settings icon
share icon
Vraag

Waarom is het belangrijk om tijd alleen met God door te brengen?

Antwoord


Elke relatie heeft tijd nodig. Al is een relatie met God in vele opzichten anders dan andere relaties, toch volgt ook deze relatie een aantal gemeenschappelijke principes. De Bijbel staat vol vergelijkingen die ons helpen om onze relatie met God te conceptualiseren. Christus wordt bijvoorbeeld afgeschilderd als de bruidegom en de Kerk als de bruid. Het huwelijk is de samensmelting van hun levens tot een enkel geheel (Genesis 2:24). Een dergelijke intimiteit vereist dat je tijd met elkaar doorbrengt. Een andere relatie is die van een vader met zijn kind. Hechte relaties tussen ouder en kind worden gevormd wanneer zij bijzondere tijd "alleen met elkaar" hebben. Tijd alleen met een naaste doorbrengen schept de mogelijkheid om die ander werkelijk te leren kennen. Tijd alleen met God doorbrengen is niet anders. Wanneer we met God alleen zijn, naderen we dichter tot Hem en leren we Hem op een andere manier kennen dan wanneer we dat in groepsverband doen.

God verlangt naar "tijd alleen met ons". Hij wenst een persoonlijke relatie met ons. Hij heeft ons als individuen geschapen, ons in de buik van onze moeder gevormd (Psalmen 139:13). God is op de hoogte van de meest persoonlijke details van ons leven, zoals het aantal haren op ons hoofd (Lukas 12:7). Hij kent zelfs elke mus individueel en "jullie zijn belangrijker dan een heleboel mussen bij elkaar" (Matteüs 10:29, 31). Hij nodigt ons uit om naar Hem toe te komen en Hem te leren kennen (Jesaja 1:18; Openbaring 22:17; Hooglied 4:8). Wanneer we ernaar verlangen om God innig te kennen, dan zullen we Hem met hart en ziel opzoeken (Psalmen 63:1) en tijd met Hem doorbrengen. We zullen dan als Maria zijn, die aan Jezus' voeten ging zitten om naar zijn stem te luisteren (Lukas 10:39). Wij zullen honger en dorst hebben naar rechtvaardigheid, en onze honger zal gestild worden (Matteüs 5:6).

De beste reden om tijd alleen met God door te brengen is misschien wel dat we dan Bijbelse voorbeelden volgen. In het Oude Testament zien we dat God profeten oproept om alleen naar Hem toe te komen. Mozes ontmoette God in zijn eentje bij de brandende braamstruik, en later op de berg Sinaï. David, wiens vele psalmen een vertrouwelijke band met God weerspiegelen, bracht tijd met Hem door toen hij op de vlucht was voor Saul (Psalmen 57). Gods aangezicht trok aan Elia voorbij, toen hij alleen in de grot was. In het Nieuwe Testament bracht Jezus veel tijd met God alleen door (Matteüs 14:13; Markus 6:45-46; Markus 14:32-36; Lukas 4:42; Lukas 5:16; Lukas 6:12; Lukas 9:18; Johannes 6:15). Jezus draagt ons zelfs op om ook alleen tot God te bidden: "Maar als je bidt, ga dan je kamer in en doe de deur dicht. Bid dan tot je Vader terwijl niemand het ziet." (Matteüs 6:6a)

Om op Jezus te kunnen vertrouwen als onze wijnstruik (Johannes 15:1-8) moeten we rechtstreeks, op een innige manier met Hem verbonden zijn. Net zoals een tak rechtstreeks verbonden is aan de wijnstruik en, via de wijnstruik, verbonden is aan de andere takken, zo moeten ook wij rechtstreeks aan Christus verbonden zijn en zo deel uitmaken van een gemeenschap. Voor de beste voeding moeten we tijd alleen met God doorbrengen en Hem samen met anderen aanbidden. Zonder tijd alleen met God, zullen we ontdekken dat er in bepaalde behoeften niet voorzien wordt; we zullen dan niet werkelijk het overvloedige leven leren kennen dat Hij te bieden heeft.

Door tijd alleen met God door te brengen, kunnen we onze gedachten bevrijden van afleidingen, zodat we ons op Hem kunnen concentreren en zijn Woord kunnen horen. Wanneer we in Hem verblijven, kunnen we genieten van de innige relatie waartoe Hij ons heeft geroepen en kunnen we Hem werkelijk kennen.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Waarom is het belangrijk om tijd alleen met God door te brengen?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries