settings icon
share icon
Vprašanje

Kaj je Jezus mislil z besedami »Ta rod nikakor ne bo prešel«?

Odgovor


Te Jezusove besede v zvezi s poslednjim časom najdemo v Evangeliju po Mateju 24,34, Evangeliju po Marku 13,30 in Evangeliju po Luku 21,32. Jezus je rekel: »Resnično, povem vam: Ta rod nikakor ne bo prešel, dokler se vse ne zgodi.« Tu je govoril o vzponu antikrista, opustošenju templja in potemnitvi Sonca. To se ni zgodilo v času, ko so ti Jezusovi poslušalci še živeli. Očitno je Jezus z besedami »ta rod« mislil nekaj drugega.

Upoštevati moramo kontekst, to se pravi, razumeti besedilo, v katero je vrstica Matej 24,34 umeščena – še zlasti predhodne vrstice. V Mateju 24,4–31 Jezus očitno prerokuje, govori o prihodnjih dogodkih. Ljudem svojega časa je med svojim delovanjem na zemlji že povedal, da jim bo kraljestvo odvzeto (Matej 21,43). Pomembno je razumeti, da Jezus v 24. in 25. poglavju Mateja govori o prihodnosti. Rod, ki »ne bo prešel«, dokler se Jezus ne vrne, je prihodnji rod, ljudje, ki bodo živeli v času napovedanih dogodkov. Beseda »rod« se nanaša na ljudi, ki bodo živeli v času dogodkov, napovedanih v Mateju 24–25.

Jezus z besedami »Ta rod nikakor ne bo prešel, dokler se vse to ne zgodi« nakaže, da bodo dogodki poslednjega časa potekali hitro. Ko se bodo pokazala znamenja konca, konec ne bo več daleč; drugi prihod in sodba se bosta zgodila v zadnjem rodu. Jezus te trditve še podkrepi s priliko v Mateju 24,32–33: »Od smokvinega drevesa pa se naučite priliko: Kadar njegova veja postane že mužévna in poganja listje, veste, da je poletje blizu. Tako tudi vi: Ko boste videli vse to, védite, da je blizu, pred vrati.« Listni poganjki na figi so zanesljiv znak, da prihaja poletje; »vse to« (iz Mateja 24) pa je zanesljiv znak konca. Kdor bo takrat živel na zemlji, bo imel le še malo časa.

Drugi razlagalci domnevajo, da ima Jezusova prerokba v Mateju 24 »dvojno izpolnitev«. »Ta rod« naj bi bili ljudje, ki jim je Jezus v tistem trenutku govoril; nekaj tega naj bi se zgodilo še za časa njihovega življenja. Ko so torej Rimljani leta 70 n. št. uničili Jeruzalem, se je prerokba deloma uresničila; padec Jeruzalema je bil nekakšna napoved hujših dogodkov, ki bodo še sledili. Več vidikov Jezusove prerokbe pa se leta 70 ni uresničilo – na primer ni bilo znamenj na nebu, kot so omenjena v Mateju 24,29–31.Težava pri hipotezi »dvojne izpolnitve« je v tem, da se ne sklada z Jezusovimi besedami, da se bo vse to zgodilo v tem rodu. Zato je »ta rod« bolje razumeti v smislu rodu, ki bo živel v času, ko bodo nastopili dogodki ob koncu časa.

Jezus v bistvu pravi, da se bo, ko bodo nastopili ti dogodki, nato vse zgodilo hitro. Doba milosti traja že zelo dolgo. Ko pa bo napočil čas sodbe, se bo vse zgodilo zelo naglo. Ideja, da bo Bog vse privedel do hitrega konca, odmeva v številnih drugih odlomkih Svetega pisma (Matej 24,22; Marko 13,20; Razodetje 3,11; 22,7.12.20).

English


Povratek na slovensko domačo stran

Kaj je Jezus mislil z besedami »Ta rod nikakor ne bo prešel«?
Dajte to stran v skupno rabo: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries