settings icon
share icon
Vprašanje

Katere so odlike in katere so šibke točke prepričanja, da se bo vnebovzetje zgodilo pred obdobjem stiske (ang. pretribulationism)?

Odgovor


V eshatologiji se je pomembno zavedati, da so skoraj vsi kristjani složni glede trojega: 1. Prihaja čas velike stiske, kakršne svet še ni videl. 2. Po koncu stiske se bo Kristus vrnil, da bi vzpostavil svoje kraljestvo na zemlji. 3. Zgodilo se bo vnebovzetje – prehod iz smrtnosti v nesmrtnost – za kristjane (Janez 14,1–3; 1 Korinčanom 15,51–52; 1 Tesaloničanom 4,16–17). Postavlja pa se vprašanje, kdaj bo nastopil vnebohod glede na časovni okvir stiske in drugega prihoda.

Z leti so se oblikovale tri glavne teorije, kar zadeva čas vnebovzetja: 1. Vnebovzetje se bo zgodilo, preden se bo začela stiska. 2. Vnebovzetje se bo zgodilo na sredini obdobja stiske. 3. Vnebovzetje se bo zgodilo na koncu obdobja stiske. V tem članku si bomo ogledali prvo teorijo: da bo vnebovzetje nastopilo, preden se bo začela stiska (ang. pretribulationism). Takrat se bo Cerkev v zraku srečala s Kristusom, po tem pa se bo razkril antikrist in se bo začela stiska. Med vnebovzetjem in Kristusovim drugim prihodom (da bi Kristus vzpostavil svoje kraljestvo) naj bi torej preteklo sedem let. Cerkev naj torej ne bi prestajala obdobja stiske.

Sveto pismo to stališče v marsičem podpira. Tako na primer iz Pisma vemo, da bo Cerkev izvzeta iz prihodnje jeze (1 Tesaloničanom 1,9–10) in da Gospodov dan ne bo presenetil kristjanov (1 Tesaloničanom 5,1–9). Cerkvi v Filadelfiji je bilo obljubljeno, da bo obvarovana »pred uro preizkušnje, ki bo prišla nad vesoljni svet« (Razodetje 3,10). Ne gre torej za obvarovanje v uri preizkušnje, ampak pred uro preizkušnje – prihranjeno ji bo torej celo obdobje preizkušnje.

V prid temu teološkemu nazoru govori tudi marsikaj neizrečenega. Tako se na primer beseda Cerkev v prvih treh poglavjih Razodetja pojavi 19-krat, nato pa znova šele v 22. poglavju. V celotnem dolgem opisu stiske v Razodetju torej besede Cerkev očitno ni. Pravzaprav v Svetem pismu besede Cerkev tudi sicer ni najti v nobenem odlomku v zvezi s stisko.

Prepričanje, da se je vnebovzetje zgodilo pred obdobjem stiske, je edina teorija, ki jasno ohranja razlikovanje med Izraelom in Cerkvijo ter različnim Božjim načrtom zanju. »Sedemdeset tednov« v Danielu 9,24 je odrejenih za Danielovo ljudstvo (Jude) in Danielovo sveto mesto (Jeruzalem). Iz prerokbe je razvidno, da bo sedemdeseti teden (stiska) čas očiščenja in obnove za Izrael in Jeruzalem, ne za Cerkev.

Argumente za opisano prepričanje najdemo tudi v zgodovini. Evangelij po Janezu 21,22–23 nakazuje, da je prva Cerkev Kristusovo vrnitev pričakovala v kratkem, saj sicer ne bi bilo govoric o tem, da se bo Jezus vrnil še za časa Janezovega življenja. Ta neizbežnost je ključni vidik opisane teorije, ne sklada pa se s preostalima teorijama o vnebovzetju.

Opisana teorija je verjetno tudi najbolj ustrezna glede na Božji značaj in željo, da bi pravične rešil pred sodbo nad svetom. Med svetopisemskimi primeri Božje odrešitve so Noe, ki ga je Bog rešil pred vesoljnim potopom; Lot, ki ga je rešil iz Sódome: in Rahába, ki je bila rešena iz Jerihe (2 Peter 2,6–9).

Prepričanje, da je vnebovzetje nastopilo pred obdobjem stiske, je kot cerkvena doktrina sorazmerno novo: podrobneje se je izoblikovalo šele do začetka 19. stoletja. Nekateri imajo to za slabost. Še ena slabost tega pogleda je, da Jezusovo vrnitev razdeli v dve »fazi«, vnebovzetje in drugi prihod; v Svetem pismu pa jasne razmejitve takih faz ne najdemo.

Težavo predstavlja tudi dejstvo, da bodo stisko nedvomno prestajali tudi sveti (Razodetje 13,7; 20,9). Zagovorniki stališča o vnebovzetju pred časom stiske na to vprašanje odgovarjajo tako, da svete iz Stare zaveze in svete iz obdobja stiske ločujejo od novozavezne Cerkve. Kristjani, ki bodo v času vnebovzetja še živi, bodo vzeti pred nastopom stiske; drugi pa bodo h Kristusu prišli med stisko.

Zadnja slabost te teorije je enaka kot pri obeh konkurenčnih teorijah: Sveto pismo ne navaja izrecnega časovnega poteka prihodnjih dogodkov. Pismo ne uči izrecno tega ali onega nauka, zato imamo kristjani glede nekaterih vidikov različna mnenja o tem, kako se zadevne prerokbe skladajo med seboj.

English


Povratek na slovensko domačo stran

Katere so odlike in katere so šibke točke prepričanja, da se bo vnebovzetje zgodilo pred obdobjem stiske (ang. pretribulationism)?
Dajte to stran v skupno rabo: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries