ናብ www.GotQuestions.org ብትግርኛ እንቛዕ ብደሓን መጻእኩም!


ዝተመለሱ ሕቶታት ቅዱስ መጽሓፍ

ኣብዚ እዋን ሕቶታትኩም ብትግርኛ ክንቅበል ብዘይምኻልና ይቕሬታ ንሓትት። እንተ ደኣ ብእንግሊዘኛ ከተንብቡን ክትጽሕፉን ትኽእሉ ኰንኩም ሕቶታትኩም ብእንግሊዘኛ ናብ -https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html ክትልእኩ ትኽእሉ ኢኹም.

ካብዚ ስዒቦም ተዘርዚሮም ዘለዉ ብትግርኛ ዘለዉና ገጻት እዮም
ዘሐጉሱ ዜናታት

ዘለዓለማዊ ህይወትዶ ኣሎካ?

ተማሒርካዶ? ከመይ ገይረ እየ ካብ ኣምላኽ ሕድገት ዝቕበል?

ንኢየሱስ ከም ውልቃዊ መድሓኒኻ ምቕባል እንታይ ማለት እዩ?

እቲ መደብ ድሕነት ወይ መገዲ ድሕነት እንታይ እዩ?

ክርስትያን እንታይ እዩ?

ዳግም ዝተወልደ ክርስትያን እንታይ ማለት እዩ፤ ብኸመይ ዳግም ይውለድ?

እቶም ኣርባዕተ መንፈሳዊ ሕግታት ኣየኖም እዮም?

ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብኸመይ ይቐንዕ?

የሱስ እቲ እንኮ መንገዲ ህይወት ድዩ?

ምስ ሞትኩ ገነት ከም ዝኣቱ ብኸመይ ኣርጊጸ ይፈልጥ?

ድሕሪ ሞትሲ ህይወት ኣሎዶ?

ኣየናይ ሃይማኖት ክስዕብ?

መንገዲ ድሕነት ሮሜ እንታይ እዩ?

ጸሎት ሓጥእ እንታይ እዩ?

ሕጂ እምነተይ ኣብ ኢየሱስ ኣንቢረ …ድሕሪ እዚኸ?
ኣዚዮም ኣገደስቲ ሕቶታት

እግዚኣብሄር ኣሎዶ እዩ? ንህላወ እግዚኣብሔር ዝገለጽ መርትዖዶ ኣሎ?

ኢየሱስ ክርስቶስ መን እዩ?

ኢየሱስ ኣምላኽዶ እዩ? ኢየሱስ ኣምላኽ ምዃኑ ገሊጹዶ ይፈልጥ?

ባህርያት ኣምላኽ ኣየኖት እዮም፤ ኣምላኽ እንታይ ይመስል?

መጽሓፍ ቅዱስ ብሓቂ ቃል ኣምላኽ ድዩ?

ክርስትና እንታይ እዩ፡ ክርስትያን እንታይ ይኣምኑ?

ክርስትያን ንሕጊ ብሉይ ኪዳን ክእዘዝዎ ይግባእዶ?

ኣምላኽነት ክርስቶስ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣሎዶ?

ምድሓን ብእምነት ጥራይዶ ወይስ ብእምነት ምስ ግብሪ?

መንፈስ ቅዱስ መን እዩ?

ኣምላኽ ኣሎዶ፤ ኣምላኽ ብርግጽ ከም ዘሎ ብኸመይ ኣርጊጸ ክፈልጥ ይኽእል?

ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ህይወተይ እንታይ ምዃኑ ብኸመይ ክፈልጥ ይኽእል፤ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ንፍቓድ ኣምላኽ ምፍላጥ እንታይ ይብል?

ትርጉም ህይወት(ምንባር) እንታይ እዩ?

ኣብ ክርስትያናዊ ህይወተይ ንሓጢኣት ብኸመይ ይስዕሮ?

ስለምንታይ ርእሰይ ዘይቀትል?
FAQ

ድሕሪ ሞት እንታይ ይስዕብ?

መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ኣልኮላዊ መስተ ወይ ወይኒ ምስታይ እንታይ ይብል፤ ሓደ ክርስትያን ኣልኮል ምስ ዝሰቲ ከም ሓጢኣት ይቑጸረሉዶ?

ሰይቲ ቃኤል መን እያ፤ ሰይቲ ቃኤል ሓንቲ ካብ ኣሓቱ ድያ?

ጥምቀት ክርስትና እንታይ ይጠቅም?

መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ዕሽር እንታይ ይብል?

መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ዳይኖሶራት እንታይ ይብል፤ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዳይኖሶራት ተጠቒሶምዶ?

መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ፍትሕን ደጊምካ ምምርዓውን እንታይ ይብል፤ ሓደ ሰብ ተፋቲሑ ካልእ ክምርዖ ዝኽእል ዘፍቅደሉ ኹነታት ከመይ ዝበለ እዩ?

መጽሓፍ ቅዱስ ንዘልኣለማዊ ውሕስነት ድሕነት ይድግፍዶ?

ምቁማር ሓጢኣት ይቑጸርዶ፤ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ቁማር እንታይ ይብል?

መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ግብረሶዶም እንታይ ይብል፤ ግብረሶዶም ሓጢኣት ድዩ?

መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ መውስቦ ምስ ዘይዓልየትካ እንታይ ይብል?

የሱስ ካብ ሞቱ ክሳዕ ትንሳኤኡ ዘለዋ ሰለስተ መዓልታት ኣበይ ነበረ?

ግብረ-ሕቡእ ብመሰረት መጽሓፍ ቅዱስ ሓጢኣት ይቑጸርዶ?

ሓንሳእ ምስ ደሓንካ ንኹሉሳዕ ድሑን ዲኻ?

እንስሳታት ናብ ገነት ይኣትዉዶ፤ እንስሳታት ነፍሲ ኣለዎምዶ?

መጽሓፍ ቅዱስ ስለ ቅድሚ መርዓ ዝግበር ጾታዊ ርክብ እንታይ ይብል?

ውህበት ብቛንቋታት ምዝራብ እንታይ እዩ?

ክርስትያናዊ ርድኢት ርእሰ ቕትለት ከመይ እዩ፤ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ርእሰ ቕትለት እንታይ ይብል?

መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ምውቃጥን ምስቋርን እንታይ ይብል?

መጽሓፍ ቅዱስ ስለ ስላሴ እንታይ ይብል?

ደቂ-ኣንስትዮ ጓሶት ወይ ሰበኽጺ፤ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ኣብ ኣገልግሎት ዘለዋ ደቂ-ኣንስትዮ እንታይ ይብል?

ዝተመለሱ ሕቶታት ቅዱስ መጽሓፍ