settings icon
share icon
Vprašanje

Kakšna je razlika med talentom in duhovnim darom?

Odgovor


Med talenti in duhovnimi darovi obstajajo podobnosti in razlike. Oboje nam daje Bog. Pri obeh raste učinkovitost z uporabo, predano Bogu. Oboje naj bi uporabljali zaradi drugih, ne s sebičnimi nameni. Prvo pismo Korinčanom 12,7 pravi, da so nam duhovni darovi dani v korist drugim v lokalni cerkvi, ne v svojo korist. Ker največji zapovedi govorita o ljubezni do Boga in do drugih, iz tega sledi, da bi moral vsak uporabljati svoje talente v ta namen v lokalni cerkvi. Razlika pa je v tem, komu in kdaj da Bog talente in duhovne darove. Bog je ustvaril vsakega človeka s prirojenimi sposobnostmi in talenti. Nekateri ljudje imajo na primer naravne sposobnosti v glasbi, umetnosti ali matematiki. Poleg tega lahko posameznikovo okolje spodbudi razvoj prirojenih lastnosti. Na primer, odraščanje v glasbeni družini lahko spodbudi razvoj glasbenih sposobnosti. Poleg tega Bog tudi nadnaravno dodeli določenim posameznikom posebne sposobnosti in talente za določene naloge služenja (Druga Mojzesova knjiga 31,1–6). Te duhovne darove da vsem kristjanom Sveti Duh (Pismo Rimljanom 12,3–8) v trenutku, ko se pokesajo in začnejo verovati v Kristusa za odpuščanje svojih grehov. Od tega trenutka dalje se Sveti Duh, ki prebiva v novem kristjanu, kaže skozi duhovni dar/duhovne darove, za katere suvereno želi, da jih vernik pokaže (Prvo pismo Korinčanom 12,11).

Pismo Rimljanom 12,3–8 našteva naslednje duhovne darove: dar preroštva (v smislu oznanjanja evangelija), dar služenja (pomoči drugim), dar učenja (poučevanja), dar spodbujanja (spodbudnega prigovarjanja), dar dajanja (velikodušnosti), dar vodenja (predstojništva) in dar izkazovanja usmiljenja (sočustvovanja in naklonjenosti). Prvo pismo Korinčanom 12,8–11 našteva naslednje darove: beseda modrosti (sposobnost oznanjati duhovno modrost), beseda spoznanja (sposobnost oznanjati praktično resnico), vera (nenavadno zanašanje na Boga), delovanje čudežnih moči, prerokovanje (oznanjanje evangelija), razločevanje duhov (razlikovanje), jeziki (sposobnost govorjenja v jeziku, ki se ga nisi učil) in razlaganje jezikov (prevajanje). Tretji seznam najdemo v Pismu Efežanom 4,10–12. Govori o tem, da Bog daje svoji cerkvi apostole, preroke, evangeliste, pastirje–učitelje, da bi usposobil kristjane za služenje v cerkvi (v. 16). Obstaja tudi vprašanje, koliko duhovnih darov obstaja, ker niti dva seznama nista enaka. Mogoče je tudi, da svetopisemski seznami niso izčrpni. Morda obstajajo še dodatni duhovni darovi poleg tistih, ki jih omenja Sveto pismo.

Medtem ko lahko človek razvija svoje talente in kasneje usmeri svoj poklic ali hobi v skladu z njimi, je duhovne darove dal Sveti Duh za izgrajevanje Kristusove cerkve. Na ta način naj bi vsi kristjani imeli aktivno vlogo pri izgrajevanju svoje lokalne cerkve in napredovanju Kristusovega evangelija. Vsi so poklicani in usposobljeni, da se vključijo v »delo služenja« (Pismo Efežanom 4,12). Vsi imajo darove, tako da lahko prispevajo k evangelizaciji in učenčevstvu iz hvaležnosti za vse, kar je Kristus storil zanje. Ko to delajo, najdejo izpolnitev v življenju skozi svoje delo za Kristusa. Vloga pastorjev (starešin) in učiteljev je, da izgrajujejo svete in jih usposabljajo za služenje v lokalni cerkvi, h kateremu jih je Bog poklical. Nameravani rezultat duhovnih darov je, da lahko vsaka lokalna cerkev duhovno in številčno raste in se krepi s kombiniranim služenjem vseh članov Kristusovega telesa (Pismo Efežanom 4,7–16).

Če povzamemo razlike med duhovnimi darovi in talenti: 1) Talent je rezultat od Boga danih genov oz. usposabljanja, medtem ko je duhovni dar rezultat Svetega Duha, ki prebiva v kristjanih. 2) Talent ima lahko vsak, kristjan ali nekristjan, medtem ko imajo duhovne darove samo kristjani. 3) Čeprav bi morali oboje, talente in duhovne darove, uporabljati v Božjo slavo in za služenje drugim, se duhovni darovi specifično osredotočajo na delo vseh kristjanov v Kristusovi Cerkvi.

EnglishPovratek na slovensko domačo stran

Kakšna je razlika med talentom in duhovnim darom?
Dajte to stran v skupno rabo: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries