Ali je odrešitev samo po veri ali je po veri in z dobrimi deli?


Vprašanje: Ali je odrešitev samo po veri ali je po veri in z dobrimi deli?

Odgovor:
To je morda najbolj pomembno vprašanje v krščanski teologiji. To vprašanje je povzročilo reformacijo – razdvojitev protestantske in katoliške cerkve. To je ključno vprašanje med Svetopisemskim krščanstvom in drugimi krščanskimi kulti. Je odrešitev samo v veri ali je v veri z dejanji? Ali sem odrešen že, ker verjamem v Kristusa ali moram za svojo odrešitev še kaj dodatnega storiti?

O tem vprašanju se niso mogli zediniti in so se težko sprijaznili nekateri Svetopisemski pohodniki, misionarji. Primerjaj Rimljanom 3:28, 5:1 in Galačanom 3:24 in Jakobovo pismo 2:24. Nekateri vidijo razliko med Pavlom (odrešeni smo iz vere) in Jakobom (odrešeni smo iz vere in del). V resnici sta se Pavel in Jakob dobro razumela in sta se strinjala drug z drugim. Nekateri ljudje trdijo, da je edina točka nesoglasja v razmerju vere in del. Pavel dogmatično govori, da je opravičenje le po veri (Efežanom 2:8-9) medtem, ko Jakob pravi, da je opravičenje ne le samo po veri, temveč tudi po dobrih delih. Ta navidezen problem rešimo, če preučimo kaj je pravzaprav Jakob rekel. Jakob spodbija tezo, da je človek lahko odrešen, brez dobrih del (Jakob 2:17-18). Jakob poudarja, da bo resnično verovanje v Jezusa vplivalo na spremenjeno življenje in dobra dela (Jakob 2:20-26). Jakob ne pravi, da je odrešenje samo po veri in deli, temveč da bo človek, ki je opravičen po veri, delal dobra dela v svojem življenju. Če človek trdi, da je vernik pa ne dela dobrih del v svojem življenju – potemtakem nima resničnega verovanja v Kristusa (Jakob 2:14, 17, 20, 26).

Pavel piše enako v svojih pismih. Verniki naj imajo dobre sadove, je napisano v Galačanom 5:22-23. Takoj, ko nam Pavel pove, da smo odrešeni po veri in ne po delih (Efežanom 2:8-9), nam razkrije, da smo ustvarjeni, da delamo dobra dela (Efežanom 2:10), prav tako kot Pavel pričakuje spremembo v življenju, jo pričakuje Jakob, „Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo. Glejte, nastalo je novo” (2 Korinčanom 5:17)! Jakob in Pavel se strinjata v poučevanju o odrešitvi, vendar pristopata k istemu vprašanju z druge perspektive. Pavel poudarja, da je odrešenje le po veri, Jakob pa poudarja dejstvo, da vera v Kristusa proizvaja dobra dela.

English
Povratek na slovensko domačo stran
Ali je odrešitev samo po veri ali je po veri in z dobrimi deli?