Kako lahko zagotovo vem, da bom po smrti odšel v nebesa?


Vprašanje: Kako lahko zagotovo vem, da bom po smrti odšel v nebesa?

Odgovor:
Ali zagotovo veš, da boš imel večno življenje in da boš po smrti odšel v nebesa? Bog hoče, da si v to prepričan! Sveto pismo pravi: »To vam pišem, da boste vedeli, da imate večno življenje, vam, ki verujete v ime Božjega Sina« (Prvo Janezovo pismo 5:13). Recimo da prav zdaj stojiš pred Bogom in On te vpraša: »Zakaj naj te spustim v nebesa?« Kaj bi mu odgovoril? Mogoče ne bi vedel, kaj odgovoriti. Kar pa moraš vedeti je, da nas Bog vse ljubi in da nam je omogočil pot, s pomočjo katere bomo točno vedeli, kje bomo preživeli večnost. Takole trdi Sveto pismo: »Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje« (Janez 3:16).

Najprej moramo razumeti težavo, ki nam preprečuje pot do nebes. Težava je v tem, da nam naša grešna narava preprečuje, da bi imeli razmerje z Bogom. Grešniki smo po naravi in po izbiri. »Kajti vsi smo grešili in smo brez Božje milosti« (Pismo Rimljanom 3:23). Sami sebe ne moremo rešiti. »Z milostjo ste namreč odrešeni po veri, in to ni iz vas, ampak je Božji dar. Niste odrešeni iz del, da se ne bi kdo hvalil« (Pismo Efežanom 2:8-9). Zaslužimo si smrt in pekel. »Plačilo za greh je namreč smrt« (Pismo Rimljanom 6:23).

Bog je svét in pravičen in mora kaznovati grehe. Ker pa nas ljubi, nam je omogočil odpuščanje. Jezus je rekel: »Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu, razen po meni« (Janez 14:6). Jezus je na križu umrl za nas: »Sicer pa je tudi Kristus trpel zaradi grehov, in sicer enkrat za vselej, pravični za krivične, da bi vas pripeljal k Bogu« (Prvo Petrovo pismo 3:18). Jezus je bil obujen od smrti: »on je bil izročen v smrt zaradi naših prestopkov in je bil obujen zaradi našega opravičenja« (Pismo Rimljanom 4:25).

Zdaj pa nazaj k prvotnemu vprašanju – »Kako lahko zagotovo vem, da bom po smrti odšel v nebesa?« Tole je odgovor – verjemi v Jezusa Kristusa in rešen boš (Apostolska dela 16:31). »Tistim pa, ki so besedo božjo sprejeli, je dal moč, da postanejo Božji otroci« (Janez 1:12). Večno življenje lahko sprejmeš kot BREZPLAČNO darilo. »Božji milostni dar pa je večno življenje v Kristusu Jezusu, našem Gospodu« (Pismo Rimljanom 6:23). Že zdaj lahko začneš živeti polno in smiselno življenje. Jezus je rekel: »Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju« (Janez 10:10). Večnost lahko preživiš z Jezusom v nebesih: »Ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas bom vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz« (Janez 14:3).

Če želiš sprejeti Jezusa Kristusa kot svojega Odrešenika in prejeti odpuščanje od Boga, potem je tukaj molitev zate. Izrekanje te molitve ali katerekoli druge te ne bo odrešilo. Edino, kar te lahko obvaruje pred grehi je zaupanje v Kristusa. Ta molitev je preprosto način, kako izkazati Bogu svojo vero in se mu zahvaliti za odrešenje. »Bog, vem, da sem grešil in zaslužim si kazen. Toda Jezus Kristus je nase prevzel vse moje grehe in mi tako preko vere vanj omogočil odpuščanje. Zato se bom odvrnil od grehov in zaupal vate in v tvoje odrešenje. Hvala za ti za prečudovito milost in odpuščanje, ki je dar večnega življenja. Amen!«

Si se odločil za Kristusa zaradi tega, kar si tukaj prebral? Če je temu tako, potem klikni na gumb »Danes sem sprejel Kristusa«.

English
Povratek na slovensko domačo stran
Kako lahko zagotovo vem, da bom po smrti odšel v nebesa?