settings icon
share icon
คำถาม

คริสเตียนที่แต่งงานแล้วจะหลีกเลี่ยงการมีความสัมพันธ์ทางใจเชิงชู้สาวได้อย่างไร

คำตอบ


การมีความสัมพันธ์ทางใจเชิงชู้สาวเกิดขึ้นเมื่อคู่สมรสแบ่งปันความสนิทสนมทางใจและสนับสนุนบุคคลอื่นนอกเหนือจากคู่สมรสของเขาหรือเธอ การมีความสนิทสนมทางใจกับคนอื่นนอกเหนือจากคู่สมรสอาจส่งผลกระทบอย่างเยือกเย็นต่อความสัมพันธ์ในการแต่งงานบวกกับความสนิทสนมทางใจมักจะขยับไปสู่ความสนิทสนมทางกาย นำมาซึ่งความเสียหายอย่างรุนแรง หลายคนปฏิเสธความร้ายแรงของการมีความสัมพันธ์ทางใจเชิงชู้สาว กระนั้นความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่ใช่ว่าไม่เป็นอันตรายแต่สามารถทำลายชีวิตแต่งงานและครอบครัวได้

คู่สมรสควรแบ่งปันปัญหา ความรู้สึก และความต้องการต่อกันและกันรวมถึงกำหนดขอบเขตของสิ่งที่สามารถแบ่งปันภายนอกการแต่งงานและจะสามารถแบ่งปันกับใครได้บ้าง การมีมิตรภาพภายนอกการแต่งงานเป็นสิ่งที่ดีแต่การพึ่งพาบุคคลภายนอกเพื่อตอบสนองความต้องการทางใจอาจกลายเป็นสิ่งล่อลวงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคู่สมรสใช้เวลาส่วนมากอยู่ห่างกัน เพื่อนร่วมงานและคนอื่นๆ ที่เราใช้เวลาส่วนใหญ่ด้วยสามารถเข้ามาแทนที่การสนับสนุนทางใจของคู่สมรสได้ ความสัมพันธ์ในการทำงานและมิตรภาพจำเป็นต้องมีขอบเขตที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่ได้ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม

มีสัญญาณเตือนว่ามิตรภาพซึ่งไร้เดียงสาอาจนำไปสู่ความสัมพันธ์ทางใจก็ต่อเมื่อเราเริ่มรู้สึกต้องการปกปิดด้านต่างๆ ของความสัมพันธ์ เราก็กำลังข้ามเส้นแบ่งไปสู่เขตแดนที่ไม่เหมาะสม ระยะห่างทางใจระหว่างคู่สมรสหรือการเพิ่มจำนวนข้อถกเถียงอาจบ่งบอกว่าคู่สมรสคนหนึ่งกำลังหันไปหาบุคคลอื่นเพื่อความใกล้ชิด ความสนิทสนมต้องการความใกล้ชิดและนั่นไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากคู่สมรสให้ความใกล้ชิดของเขาหรือเธอกับใครบางคนที่อยู่ภายนอกการแต่งงาน

คริสเตียนควรเฝ้าระวังสิ่งล่อใจในการที่จะพึ่งพาคนอื่นมากกว่าคู่สมรสที่พระเจ้ามอบให้พวกเขา นี่เป็นตัวเลือกที่ชาญฉลาดบางส่วนคือ

1. อย่าใช้เวลาเพียงลำพังกับใครก็ตามที่เป็นเพศตรงข้ามโดยเฉพาะกับใครบางคนที่คุณสนใจ

2. อย่าใช้เวลากับอีกคนหนึ่งมากกว่าที่คุณใช้กับคู่สมรสของคุณ

3. อย่าแบ่งปันรายละเอียดส่วนตัวในชีวิตคุณกับใครก็ตามก่อนที่จะแบ่งปันมันกับคู่สมรสของคุณ

4. ใช้ชีวิตอย่างโปร่งใส ทำทุกอย่างราวกับว่าคู่สมรสของคุณอยู่ด้วย

5. อุทิศเวลาส่วนตัวในการอธิษฐานและศึกษาพระคัมภีร์ ขอให้พระเจ้านำเครื่องล้อมมาล้อมชีวิตแต่งงานของคุณไว้ (โยบ 1:10)

6. รักษาชีวิตให้มีความคิดที่บริสุทธิ์ อย่าสร้างความเพลิดเพลินให้จินตนาการถึงคนอื่นๆ

7. วางแผนการใช้เวลากับคู่สมรสของคุณเป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนรวมถึงใช้เวลาเหล่านั้นเพื่อสร้างความใกล้ชิดทางใจ

ตัวเลือกทั้งหมดนี้จะช่วยคริสเตียนให้แยกแยะจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงสิ่งล่อใจในเรื่องการมีความสัมพันธ์ทางใจเชิงชู้สาว

คริสเตียนให้ความสำคัญกับการแต่งงานและครอบครัวเป็นอันดับสองรองลงมาจากพระเจ้าเท่านั้น พระเจ้าเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบ และพระองค์มาเป็นอันดับแรกสำหรับเรา พระเจ้าออกแบบการแต่งงานมาเพื่อรวมคนสองคนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน (ปฐมกาล 2:24) พระองค์ต้องการให้พวกเขาเติบโตไปด้วยกันและอย่าให้สิ่งใดแยกพวกเขาออกจากกัน (มัทธิว 19:6) คู่สมรสที่แต่งงานแล้วต้องให้คุณค่าความสัมพันธ์ของพวกเขาในแบบที่พระเจ้าทรงกระทำและทำแบบนั้นต่อไปเพื่อเสริมสร้างคุณค่า รวมถึงสร้างความใกล้ชิด องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงห้ามเกี่ยวกับการมีชู้หรือความปรารถนาผู้อื่นภายนอกการแต่งงานเช่นเดียวกัน (สุภาษิต 6:25, อพยพ 20:14, มัทธิว 5:28) คนที่ออกนอกแบบแผนขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อตอบสนองความต้องการของพวกเขานั้นทำบาปต่อพระเจ้าและอาจทำลายความสัมพันธ์ของพวกเขา (สุภาษิต 6:32, 1 โครินธ์ 6:9–20)

หลายคนในโลกเชื่อว่าคู่รักที่แต่งงานแล้วต้องการ "พื้นที่" จนถึงจุดที่ต้องดำเนินชีวิตแยกกันเพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ดี พระคัมภีร์ไม่สนับสนุนการพึ่งพาอาศัยอีกฝ่ายเพื่อประโยชน์ของตัวเองแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามการแต่งงานเป็นการนิยามถึงชีวิตที่ดำเนินไปและวางแผนร่วมกันคือมันเป็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ผู้ที่ไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับการแต่งงานอาจคิดว่าการแบ่งปันทุกสิ่งทุกอย่างกับคนเพียงคนเดียวนั้นไม่ดีแต่นั่นคือสิ่งที่ทำให้การแต่งงานแตกต่างจากความสัมพันธ์อื่นๆ การแต่งงานนั้นเป็นพระพรร่วมกันระหว่างคนสองคนและเป็นสิ่งที่สะท้อนเรื่องราวนั้นของพระคริสต์และคริสตจักรของพระองค์

การแบ่งปันความใกล้ชิดกับคนอื่นมากกว่าคู่สมรส ไม่ว่าความใกล้ชิดนั้นจะเป็นทางร่างกายหรือทางใจก็ตามมันคือความบาปและเป็นการทำลายความไว้วางใจEnglishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คำถาม คริสเตียนที่แต่งงานแล้วจะหลีกเลี่ยงการมีความสัมพันธ์ทางใจเชิงชู้สาวได้อย่างไร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries