settings icon
share icon
Vraag

Wat is de verdrukking? Hoe weten we dat de verdrukking zeven jaar zal duren?

Antwoord


De verdrukking is een toekomstige zevenjarige periode waarin God de tuchtiging van Israël zal voltooien en Zijn oordeel over de ongelovige wereld zal vellen. De Gemeente, die bestaat uit alle mensen die in de persoon en de daden van de Heer Jezus geloven om gered te worden van de straf voor zijn of haar zonden, zal tijdens deze verdrukking niet aanwezig zijn. De Gemeente zal in een gebeurtenis die bekend staat als de Opname van de aarde verwijderd worden (1 Tessalonicenzen 4:13-18; 1 Korintiërs 15:51-53). De Gemeente wordt gered van de toorn die zal volgen (1 Tessalonicenzen 5:9). Door de Schriftteksten heen wordt ook met andere benamingen naar de verdrukking verwezen, zoals:

1) De dag van de Heer (Jesaja 2:12; 13:6, 9; Joël 1:15, 2:1, 11, 31, 3:14; 1 Tessalonicenzen 5:2)

2) Nood of benauwdheid (Deuteronomium 4:30; Sefanja 1:15)

3) De “grote verdrukking”, of “een tijd zijn van enorme verschrikkingen”, wat verwijst naar de heviger tweede helft van de zevenjarige tijdsperiode (Matteüs 24:21)

4) De tijd van verdrukking of rampspoed (Daniël 12:1; Sefanja 1:15)

5) De tijd van benauwdheid voor Jakob (Jeremia 30:7, zie de Statenvertaling)

Een begrip van Daniël 9:24-27 is noodzakelijk om het doel en het moment van de verdrukking te kunnen begrijpen. Deze passage in Daniël heeft het over 70 weken die voor “je volk” zijn vastgesteld. Daniëls “volk” waren de Joden, het volk Israël. Daniël 9:24 spreekt feitelijk over een tijdsperiode die God heeft vastgesteld “voordat aan de overtredingen een einde komt en de zonden zijn afgesloten, voordat het wangedrag is vergolden en eeuwige gerechtigheid is gebracht, voordat het profetisch visioen bezegeld is en het allerheiligste gewijd". God verkondigt dat al deze dingen in “70 weken” vervuld zullen worden. Het is belangrijk te begrijpen dat met deze “70 weken” geen weken worden bedoeld zoals wij die kennen (7 dagen). Het Hebreeuwse woord (heptad) dat in Daniël 9:24-27 met “‘week” wordt vertaald, betekent letterlijk “7” en 70 weken betekent letterlijk 70 zevens (70 maal 7). Deze tijdsperiode waar God hier over spreekt is feitelijk een periode van 70 zevens van jaren, oftewel een periode van 490 jaar. Dit wordt bevestigd door een ander gedeelte van deze passage in Daniël. In verzen 25 en 26 wordt Daniël verteld dat de Messias na “7 weken en 62 weken” (69 weken in totaal) zal worden vermoord, geteld vanaf het moment waarop de verordening werd uitgevaardigd voor de wederopbouw van Jeruzalem. Met andere woorden, 69 zevens van jaren (483 jaar) na deze verordening zal de Messias vermoord worden. Bijbelse historici bevestigen dat er 483 jaar verstreken tussen de uitvaardiging van de verordening en het moment waarop Jezus werd gekruisigd. De meeste Christelijke schriftgeleerden hebben, ongeacht hun kijk op de eschatologie (toekomstige dingen/gebeurtenissen), eenzelfde kijk op de 70 weken van Daniël.

Met 483 verstreken jaren tussen de verordening om Jeruzalem te herbouwen en de moord op de Messias blijft er 1 zeven (7 jaar) over die in de terminologie van Daniël 9:24 nog vervuld moet worden: "Voordat aan de overtredingen een einde komt en de zonden zijn afgesloten, voordat het wangedrag is vergolden en eeuwige gerechtigheid is gebracht, voordat het profetisch visioen bezegeld is en het allerheiligste gewijd". Deze uiteindelijke zevenjarige periode staat bekend als de periode van de verdrukking; het is een tijd waarin God het oordeel over Israël voor hun zonden zal voltooien.

Daniël 9:27 geeft ons enkele hoogtepunten van de zevenjarige periode van de verdrukking. Daniël 9:27 zegt: “Hij zal een sterk bondgenootschap sluiten met velen, één week lang. De helft van de week zal hij offers noch gaven laten brengen, en boven op het altaar zal een verwoesting brengende gruwel te zien zijn, totdat het aangekondigde einde van die verwoestende kracht komt.” De man waar dit vers over gaat is degene die door Jezus de “verwoestende gruwel” genoemd wordt (Matteüs 24:15) en in Openbaring 13 “het beest” wordt genoemd. Daniël 9:27 zegt dat het beest voor 1 week (7 jaar) een verbond zal sluiten, maar in het midden van de week (3 1/2 jaar in de verdrukking) het verbond zal verbreken, en het brengen van offers en gaven zal stopzetten. Openbaring 13 legt uit dat het beest een afbeelding van zichzelf in de tempel zal plaatsen en van de wereld zal eisen dat deze hem zal aanbidden. Openbaring 13:5 zegt dat dit 42 maanden lang zal voortduren, wat gelijk is aan 3 1/2 jaar. Omdat Daniël 9:27 zegt dat dit in het midden van de week gebeurt, en omdat Openbaring 13:5 zegt dat het beest dit gedurende een periode van 42 maanden zal doen, is het gemakkelijk in te zien dat de totale lengte van deze tijdsperiode 84 maanden oftewel 7 jaar is. Zie ook Daniël 7:25 waarin “één tijd, een dubbele tijd en een halve tijd” (tijd=1 jaar, dubbele tijd=2 jaar; halve tijd=1/2 jaar; totaal dus 3 1/2 jaar) eveneens betrekking heeft op de grote verdrukking, de tweede helft van de zevenjarige periode van de verdrukking waarin de “verwoestende gruwel” (het beest) aan de macht zal zijn.

Voor meer verwijzingen naar de verdrukking, zie Openbaring 11:2-3 waarin gesproken wordt over 1260 dagen en 42 maanden, en Daniël 12:11-12 waarin gesproken wordt over 1290 dagen en 1335 dagen, die allemaal betrekking hebben op het midden van de verdrukking. De extra dagen in Daniël 12 zouden ook de tijd aan het einde kunnen bevatten waarin de volken worden veroordeeld (Matteüs 25:31-46) en de tijd waarin het duizendjarige koninkrijk van Christus wordt ingesteld (Openbaring 20:4-6).

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is de verdrukking? Hoe weten we dat de verdrukking zeven jaar zal duren?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries