settings icon
share icon
Vraag

Hoe kunnen christenen zich sterk maken voor hun geloof in deze sterk anti-christelijke wereld?

Antwoord


Als christenen zijn er twee dingen die we kunnen doen om ons sterk te maken voor Christus. Het eerste is dat we naar zijn Woord kunnen leven, en het tweede is dat we groeien in onze kennis van Hem. Christus zei: "Laat jullie licht schijnen voor de mensen..." (Matteüs 5:16). Dit betekent dat we zó moeten leven en handelen dat we daarmee het evangelie bevorderen. We moeten onszelf wapenen met kennis, zowel van het evangelie (Efeziërs 6:10-17) als van de wereld waarin we leven. In 1 Petrus 3:15 lezen we: "Vertrouw met je hele hart op de Heer God. Wees altijd bereid om aan iedereen die er meer over wil weten, te vertellen over de zekerheid die jullie hebben. Maar doe dat wel vriendelijk en met respect." Het enige dat we kunnen doen is leven en anderen onderrichten zoals Christus zelf zou doen, en dan de rest aan Hem overlaten.

Critici van het christendom zijn de laatste tijd mondiger geworden. Dit komt deels doordat er veel mensen zijn die niet in God geloven of de waarheid over Hem helemaal niet begrijpen. Toch heeft de schijnbare toename van het aantal anti-christenen ook te maken met perceptie. Net zoals dat vaak het geval is op andere gebieden, zijn de mensen die het christendom werkelijk verafschuwen de luidste en mondigste van alle ongelovigen. De overgrote meerderheid van mensen die niet geloven vinden het gewoonweg niet belangrijk genoeg om er gelovigen over te gaan lastigvallen. De kleine groep boze, mondige en bittere ongelovigen maken nu eenmaal zo veel lawaai dat ze talrijker lijken dan ze werkelijk zijn.

De meest typische belediging van de kant van de niet-gelovigen is dat zij gelovigen "onwetend", "dom" of "gehersenspoeld" noemen, of op een andere manier suggereren dat gelovige mensen minder intelligent zijn dan mensen die niet geloven. Wanneer christenen zich op een intelligente manier sterk maken voor hun geloof, worden woorden als "hypocriet", "extremist" of "zeloot" gebruikt. Wanneer mensen, die weten dat de betrokken gelovige in werkelijkheid aardig en liefdevol is, dit horen, komt de atheïst werkelijk over als de dwaas die hij of zij is (Psalm 53:2). De meeste niet-gelovigen hebben geen persoonlijke redenen om christenen op een negatieve manier te beschouwen, maar zij horen vaak zo veel van de luide anti-christenen dat zij gewoon aannemen dat het zo is. Om de waarheid te kunnen zien, hebben zij het voorbeeld nodig van mensen die leven zoals Jezus.

Natuurlijk wordt iemand door de boze, luide menigte van ongelovigen meteen als de typische religieuze hypocriet afgeschilderd, wanneer hij of zij beweert een christen te zijn en dan iets zegt of doet wat daarmee niet in overeenstemming is. De Bijbel waarschuwt ons dat we dat kunnen verwachten (Romeinen 1:28-30; Matteüs 5:11). Het beste wat je dan kunt doen is een passage uit de Bijbel aanhalen die betrekking heeft op wat die betreffende persoon gedaan heeft. Dan kun je de atheïst er vervolgens op wijzen dat een mens niet zomaar een christen is door te beweren dat hij een christen is, zelfs niet als hij zelf denkt dat hij een christen is. Matteüs 7:16,20 herinnert ons eraan dat werkelijke christenen herkend kunnen worden aan hun daden, niet alleen aan hun woorden. Herinner de critici er ook aan dat er werkelijk niemand is die een leven kan leiden zonder ook maar ooit te zondigen (Romeinen 3:23).

Het is belangrijk in gedachten te houden dat niemand een ander mens kan dwingen om iets te geloven wat hij niet wil geloven, al zijn de argumenten nog zo overtuigend. Ongeacht de bewijslast, ongeacht het betoog, zullen mensen geloven wat zij willen geloven (Lukas 12:54-56). Het is niet de taak van de christen om andere mensen te overtuigen. De Heilige Geest overtuigt mensen (Johannes 14:16-17), en dan kunnen zij de keuze maken om al dan niet te geloven. Wat wij kunnen doen is onszelf op een zo "Christus-achtig" mogelijke manier aan de wereld te presenteren. Het is triest dat er zo veel atheïsten zijn die de hele Bijbel nagespeurd hebben om ammunitie tegen christenen te vinden, terwijl er veel christenen zijn die de Bijbel nauwelijks hebben gelezen.

Boze mensen kunnen een christen er moeilijk van beschuldigen dat hij een haatdragende, wrede kwezel is, wanneer hij een leven vol zachtmoedigheid, nederigheid en barmhartigheid aan de dag legt. Wanneer een christen op een accurate manier over seculiere argumenten kan discussiëren en ze kan weerleggen, dan is het label "onwetend" niet meer van toepassing. Een christen die op de hoogte is van de seculiere argumenten en de zwakke punten op een beleefde manier kan uitlichten, kan zo de stereotypes afzwakken die door atheïsten worden afgeschilderd. Kennis is het wapen, en dat wapen is onoverwinnelijk wanneer het gebruik ervan wordt geleid door Christus.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Hoe kunnen christenen zich sterk maken voor hun geloof in deze sterk anti-christelijke wereld?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries