GotQuestions.org türkmençe wersiýasyna hoş geldiňiz!


Injile degişli soraglara jogaplar

Gynansak-da häzirki wagtda biz türkmen dilinde iberilen soraglary kabul edip bilmeýäris. Eger iňlisçe ýazyp we okap bilýän bolsaňyz, soraglaryňyzy https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html sahypasyndan iberip bilersiňiz. Eger türkçe ýazyp we okap bilýän bolsaňyz, soraglaryňyzy https://www.gotquestions.org/Turkce/hakkindaki-sorularinizi-gonderin.html sahypasyndan iberip bilersiňiz. Eger rusça ýazyp we okap bilýän bolsaňyz, soraglaryňyzy https://www.gotquestions.org/Russian/Russian-ask-question.html sahypasyndan iberip bilersiňiz.

Gözle GotQuestions.org Türkmen

Aşakda Türkmen dilinde elýeterli sahypalar görkezilendir:
Hoş Habar

Örän wajyp soraglar

Ýygy-ýygydan soralýan soraglar

Hudaý barada soraglar

Isa Mesih barada soraglar

Mukaddes Ruh barada soraglar

Gutulyş barada soraglar


Injile degişli soraglara jogaplar