settings icon
share icon
Vprašanje

Stara zaveza in Nova zaveza – Kakšna je razlika?

Odgovor


Sveto pismo je enotna knjiga Božjega razodetja sebe človeštvu. Stara zaveza in Nova zaveza skupaj govorita popolno zgodbo stvarjenja, padca, odrešitve in obnove. V vsakem pogledu se dopolnjujeta. Stara zaveza polaga temelj. Nova zaveza gradi na tem temelju in dopolni razodetje Boga. Stara zaveza uvede duhovna in verska načela, ki se izpolnijo v Novi zavezi. Stara zaveza vsebuje veliko preroštev, obredov, predpisov in zakonov, ki se izpolnijo v Jezusu Kristusu v Novi zavezi. Stara zaveza se osredotoča na Božjo odrešujočo dejavnost po izbranem ljudstvu (Izraelu). Nova zaveza se osredotoča na Božjo odrešujočo dejavnost po izbrani Osebi (Jezusu Kristusu), Bogu, ki se je utelesil v človeškem mesu. Sporočilo tako Stare kot Nove zaveze je Božje veličastvo, izraženo v njegovi sveti in pravični jezi nad upornimi grešniki in v njegovi milostni in usmiljeni odrešujoči ljubezni do svojega ljudstva, ki ga odreši po sebi in za sebe.

Stara zaveza napoveduje Mesija (gl. Izaija 53), Nova zaveza pa razodeva, kdo je Mesija (Evangelij po Janezu 4,25–26). Stara zaveza opisuje, kako je bila dana Božja postava, Nova zaveza pa pokaže, kako je Jezus Mesija izpolnil to postavo (Evangelij po Mateju 5,17; Pismo Hebrejcem 10,9). V Stari zavezi se Bog ukvarja predvsem s svojim izvoljenim ljudstvom, Judi; v Novi zavezi se Bog ukvarja predvsem s svojim izvoljenim ljudstvom, Cerkvijo (Evangelij po Mateju 16,18). Fizični blagoslovi, obljubljeni pod Staro zavezo (Peta Mojzesova knjiga 29,9), se umaknejo duhovnim blagoslovom pod Novo zavezo (Pismo Efežanom 1,3–10).

Starozavezna preroštva o Kristusovem prihodu vsebujejo, čeprav so neverjetno podrobna, določeno nejasnost, ki je pojasnjena v Novi zavezi. Na primer, prerok Izaija je govoril o Mesijevi smrti (Izaija 53) in vzpostavitvi Mesijevega kraljestva (Izaija 26) brez namigov o kronološkem zaporedju teh dveh dogodkov. Ni namigov, da bo med trpljenjem in dopolnitvijo gradnje kraljestva minilo več tisočletij. V Novi zavezi postane jasno, da bo imel Mesija dva prihoda. Pri prvem prihodu je trpel, umrl in vstal od mrtvih ter vzpostavil svoje duhovno vladanje v srcih in življenjih verujočih. Pri drugem prihodu se bo vrnil, da vzpostavi večno fizično oblast in vladanje nad novim stvarstvom.

Božje razodetje samega sebe v Svetem pismu je postopno. Nova zaveza pojasnjuje in izpolnjuje načela, ki so bila predstavljena v Stari zavezi. Pismo Hebrejcem opisuje, da je Jezus resnični véliki duhovnik in kako njegova ena žrtev izpolni in nadomesti vse prejšnje žrtve, ki so le napovedovale njegovo žrtev in ki so bile le podoba njegove žrtve. Pashalno jagnje v Stari zavezi (Ezra 6,20) je napovedovalo in oblikovalo pojem Božjega Jagnjeta v Novi zavezi (Evangelij po Janezu 1,29). Stara zaveza nam daje Mojzesovo postavo, da bi nas naučila, da je Bog svet in pravičen. Da bi bili lahko v odnosu z njim, potrebujemo njegovo odpuščanje in milost. Nova zaveza nadalje pojasnjuje, da je bil namen postave, da pokaže ljudem njihovo potrebo po Odrešeniku in da ni bila postava oziroma njeno izpolnjevanje nikoli mišljena kot sredstvo, s katerim si prislužimo odrešitev (Pismo Rimljanom 3,19).

Stara zaveza nam kaže, kako smo vsi izgubili raj v Adamu, našem telesnem in duhovnem očetu. Nova zaveza kaže, kako verujoči ponovno pridobijo raj po milosti samo v veri v drugega Adama, Jezusa Kristusa (Pismo Rimljanom 5,12–21; Prvo pismo Korinčanom 15,45–49). Stara zaveza razlaga, da je bilo človeštvo ločeno od Boga zaradi greha (Prva Mojzesova knjiga 3). Tako Stara kot Nova zaveza razlagata, da Bog odrešuje in obnavlja ljudstvo zase (Prva Mojzesova knjiga 12; Pismo Rimljanom 3–6). Stara zaveza je napovedovala in nakazovala podobo Mesijevega življenja in del. Evangeliji zapisujejo Jezusovo življenje in delo, ki se je že zgodilo. Pisma razlagajo in prenašajo v prakso njegovo življenje in delo ter podrobno opisujejo, kako se verujoči po milosti v veri odzivajo na vse, kar je Jezus storil zanje.

Če povzamemo, Stara zaveza položi temelj za prihod Mesija, ki bo žrtvoval samega sebe za grehe Božjega izbranega ljudstva tako med Judi kot med pogani po vsem svetu (Prvo Janezovo pismo 2,1–2). Nova zaveza zapiše delovanje Jezusa Kristusa in se potem ozre na to, kaj je storil in kako naj bi se mi odzvali. Obe zavezi odkrivata istega svetega in pravičnega Boga, ki obsoja grešnike, ki ostajajo v svoji neveri, na večno pogubo v peklu. Obe zavezi odkrivata istega usmiljenega in milostnega Boga, ki rešuje grešnike, tako da jim podari milost po veri v spravno žrtev Jezusa iz Nazareta. V obeh zavezah se Bog razodeva kot Odrešenik vseh tistih, ki verujejo vanj (Prva Mojzesova knjiga 15; Pismo Efežanom 2,1–10).

English


Povratek na slovensko domačo stran

Stara zaveza in Nova zaveza – Kakšna je razlika?
Dajte to stran v skupno rabo: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries