settings icon
share icon
Vprašanje

Kaj je velika stiska?

Odgovor


Stiska je prihodnje obdobje, v katerem bo Gospod izpolnil najmanj dva vidika svojega načrta: Prvič, dokončal bo discipliniranje izraelskega naroda (Daniel 9,24), in drugič, sodil bo neverujočim, brezbožnim prebivalcem zemlje (Razodetje 6–18). Stiska bo trajala sedem let. To je mogoče sklepati na podlagi omembe sedemdesetih tednov v Danielovi knjigi (Daniel 9,24–27; gl. tudi članek o stiski). Obdobje velike stiske je druga polovica stiske in bo trajala leto in pol. Od obdobja stiske se razlikuje po tem, da bo med veliko stisko razodeta zver ali antikrist in se bo Božja jeza močno stopnjevala. Stiska in velika stiska torej nista sopomenki. V eshatologiji (nauku o poslednjih stvareh) stiska pomeni celotno sedemletno obdobje, velika stiska pa drugo polovico tega obdobja.

Izraz velika stiska kot poimenovanje za drugo polovico stiske je uporabil sam Kristus. V Evangeliju po Mateju 24,21 Jezus pravi: »Takrat bo namreč velika stiska, kakršne ni bilo od začetka sveta do zdaj in je tudi več ne bo.« Jezus se v tej vrstici navezuje na dogodek v Evangeliju po Mateju 24,15, ko se bo razkrila »gnusoba opustošenja«, oseba, znana tudi kot antikrist. V Mateju 24,30 Jezus tudi pravi: »Tedaj se bo pojavilo na nebu znamenje Sina človekovega in tolkli se bodo po prsih vsi rodovi na zemlji. Videli bodo Sina človekovega priti na oblakih neba z močjo in veliko slavo.« Jezus v tem odlomku opredeli obdobje velike stiske (v. 21): začelo se bo z razkritjem »gnusobe opustošenja« (v. 15), končalo pa s Kristusovim drugim prihodom (v. 30).

Veliko stisko omenjajo še nekateri drugi odlomki. Daniel 12,1b pravi: »To bo čas stiske, kakršne še ni bilo, odkar so narodi, do tega časa.« Kaže, da se je na te besede navezoval Jezus v Mateju 24,21. Veliko stisko omenja tudi Jeremija 30,7: »Gorje, ker je tako velik tisti dan, da mu ni enakega. Čas stiske je za Jakoba, vendar bo rešen iz nje.« Besedna zveza »čas stiske za Jakoba« se nanaša na narod Izrael, ki bo prestajal preganjanje in naravne nesreče kot nikoli prej.

Glede na to, kar je povedal Jezus v Evangeliju po Mateju 24,15–30, lahko sklepamo, da ima začetek velike stiske precej opraviti z »gnusobo opustošenja«, dejanjem antikrista. V Danielu 9,26–27 beremo, da bo ta človek utrdil »zavezo« (mirovno pogodbo) s svetom za sedem let (»en teden« – gl. članek o stiski). Na sredini sedemletnega obdobja (»na polovici tedna«) bo zavezo prekršil: odpravil bo klavno in jedilno daritev. To se izrecno nanaša na njegova dejanja v prihodnjem pozidanem templju. V Razodetju 13,1–10 je še več podrobnosti o početju zveri. Potrdi se tudi podatek, koliko časa bo ta na oblasti, kar je prav tako pomembno; v Razodetju 13,5 piše, da bo zver na oblasti 42 mesecev, torej tri leta in pol, to pa je obdobje velike stiske.

O veliki stiski največ izvemo iz Razodetja, in sicer od 13. poglavja, v katerem se zver razkrije, do 19. poglavja, v katerem je prikazana Božja jeza na zemlji zaradi nevere in upora (Razodetje 16–18). Vidimo tudi, kako Bog disciplinira in obenem varuje svoje ljudstvo Izrael (Razodetje 14,1–5) do časa, ko bo Bog izpolnil obljubo, ki jo je dal Izraelu, ter vzpostavil kraljestvo na zemlji (Razodetje 20,4–6).

English


Povratek na slovensko domačo stran

Kaj je velika stiska?
Dajte to stran v skupno rabo: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries