settings icon
share icon
Vprašanje

Preživeti poslednji čas – kaj moramo vedeti o tem?

Odgovor


Ljudje ob misli na prihodnost pogosto občutijo tesnobo. A ni treba, da je tako. Tistim, ki poznajo Boga, misel na prihodnost vzbuja željno pričakovanje in tolažbo. Pregovori 31,25b tako pišejo o ženski, ki pozna Boga in mu zaupa: »[Smeji] se prihodnjemu dnevu.«

Ob misli na prihodnost se zavedajmo dvojega. Prvič, Bog je suveren in ima oblast nad vsem. Pozna prihodnost in popolnoma nadzoruje vse, kar se bo zgodilo. Sveto pismo pravi: »Spominjajte se prejšnjih reči, iz davnine, kajti jaz sem Bog in drugega ni, Bog, in ni ga kakor jaz. Od začetka oznanjam konec, od davnine to, kar se še ni zgodilo. Pravim: Moj sklep obvelja in vsako svojo željo izpolnim. Od vzhoda kličem roparico, iz daljne dežele moža po svojem načrtu. Kakor sem govoril, tako bom izpeljal, kakor sem oblikoval, tako bom to naredil.« (Izaija 46,9–11, poudarek dodan)

Drugo, česar se moramo v zvezi s prihodnostjo zavedati, pa je to: Sveto pismo nam okvirno pove, kaj se bo dogajalo v »poslednjem času« ali »poznejših dnevih«. Pismo je Božje razodetje človeštvu. Bog pozna prihodnost in ima oblast nad njo (kot smo videli v zgornjem navedku iz Izaija), zato je smiselno in razumno, da svetopisemskim napovedim prihodnosti verjamemo. Sveto pismo o tem pravi: »Nikoli namreč nobena prerokba ni prišla po človeški volji, ampak so ljudje, nošeni od Svetega Duha, govorili v imenu Boga.« (2 Peter 1,21) V nasprotju z lažnimi prerokbami drugih religij ali posameznikov, na primer Nostradamusa, se Sveto pismo v napovedih za prihodnost doslej ni zmotilo niti enkrat: vedno se je zgodilo natanko tako, kot je Pismo napovedalo.

Ko razmišljamo, kako naj razumemo in preživomo poslednji čas, si odgovorimo na ta tri vprašanja:
1. Kako naj interpretiramo, kar Sveto pismo pravi o prihodnosti (svetopisemsko preroštvo)?
2. Kaj v Pismu piše, da se bo zgodilo v poslednjem času?
3. Kako bi morale svetopisemske napovedi vplivati na to, kako živimo mi danes?

Kako interpretirati svetopisemske napovedi
Biblicisti k interpretaciji odlomkov o poslednjem času pristopajo na različne načine. Veliko razlogov pa govori v prid prepričanju, da je treba svetopisemske prerokbe interpretirati 1. dobesedno, 2. futuristično, 3. s tako imenovanega »predmilenijskega« vidika (»milenij« pomeni ‘tisočletje’). Dobesedno interpretiranje zagovarjamo zato, ker se je dobesedno izpolnilo že več kot 300 prerokb o prvem Kristusovem prihodu. Napovedi Mesijevega rojstva, življenja, dejstva, da je bil izdan, smrti in vstajenja se niso izpolnile alegorično ali le v duhovnem smislu. Jezus se je dobesedno rodil v Betlehemu, delal čudeže, doživel izdajstvo od najbližjega prijatelja v zameno za 30 srebrnikov, imel prebodene roke in noge, umrl z razbojnikoma, bil pokopan v bogataševi grobnici in obujen tri dni po svoji smrti. Vse to je bilo prerokovano stoletja pred Jezusovim rojstvom in se je dobesedno izpolnilo. V različnih prerokbah srečamo različne simbole (npr. zmaje, jezdece itd.), ki ponazarjajo dobesedna bitja ali dogodke. Jezusa pogosto predstavlja na primer lev ali jagnje.

Kar zadeva futuristični pogled, Sveto pismo jasno pravi, da preroške knjige, kot sta na primer Daniel in Razodetje, ne poročajo le o zgodovinskih dogodkih, temveč tudi napovedujejo prihodnje dogodke. Janez je prejel sporočila za cerkve tedanjega časa, nato pa je dobil tudi videnja o tem, kaj se bo zgodilo v poslednjem času. Izvedel je: »Stopi sem gor in pokazal ti bom, kar se mora zgoditi poslej.« (Razodetje 4,1c, poudarek dodan)

Mogoče še močnejši argument za futuristični pogled je obljuba, ki jo je Bog dal Abrahamu glede izraelske dežele (prim. 1 Mojzes 12 in 15). Božja zaveza z Abrahamom je bila brezpogojna. Obljube se za njegove potomce še niso izpolnile, torej je futuristični pogled upravičen.

Nazadnje pa še to: glede na predmilenijski pristop k interpretaciji preroštev to pomeni, da bo Cerkev vnebovzeta; nato bo svet doletelo sedemletno obdobje stisk; potem pa se bo Jezus Kristus vrnil, da bi zavladal zemlji za dejanskih tisoč let (Razodetje 20).

A kaj Sveto pismo pravi o dogodkih pred tem?

Kaj v Svetem pismu piše, da se bo zgodilo v poslednjem času?

Sveto pismo za obdobje pred Kristusovo vrnitvijo žal prerokuje vrsto čedalje hujših katastrof, človeški greh in verski odpad. Pavel piše: »Tole pa vedi, da bodo v poslednjih dneh nastopili hudi časi. […] Hudobni ljudje in sleparji pa bodo prišli v vedno večje zlo, varali bodo in bodo varani.« (2 Timotej 3,1.13). Svet bo še naprej zavračal Boga, njegovo besedo in njegovo ljudstvo.

Nekega dne v prihodnosti – kdaj, ne ve nihče – bo Bog končal dobo Cerkve, ki se je začela v prvem stoletju na binkošti (prim. Apostolska dela 2), z dogodkom, imenovanim vnebovzetje. Takrat bo Bog vse verujoče umaknil z zemlje, ker bo pripravljal svojo končno sodbo. Pavel o vnebovzetju pravi: »Če namreč verujemo, da je Jezus umrl in vstal, bo Bog tiste, ki so zaspali prek Jezusa, privedel skupaj z njim. Oprti na Gospodovo besedo vam rečemo tole: mi, ki še živimo in bomo ostali do Gospodovega prihoda, nikakor ne bomo prehiteli zaspalih. Kajti sam Gospod bo ob povelju, ob nadangelskem glasu in ob Božji trobenti stopil z neba. Najprej bodo vstali tisti, ki so umrli v Kristusu. Potem pa bomo mi, ki živimo in bomo ostali, skupaj z njimi odneseni na oblakih v zrak, naproti Gospodu: tako bomo zmeraj z Gospodom. S temi besedami se torej tolažíte med seboj.« (1 Tesaloničanom 4,14–18)

Spodkopavanje miru in čedalje hujši pretresi, ki bodo nastopili pred vnebovzetjem, bodo dosegli epske razsežnosti, ko bo velikansko število ljudi izginilo zemlje. Zaradi dogodka bo nastala panika in ljudje bodo zahtevali močnega voditelja, ki bo imel odgovor na vse svetovne probleme. Razmere v svetu že nekaj časa zorijo v smeri takega voditelja. Zgodovinar Arnold Toynbee piše: »Tehnologija človeštvu vsiljuje čedalje več smrtonosnega orožja, obenem pa povzroča vse večjo ekonomsko soodvisnost sveta. Človeštvo je tako v vse hujši stiski in zato zrelo, da začne po božje častiti kakega novega cezarja, ki bi mu lahko uspelo svetu prinesti enotnost in mir.« Iz takih razmer bo vstal antikrist in podpisal zavezo z izraelskim narodom. Tako se bo uradno začelo Božje preroško sedemletno odštevanje do Kristusovega drugega prihoda (prim. Daniel 9,27).

Tri leta in pol bo antikrist vladal nad zemljo in obljubljal mir. A to bo lažen mir, ki bo ljudi ujel v past. Sveto pismo pravi: »Ko bodo govorili: ›Mir in varnost,‹ tedaj bo nenadoma prišla nadnje poguba, kakor pride porodna bolečina nad nosečnico, in ne bodo ubežali.« (1 Tesaloničanom 5,3) Vojne, potresi in lakota se bodo stopnjevali (prim. Matej 24,7) do konca antikristove triinpolletne vladavine, ko bo antikrist zasedel pozidani tempelj v Jeruzalemu, se razglasil za Boga in zahteval, da ga ljudje častijo (prim. 2 Tesaloničanom 2,4; Matej 24,15). Tedaj se bo resnični Bog odzval. Še tri leta in pol bo trajala velika stiska, kakršne še ni bilo. Jezus je napovedal: »Takrat bo namreč velika stiska, kakršne ni bilo od začetka sveta do zdaj in je tudi več ne bo. In če tisti dnevi ne bi bili skrajšani, ne bi bilo rešeno nobeno meso; toda zaradi izvoljenih bodo ti dnevi skrajšani.« (Matej 24,21–22)

V obdobju velike stiske bo na zemlji nepopisna izguba življenja in uničenje zemlje. Velike množice se bodo tudi spreobračale v vero v Kristusa, a mnogi za ceno svojega življenja. Bog bo še vedno imel vse pod nadzorom. Zbiral bo neverujoče svetovne množice, da bi jih sodil. O tem dogodku je prerok Joel napisal: »[Zbral bom] vse narode in jih peljal v dolino Józafat. Tam se bom z njimi pravdal zaradi mojega ljudstva in moje dediščine Izraela [...]« (Joel 4,2) Janez to bitko opisuje tako: »Nato sem videl, kako so iz ust zmaja, iz ust zveri in iz ust lažnega preroka prišli trije nečisti duhovi, podobni žabam. To so namreč duhovi demonov, ki delajo znamenja in ki hodijo zbirat kralje vesoljne zemlje na vojsko, za véliki dan Boga, vladarja vsega. […] In zbral jih je na kraju, ki se po hebrejsko imenuje Harmagedón.« (Razodetje 16,13–16)

Takrat se bo vrnil Mesija Jezus, uničil svoje sovražnike in si prilastil svet, ki mu upravičeno pripada. Nato sem videl nebo odprto in prikazal se je bel konj. Ta, ki ga je jezdil, se imenuje Zvesti in Resnični. Ta pravično razsoja in se bojuje. Oči so mu kakor ognjen plamen in na glavi nosi veliko diademov; napisano pa ima ime, ki ga ne pozna nihče, le on sam. Ogrnjen je v plašč, ki je bil namočen v krvi. Ime mu je Božja Beseda. Na belih konjih mu sledijo nebeške vojske, oblečene v belo in čisto tančico. Iz ust mu sega oster meč, da z njim udari po narodih. Pasel jih bo z železno palico in tlačil stiskalnico z vinom srdite jeze Boga, vladarja vsega. Na plašču in na boku pa ima napisano ime: Kralj kraljev in Gospod gospodov.

Nato sem videl angela, ki je stal na soncu. Z močnim glasom je zaklical vsem pticam, ki letajo sredi neba: »Zgrnite se semle na veliko Božjo pojedino, da boste jedli meso kraljev in meso poveljnikov, meso junakov in meso konj in njihovih jezdecev, meso vseh, svobodnjakov in sužnjev, malih in velikih!« Tedaj sem videl zver ter kralje zemlje in njihove vojske, zbrane, da se spopadejo z njim, ki je jezdil konja, in z njegovo vojsko. Toda zver je bila zajeta in z njo vred lažni prerok, ki je delal znamenja v njeni navzočnosti: z njimi je zapeljal tiste, ki so sprejeli žig zveri in molili njeno podobo. Oba sta bila živa vržena v ognjeno jezero, v katerem gori žveplo. Vse druge pa je pobil meč, ki je prihajal iz ust jezdeca na konju, in vse ptice so se nažrle njihovega mesa.« (Razodetje 19,11–21)

Ko bo Kristus porazil vse vojske, zbrane v dolini Harmagedón, bo s svojimi svetimi vladal tisoč let in Izrael popolnoma obnovil na njegovem ozemlju. Ob koncu tisočletnega obdobja bo nastopila sodba nad narodi in vsem preostalim človeštvom, temu pa bo sledila večna država, bodisi v Božji prisotnosti bodisi v ločenosti od njega (prim. Razodetje 20–21).

Opisani dogodki niso ugibanje ali možnosti, ampak bo vse potekalo natanko tako. Kakor so se uresničile vse svetopisemske prerokbe o prvem Kristusovem prihodu, se bodo uresničile tudi vse svetopisemske prerokbe o njegovem drugem prihodu.

Vse to se bo torej res zgodilo. In kako naj bi to vplivalo na nas danes? Peter pravi: »Kako prav je torej, da živite sveto in res pobožno, če se bo vse to razkrojilo, da čakate in pospešujete prihod Božjega dne, zaradi katerega bo nebo zaplamenelo in prešlo in se bodo prvine razžarjene topile.« (2 Peter 3,11–12)

Kako bi morale svetopisemske napovedi vplivati na to, kako živimo mi danes?

Svetopisemsko preroštvo bi moralo v nas sprožiti štiri odzive. Prvi je poslušnost; o tem govori Peter v omenjeni vrstici. Jezus nam nenehno pravi, da moramo biti pripravljeni na njegov prihod, saj lahko ta nastopi kadarkoli (prim. Marko 13,33–37); zato moramo živeti tako, da nas našega vedenja ne bo sram.

Drugi odziv je čaščenje. Bog je zagotovil način, da se lahko izognemo njegovim sodbam poslednjega časa: njegov brezplačni dar odrešenja, ki ga je omogočil Jezus. Poskrbeti moramo, da bomo prejeli odrešenje in živeli v hvaležnosti do njega. Naše čaščenje na zemlji bo nekoč postalo čaščenje v nebesih: »In peli so novo pesem: ›Vredno si, da vzameš knjigo in odtrgaš njene pečate, ker si bilo zaklano in si s svojo krvjo odkupilo Bogu ljudi iz vsakega rodu, jezika, ljudstva in naroda[.]‹« (Razodetje 5,9)

Tretji odziv je oznanjevanje. Sporočilo o Božjem odrešenju in resnici njegovega drugega prihoda je treba oznanjati vsem, posebno tistim, ki še ne verujejo. Vsakomur moramo dati priložnost, da se obrne k Bogu in je odrešen njegove prihodnje jeze. Razodetje 22,10 pravi: »Potem mi je rekel: »Ne zapečati preroških besed, ki so v tej knjigi, kajti čas je blizu.«

Zadnji pričakovani odziv na preroško Božjo besedo pa je služenje. Vsi kristjani bi si morali prizadevati, da izpolnjujejo Božjo voljo in opravljajo dobra dela. Kristusove sodba se bo deloma navezovala na dela kristjanov. Od del sicer ne bo odvisno, ali bo človek sprejet v nebesa, bodo pa pokazala, kaj je vsakdo naredil z darovi, ki jih je prejel od Boga. Pavel o tej sodbi pravi: »Vsi se bomo namreč morali pojaviti pred Kristusovim sodnim stolom, da bo vsak prejel plačilo za to, kar je v zemeljskem življenju delal, dobro ali slabo.« (2 Korinčanom 5,10)

Bog je torej suveren nad vsemi dogodki in ljudmi sveta. Oblast ima nad vsem in bo popolno dokončal vse, kar je začel. Stara krščanska pesem se glasi: »Vse je Božje stvarstvo, ustvarjeno od ene roke. Satan, odrešenje – Bog je nad vsem.«

Izpolnjeno preroštvo je znak, da je Sveto pismo nadnaravna knjiga. Izpolnjenih je bilo že na stotine starozaveznih prerokb, zato je razumno pričakovati, da se bodo izpolnile tudi svetopisemske napovedi o poslednjem času. Za tiste, ki Jezusa poznajo in mu zaupajo kot Gospodu in Odrešeniku, bo njegov prihod blaženo upanje (prim. Tit 2,13). Za tiste pa, ki so Kristusa zavrnili, bo Kristus njihov sveti strah (2 Tesaloničanom 1,8). Iz vsega povedanega izhaja sklep: če želite preživeti poslednji čas, začnite verovati v Kristusa: »Kajti Bog nas ni namenil za jezo, ampak za to, da pridemo do odrešenja po našem Gospodu Jezusu Kristusu[.]« (1 Tesaloničanom 5,9)

English


Povratek na slovensko domačo stran

Preživeti poslednji čas – kaj moramo vedeti o tem?
Dajte to stran v skupno rabo: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries