settings icon
share icon

سوالاتی درباره عیسی مسیح

عیسی مسیح کیست؟

آیا عیسی خداست؟ آیا او هرگز ادعا کرد که خداست؟

آیا عیسی مسیح، تنها راه رسیدن به بهشت است؟

آیا بحث الوهیت مسیح ، مبنای کتاب مقدسی دارد؟

آیا واقعا عیسی وجود داشته است؟ آیا شواهد تاریخی برای وجود عیسی مسیح موجود می باشد؟

اینکه عیسی پسر خداست یعنی چه؟

آیا قیام عیسی مسیح حقیقت دارد؟

چرا تولد از باکره مهم است؟

عیسی مسیح در چه روزی از هفته مصلوب شد؟

آیا عیسی بین مرگ و قیامش، به جهنم رفت؟

مسیح در فاصلۀ میان مرگ و قیام خود، کجا بود؟

آیا عیسی مسیح می توانست گناه کند؟

چرا شجره نامه عیسی مسیح در متی و لوقا اینقدر متفاوت است؟

آیا عیسی مسیح ازدواج کرده بود؟

اگر عیسی خدا بود، چگونه می توانست به درگاه خدا دعا کند؟ آیا عیسی به درگاه خود دعا می کرد؟

آیا عیسی برادر و خواهر داشت؟

چرا عیسی باید درد و رنج زیادی می کشید؟

"عیسی مسیح برۀ خداست" یعنی چه؟

در کدام قسمت های عهد قدیم، آمدن عیسی مسیح پیش بینی شده است؟

اینکه عیسی پسر انسان است یعنی چه؟

چرا خداوند عیسی مسیح را "به موقع خودش" فرستاد؟ چرا خداوند او را دقیقا در آن زمان خاص فرستاد؟

چرا ما باید به قیام مسیح ایمان بیاوریم؟

اتحاد هیپوستاتیک چیست؟ چگونه عیسی می تواند هم زمان، هم خدا و هم انسان باشد ؟

معنای خون مسیح چیست؟

عیسی با گفتن "من هستم" چه منظوری داشت؟

آیا عیسی خشمگین شد؟

معنا و اهمیت صعود عیسی مسیح چیست؟

چه اتفاقاتی در دوره کودکی عیسی رخ داد؟

معنای اینکه عیسی کاهن اعظم ما است، چیست؟

آیا عیسی یک یهودی بود؟

ظاهر عیسی چه شکلی بود؟

آیا عیسی یک افسانه است؟ آیا عیسی هم مانند خدایان مذاهب باستانی است؟

چرا عیسی با استفاده از مثل‌ها تعلیم می‌داد؟

معنای اینکه عیسی پسر داوود است، چیست؟

هدف و معنای وسوسه های عیسی چه بود؟

معنی و اهمیت تاج خار چیست؟

محکم ترین دلایل الوهیت عیسی مسیح در کتاب مقدس چه هستند؟

چرا عیسی مسیح به مردم گفت که حرفی از معجزات به دیگران نزنند؟

مرگ و رستاخیز مسیح در کدام بخش از عهد قدیم پیشگویی شده است؟

چرا رستاخیز جسمانی عیسی مسیح اهمیت بسیار زیادی دارد؟

اهمیت قبر خالی عیسی مسیح چیست؟

«عیسی مسیح دوست گناهکاران است» یعنی چه؟

چرا عیسی مسیح غسل تعمید گرفت؟ چرا غسل تعمید عیسی مسیح مهم است؟

چرا انسان بودن عیسی مسیح اهمیت دارد؟

آیا عیسی مسیح، خداوند در جسم انسان است؟ چرا این حقیقت که «عیسی مسیح خداوند در جسم انسان است» اهمیت دارد؟

عیسی مسیح چه تفاوتی با دیگر رهبران مذهبی دارد؟

عیسی مسیح چه زمانی متوجه شد که خداست؟

اینکه عیسی مسیح میانجی بین ما و خداست یعنی چه؟

آیا عیسی مسیح صلح طلب بود؟

آیا پرستش شدن عیسی مسیح در کتاب مقدس عنوان شده است؟

یوسف در زمان بزرگسالی عیسی مسیح کجا بود؟

معنی صلیب چیست؟

آیا داشتن تصاویر عیسی مسیح کار غلطی است؟

اهمیت ورود پیروزمندانه عیسی مسیح در روز یکشنبه نخل چیست؟

عیسی مسیح فرمانروای صلح است یعنی چه (اشعیا فصل 9 آیه 6)؟

آیا عیسی مسیح بی گناه بود؟

عیسی مسیح در چه سالی درگذشت؟

عیسی مسیح در چه سالی بدنیا آمد؟

«کلمه انسان شد» یعنی چه (یوحنا فصل 1 آیه 14)؟


بازگشت به خانۀ فارسی
سوالاتی درباره عیسی مسیح
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries