Kako se spreobrnem v krščanstvo?


Vprašanje: Kako se spreobrnem v krščanstvo?

Odgovor:
Če želiš postati spreobrnitev v krščanstvo, moraš verovati v Jezusa Kristusa. »Tistim pa, ki so jo [Božjo besedo, tj. Jezusa] sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime« (Evangelij po Janezu 1,12).

»Ponovno se moraš roditi«

Ko je verski voditelj Nikodem obiskal Jezusa, mu Jezus ni takoj zagotovil, da bo šel v nebesa. Rekel mu je, da mora postati spreobrnitev v krščanstvo: »Resnično, resnično, povem ti: Če se kdo ne rodi od zgoraj, ne more videti Božjega kraljestva« (Evangelij po Janezu 3,3).

Ko se rodimo telesno, podedujemo grešno naravo, ki izvira iz Adamove neposlušnosti v edenskem vrtu. Nikomur nas ni treba učiti, kako naj grešimo. Povsem naravno sledimo svojim napačnim željam, ki vodijo v grehe, kot so laganje, kraja in sovraštvo. Namesto da bi bili Božji otroci, smo otroci neposlušnosti in jeze (Pismo Efežanom 2,1–3).

Kot otroci jeze si zaslužimo, da bi bili ločeni od Boga v peklu. A na srečo Pismo Efežanom 2,4–5 pravi: »Toda Bog, ki je bogat v usmiljenju, nas je zaradi velike ljubezni, s katero nas je vzljubil, čeprav smo bili zaradi prestopkov mrtvi, skupaj s Kristusom oživil – po milosti ste bili namreč odrešeni.« Kako smo potem s Kristusom oživljeni / ponovno rojeni / postanemo Božji otroci? Po Božji veliki ljubezni in bogatem usmiljenju nas je oživil v Jezusu z milostjo po veri!

Sprejmi Jezusa

»Tistim pa, ki so jo [Božjo besedo, tj. Jezusa] sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime« (Evangelij po Janezu 1,12). Ta vrstica jasno razlaga, kako postati spreobrnitev v krščanstvo. Sprejeti moramo Jezusa, tako da verjamemo vanj. Kaj moramo verjeti o Jezusu?

Prvič, spreobrnitev v krščanstvo se zaveda, da je Jezus večni Božji Sin, ki je prevzel človeško naravo in človeško telo. Rodil se je iz device po moči Svetega Duha, zato ni podedoval Adamove grešne narave. Zato Jezusa imenujemo drugi Adam (Prvo pismo Korinčanom 15,22). Medtem ko je Adamova neposlušnost prinesla prekletstvo greha na svet, prinaša Kristusova popolna poslušnost blagoslov. Mi pa se moramo odzvati tako, da se spreobrnemo (odvrnemo od greha) in iščemo odpuščanje v Kristusu.

Drugič, spreobrnitev v krščanstvo veruje v Jezusa kot Gospoda in Odrešenika. Božji večni načrt je bil, da žrtvuje svojega popolnega Sina na križu, tako da on nosi kazen, ki si jo mi zaslužimo za svoj greh: smrt. Kristusova smrt osvobaja tiste, ki ga sprejmejo, kazni za greh in moči greha. Njegovo vstajenje nas opravičuje (Pismo Rimljanom 4,25).

In tretjič, spreobrnitev v krščanstvo hodi za Jezusom kot svojim Gospodom. Ko je Bog obudil Kristusa kot zmagovalca nad grehom in smrtjo, mu je dal vso oblast (Pismo Efežanom 1,20–23). Jezus vodi vse, ki ga sprejmejo; obsodil bo vse, ki ga zavračajo (Apostolska dela 10,42). Po svoji suvereni milosti Bog v nas doseže duhovno rojstvo, ki nam da novo in večno življenje kot njegovim otrokom. Tisti, ki se ponovno rodijo, sprejmejo Jezusa – ne samo, da vedo zanj, ampak se zanašajo nanj za odrešitev, se mu podredijo kot svojemu Gospodu in ga ljubijo kot največji zaklad.

Postani spreobrnitev v krščanstvo

Tako kot nismo imeli nič pri svojem telesnem rojstvu, ne moremo sami povzročiti, da bi se rodili v Božjo družino, tako da bi delali dobra dela ali bi sami pričarali vero. Bog je tisti, ki je suvereno »dal pravico [moč]«, da postanemo Božji otroci po njegovi usmiljeni volji. »Poglejte, kakšno ljubezen nam je podaril Oče: Božji otroci se imenujemo« (Prvo Janezovo pismo 3,1). Torej, spreobrnitev v krščanstvo se nima s čim hvaliti; ponaša se lahko samo v Gospodu (Pismo Efežanom 2,8–9).

Otrok odrašča v podobnosti svojim staršem. Podobno Bog deluje v svojih otrocih in jih dela vse bolj podobne Jezusu Kristusu. Čeprav bomo samo v nebesih popolni, spreobrnitev v krščanstvo ne bo nenehno in neskesano grešil. »Otroci, nihče naj vas ne zapelje. Le kdor ravna pravično, je pravičen, kakor je pravičen on. Kdor pa ravna grešno, je od hudiča, kajti hudič greši že od začetka. Božji Sin pa se je razodel prav zato, da bi uničil hudičeva dela. Kdor je rojen iz Boga, ne ravna grešno, saj v njem ostaja njegovo seme. Ne more grešiti, ker je rojen iz Boga. Otroci Boga in otroci hudiča se očitno kažejo po temle: kdor ne ravna pravično, ni od Boga in prav tako ne tisti, ki ne ljubi svojega brata« (Prvo Janezovo pismo 3,7–10).

Ne naredite napake — Bog se ne bo »odrekel« svojim otrokom, ker grešijo. Nihče ne more izgubiti svoje odrešitve. Toda vsak, ki se nenehno zapleta v greh in v njem uživa ter ne upošteva Kristusa in njegove besede, kaže, da se ni nikoli ponovno rodil. Jezus je rekel takšnim ljudem: »Vi pa ste od svojega očeta, hudiča, in hočete uresničevati njegove želje« (Evangelij po Janezu 8,44). Po drugi strani pa spreobrnitev v krščanstvo nič več ne hrepeni po zadostitvi greha, ampak želi spoznavati, ljubiti in poveličevati svojega Očeta. spreobrnitev v krščanstvo se s kesanjem odvrne od greha ter išče odpuščanje in skupnost z Bogom.

Kot Božje otroke nas čakajo neizmerne nagrade. Kot Božji otroci smo del njegove večne družine (Cerkve). Imamo večen dom v nebesih. Dana nam je pravica, da se približamo Bogu v molitvi (Pismo Efežanom 2,19; Prvo Petrovo pismo 1,3–6; Pismo Rimljanom 8,15). Zato se odzovi Božjemu klicu k spreobrnitvi (odvrnitvi od greha) in veruj v Kristusa.

Si se odločil za Kristusa zaradi tega, kar si tukaj prebral? Če je temu tako, potem klikni na gumb »Danes sem sprejel Kristusa«.

English
Povratek na slovensko domačo stran
Kako se spreobrnem v krščanstvo?