settings icon
share icon
Vraag

Wat is de rol van Israël in de eindtijd?

Antwoord


Telkens wanneer er een conflict plaatsvindt in of rond Israël, wordt dit door velen gezien als een teken van de snel naderende eindtijd. Het probleem hiervan is dat we uiteindelijk zó uitgekeken kunnen raken op het conflict in Israël dat we niet zullen herkennen wanneer zich werkelijk profetisch belangrijke gebeurtenissen ontvouwen. Een conflict in Israël is niet noodzakelijkerwijs een teken van de eindtijd.

Conflicten in Israël zijn al een realiteit zo lang als Israël als natie bestaan heeft. Ongeacht of het ging om de Egyptenaren, Amalekieten, Midjanieten, Moabieten, Ammonieten, Amorieten, Filistijnen, Assyriërs, Babyloniërs, Perzen of Romeinen, het volk van Israël is altijd al door zijn buren vervolgd. Waarom dit zo is? Volgens de Bijbel is de reden dat God een bijzonder plan heeft voor het volk van Israël en dat Satan dit plan wil dwarsbomen. Een satanische haat jegens Israël – en vooral jegens de God van Israël – is de reden waarom de buren van Israël altijd al hebben geprobeerd om Israël te vernietigen. Maar ongeacht wie het probeert – Sanherib, de koning van Assyrië; Haman, de bestuurder van Perzië; Hitler, de leider van Nazi-Duitsland; of Ahmadinejad, de president van Iran – pogingen om Israël te vernietigen zullen altijd falen. De vervolgers van Israël zullen komen en gaan, maar de vervolging zelf zal voortduren tot de wederkomst van Christus. Daarom is een conflict in Israël geen betrouwbare aanwijzing voor het spoedige aanbreken van de eindtijd.

Maar toch zegt de Bijbel dat er in Israël een vreselijk conflict zal plaatsvinden in de eindtijd. Daarom staat deze periode bekend als de “grote verdrukking”, en de “tijd van Jakobs nood” (Jeremia 30:7). Laten we eens op een rijtje zetten wat de Bijbel ons vertelt over Israël in de eindtijd:

Er zal een massale terugkeer plaatsvinden van Joden naar het land Israël (Deuteronomium 30:3; Jesaja 43:6; Ezechiël 34:11-13; 36:24; 37:1-14).

De antichrist zal een zevenjarig “vredesverdrag” sluiten met Israël ( Jesaja 28:18; Daniël 9:27).

De tempel in Jeruzalem zal herbouwd worden (Daniël 9:27; Matteüs 24:15; 2 Tessalonicenzen 2:3-4; Openbaring 11:1).

De antichrist zal zijn verbond met Israël verbreken, met als gevolg een wereldwijde vervolging van Israël (Daniël 9:27; 12:1, 11; Zacharia 11:16; Matteüs 24:15, 21; Openbaring 12:13). Israël zal worden binnengevallen (Ezechiël hoofdstukken 38-39).

Israël zal eindelijk Jezus erkennen als hun Messias (Zacharia 12:10). Israël zal hersteld en weer bijeengebracht worden (Jeremia 33:8; Ezechiël 11:17; Romeinen 11:26).

Er is tegenwoordig veel onrust in Israël. Israël wordt vervolgd en is omringd door vijanden – Syrië, Libanon, Jordanië, Saoedi-Arabië, Iran, Hamas, de Islamitische Jihad, Hezbollah, Islamitische Staat, enzovoorts. Maar deze haat en vervolging van Israël is slechts een hint van wat er in de eindtijd zal gebeuren (Matteüs 24:15-21). De laatste ronde vervolgingen begon toen Israël in 1948 opnieuw als staat werd gesticht. Veel Bijbelgeleerden waren van mening dat de zesdaagse Arabisch-Israëlische oorlog in 1967 “het begin van het einde” was. Zouden de tegenwoordige gebeurtenissen in Israël kunnen aankondigen dat het einde nabij is? Ja. Maar betekenen deze gebeurtenissen noodzakelijkerwijs dat het einde nabij is? Nee. Jezus Zelf zei dat het beste: “Pas op dat niemand u misleidt... U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.” (Matteüs 24:4-6).Terug naar Nederlandse home page

Wat is de rol van Israël in de eindtijd?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries