settings icon
share icon
Vraag

Hoe kom ik te weten hoe ik God moet aanbidden?

Antwoord


Aanbidding kan gedefinieerd worden als het eren en liefhebben van een godheid, idool of mens op een "onzelfzuchtige" manier. Aanbidding betekent dat je jezelf helemaal overgeeft aan het prijzen, danken en vereren van die godheid, mens of stoffelijk object. Het is geen halfslachtige bezigheid. Alleen als we het onderscheid weten tussen wat wel of niet aanbidding is, met betrekking tot het goddelijke doel van aanbidding, kunnen we de bovenstaande vraag wat uitgebreider beantwoorden. Echte Bijbelse aanbidding werd door de Schriftgeleerde A.W. Pink (1886-1952) als volgt beschreven in zijn uiteenzetting over het evangelie van Johannes: "Het is een vrijgekocht hart dat zich met God bezighoudt en zichzelf uitdrukt in verering en dankzegging." Op een vergelijkbare manier zei A.W. Tozer: "Echte aanbidding is zó persoonlijk en hopeloos verliefd zijn op God, dat de gedachte aan een overdracht van die verering [naar een ander] in de verste verte niet in je opkomt."

Een echte aanbidding van God wordt dus gekenmerkt door de volgende criteria: ten eerste komt het voort uit het vrijgekochte hart van een man of vrouw die voor God is gerechtvaardigd omdat hij of zij gelooft en alleen op de Heer Jezus Christus vertrouwt voor de vergeving van zijn of haar zonden. Hoe kan een mens de God van de hemel aanbidden, als er niet met zijn zonden is afgerekend? Een dergelijke aanbidding, die voortkomt uit een onvernieuwd hart waarin de satan, "ik zelf" en de wereld heersen, zou nooit aanvaardbaar zijn (2 Timoteüs 2:26; 1 Johannes 2:15). Elke vorm van aanbidding die niet afkomstig is uit een "gereinigd" hart, is nutteloos.

Ten tweede is echte aanbidding afkomstig uit een hart dat alleen naar Hem verlangt. Dit was waar het volk van de Samaritanen de fout inging: zij wilden zowel God als afgoden aanbidden (2 Koningen 17:28-41). Dit werd bevestigd door de Heer Jezus Christus toen Hij een gesprek had over het onderwerp van echte aanbidding met de Samaritaanse vrouw die water uit de bron kwam putten. "Jullie, de Samaritanen, aanbidden God zonder Hem echt te kennen" (Johannes 4:22). Deze mensen aanbaden God met slechts de helft van hun hart, omdat God niet de enige was die hun aandacht had. Het is mogelijk dat ook echte gelovigen in deze val stappen. We mogen dan wel onze aandacht niet richten op fysieke afgoden zoals de Samaritanen deden, maar waarop richten wij onze gedachten, onze tijd en onze bestaansmiddelen? Zijn het onze loopbaan, bezittingen, geld, gezondheid, of zelfs ons gezin? Laten we net als koning David in Psalm 63:6 uitroepen: "Bij U voel ik mij net zo tevreden als na een heerlijke maaltijd. Ik zing blij over U." Niets minder dan God zou het hart van de vernieuwde mens voldoening moeten schenken. En de reactie op die goddelijke verzadiging, vergelijkbaar met de heerlijkste maaltijd ooit, is de vrucht van lippen die God prijzen (Hebreeën 13:15).

Ten derde is echte aanbidding van God het verlangen om onze kennis van God voortdurend uit te breiden. Hoe we dat verlangen vandaag de dag verloren hebben! Naast de Bijbel, die we dagelijks zouden moeten lezen, moeten we onze kennis aanvullen door ook andere goede boeken te lezen. We moeten onze gedachten voortdurend vullen met "de dingen van God"; God hoort altijd in onze gedachten aanwezig te zijn, en alles wat we doen moeten we doen met Hem als mikpunt (Kolossenzen 3:17; 1 Korintiërs 10:31). Het is interessant dat het Griekse woord voor "aanbidding" in Romeinen 12:1 ook "dienst" kan betekenen. Ons dagelijkse leven moeten we dus zien als aanbidding. We moeten ons elke dag als levende offers aan Hem aanbieden, "een heilig offer waar God blij mee is". De gemeente hoort de wereld te beïnvloeden met haar aanbidding van God. Veel te vaak is het omgekeerde het geval.

Laten we ons hart reinigen, als we de drie-enige God werkelijk in geest en vol van waarheid willen aanbidden. Onze God is heilig; Hij is volkomen "Anders", een God die ons niet met andere personen of dingen kan delen. Een God die ons omwille van zijn heiligheid niet ZAL delen. We moeten ons ontwikkelen tot aanbiddende schepsels, maar de zondeval heeft ons verlamd en verwoest. Aanbidding is voor de mens de natuurlijkste zaak van de wereld, maar totdat onze relatie met God hersteld is door het offer van zijn dierbare Zoon, is al onze aanbidding zinloos. Het is een "onheilig vuur" voor het altaar (Leviticus 10:1).

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Hoe kom ik te weten hoe ik God moet aanbidden?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries