouden, wordt onze geest sterk. En doordat onze geest sterk wordt, leren we om steeds meer op God te vertrouwen. En als we op God vertrouwen, zal Hij ons nooit teleurstellen. Want God heeft zijn liefde in ons hart uitgestort door ons zijn Heilige Geest te geven" (Romeinen 5:3-5). Jezus Christus gaf ons het perfecte voorbeeld: "Maar Christus heeft zijn leven voor ons gegeven toen we nog sléchte mensen waren. Daarmee bewijst God hoeveel Hij van ons houdt" (Romeinen 5:8). Deze verzen openbaren enkele aspecten van zijn goddelijke doel voor de beproevingen en moeilijken van zowel Jezus Christus als van onszelf. Volharding bewijst ons geloof. "Ik kan alle dingen aan, dankzij Christus die mij kracht geeft." (Filippenzen 4:13)

We moeten er echter voor waken dat we onze "beproevingen en moeilijkheden" niet gaan gebruiken als een excuus voor onze eigen fouten. "Maar zorg ervoor dat niemand van jullie hoeft te lijden omdat hij een moordenaar, een dief, een schurk of een bemoeial is" (1 Petrus 4:15). God zal onze zonden vergeven omdat de eeuwige straf voor die zonden al door Christus' offer op het kruis is betaald. We zullen desondanks toch te lijden hebben onder de natuurlijke gevolgen van onze zonden en verkeerde keuzes in dit leven. Maar God gebruikt zelfs dat leed om ons te vormen voor zijn doeleinden en uiteindelijk ook voor ons eigen goed.

Beproevingen en moeilijkheden gaan gepaard met zowel een doel als een beloning. "Wees blij, broeders en zusters, als je geloof door allerlei moeilijkheden op de proef wordt gesteld. Want daardoor zul je leren geduld te hebben. Zo zal je geloof sterker worden en zul je een volwassen geloof krijgen. Daardoor zul je altijd het goede doen. Als je in de verleiding komt om verkeerde keuzes te maken, is het heerlijk voor je als je toch voor het goede kiest en aan je geloof vasthoudt. Want dan zal de Heer je het eeuwige leven geven. Dat is de beloning die Hij heeft beloofd aan de mensen die van Hem houden." (Jakobus 1:2-4,12)

In alle beproevingen en moeilijkheden in ons leven zijn we overwinnaars. "Maar prijs God, Hij heeft ons de overwinning gegeven door onze Heer Jezus Christus" (1 Korintiërs 15:57). Ook al bevinden we ons in een geestelijke strijd, toch heeft de satan geen gezag over de gelovige in Christus. God heeft ons zijn Woord gegeven om ons te leiden, zijn Heilige Geest om ons kracht te geven en het voorrecht om altijd en overal naar Hem toe te kunnen stappen, om over wat dan ook te bidden. Hij verzekert ons ook dat geen enkele beproeving zwaarder zal zijn dan wij aankunnen: "Want Hij zal, als er verleidingen komen, ook voor de oplossing zorgen. Daardoor zul je sterk genoeg zijn om de juiste beslissingen te nemen." (1 Korintiërs 10:13)

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Waarom staat God toe dat wij met beproevingen en moeilijkheden te kampen hebben?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries