settings icon
share icon

Vragen over de kerk

Wat is de kerk?

Wat is het doel van de kerk?

Wat is het belang van de Christelijke doop?

Wat is het belang van het Heilig Avondmaal / de Christelijke Communie?

Waarom is kerkbezoek belangrijk?

Vrouwelijke pastors / predikanten? Wat zegt de Bijbel over vrouwen in de bediening?

Moeten Christenen de Sabbatsdag in ere houden?

Waarom zou ik in georganiseerde godsdienst moeten geloven?

Wat is het verschil tussen de universele en de plaatselijke kerk?

Wat is Bijbelse afscheiding?

Wat zegt de Bijbel over kerkelijke tucht / excommunicatie?

Welke vorm van kerkelijk leiderschap/bestuur is Bijbels?

Wat zegt de Bijbel over kerkgroei?

Waarom zijn er zoveel verschillende denominaties?

Waarom zijn er zoveel verschillende Christelijke interpretaties/vertalingen?

Waarom zijn zoveel evangelische Christelijke leiders verwikkeld in schandalen?

Wat is de geschiedenis van het christendom?

Wat wordt er met “de man van één vrouw” (1 Timoteüs 3:2) bedoeld?

Wat is de juiste manier van dopen?

Vraagt God van Christenen dat zij de Sabbat vieren?

Ik ben op niet-Bijbelse wijze gedoopt. Moet ik opnieuw gedoopt worden?

Wat betekent de rots in Matteüs 16:18?

Moet voor de communie/het avondmaal/het breken van het brood wijn of druivensap gebruikt worden?

Kunnen vrouwen als diakens dienen in de kerk?

Kunnen vrouwen dienen als oudsten of opzieners in de kerk?

Moeten vrouwen zwijgen in de kerk?

Wat zijn de ingrediënten voor een werkelijk Bijbelse eredienst?

Herstelt God de bediening van apostel en profeet in de hedendaagse kerk?

Moet je gedoopt zijn om de communie te kunnen ontvangen?

Wat betekent Christelijke aanbidding?

Hoe moet omgegaan worden met een conflict in de kerk?

Wat houdt de vestiging van een kerk in?

Moet een kerk tien procent schenken van de collecten en giften die de kerk zelf heeft ontvangen?

Hoe belangrijk is het om naar de kerk te gaan?

Wat zegt de Bijbel over het Christelijke vormsel?

Wat zijn de verantwoordelijkheden van diakens in de kerk/gemeente?

Wat zijn de taken van een oudste of ouderling in de kerk?

Moeten Christelijke vrouwen een hoofdbedekking dragen?

Mogen we muziekinstrumenten gebruiken in de kerk?

In welk opzicht is Jezus onze sabbatsrust?

Kan een man die getrouwd is met een gescheiden vrouw een leidinggevende functie in de kerk bekleden?

Wat is het verschil tussen ordinanties en sacramenten?

Moeten we onze voorgangers gehoorzamen?

Zijn er profeten in de hedendaagse kerk?Terug naar Nederlandse home page

Vragen over de kerk
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries