settings icon
share icon
Vprašanje

Kdo bo prebival v tisočletnem kraljestvu?

Odgovor


Tisočletno kraljestvo je prihodnja vladavina Jezusa Kristusa na zemlji, ko bo ta sedel na Davidovem prestolu v Jeruzalemu. Kdor bo vstopil v kraljestvo, tega bo Bog odkupil in bo postal pravičen (gl. Izaija 35,8–10). Med odkupljenimi bosta dve vrsti ljudi: ljudje s poveličanimi telesi in ljudje z naravnimi, zemeljskimi telesi.

Tiste, ki bodo v tisočletnem kraljestvu s poveličanimi telesi, lahko delimo v tri skupine: Cerkev – telesa njenih članov bodo bodisi obujena bodisi spremenjena ob vnebovzetju (1 Tesaloničanom 4,13–18; 1 Korinčanom 15,21–23.51–53); mučenci iz časa stiske, ki bodo obujeni, ko se bo Kristus vrnil na zemljo (Razodetje 20,4–6); in starozavezni sveti, glede katerih domnevamo, da bodo obujeni v istem času (gl. Daniel 12,2). Tisti, ki bodo v kraljestvu prebivali z zemeljskimi telesi, so preživeli stisko in jih lahko razdelimo v dve skupini: verujoči pogani in verujoči Judje.

V Razodetju 19,11–16 je opis drugega Kristusovega prihoda. To ni isto kot vnebovzetje (1 Tesaloničanom 4,13–18; 1 Korinčanom 15,51–53), ki je zgodnejša pojavitev Kristusa v zraku. (V Razodetju 19–20 ni nobene omembe vnebovzetja. Iz tega lahko sklepamo, da bodo sveti, ki bodo na zemlji, ko se bo Kristus vrnil, ostali na zemlji in vstopili v tisočletno kraljestvo v svojih naravnih telesih.)

K Jezusovi vzpostavitvi kraljestva bo spadala tudi njegova sodba nad »ovcami« in »kozli« (Matej 25,31–46): »ovce« so pravični pogani, ki so svojo vero izkazovali z dobrimi deli za Božje ljudstvo; kozli so nepravični pogani, ki niso pomagali Božjim otrokom. Kristus bo nepravične vrgel v ognjeno jezero za večno kazen (Matej 25,46). Zaradi te sodbe in zato, ker bo ob tistem času ves Izrael veroval (Zaharija 12,10; Rimljanom 11,25–32), ne bo v tisočletno kraljestvo vstopil noben nevernik (gl. tudi Matej 13,24–30.36–43).

Na začetku bodo torej prebivalci tisočletnega kraljestva pravični ljudje vseh prejšnjih dispenzacij: verujoči pogani v zemeljskih telesih, odkupljeni Izraelci v zemeljskih telesih in vstali/vnebovzeti verniki v poveličanih telesih. Prebivalci tisočletnega kraljestva bodo prihajali iz »številnih ljudstev«, spoznanje Gospoda pa bo za vse enako: »Kajti zemlja se bo napolnila s spoznanjem Gospodovega veličastva, kakor vode pokrivajo morje.« (Habakuk 2,14) Za prebivalce tisočletnega kraljestva bo značilno, da bodo potovali v Jeruzalem in častili Gospoda osebno: »[Številna] ljudstva bodo prišla in rekla: ›Pridite, pojdimo na GOSPODOVO goro, k hiši Jakobovega Boga. Poučil nas bo o svojih potih in hodili bomo po njegovih stezah.‹ Kajti s Siona bo prišla postava in GOSPODOVA beseda iz Jeruzalema.« (Mihej 4,2)

Prebivalci tisočletnega kraljestva bodo videli narod Izrael povzdignjen v najvišjo slavo. Vsi bodo duhovno in telesno obnovljeni: »Tisti dan, govori GOSPOD, bom zbral, kar je kruljavo, združil, kar je razgnano, in tiste, s katerimi sem hudo ravnal. Iz kruljavih bom naredil ostanek in iz pregnanih močan narod.« (Mihej 4,6–7a)

V obdobju tisočletnega kraljestva bodo sveti v zemeljskih, naravnih telesih živeli dolgo (Izaija 65,20) in rojevali bodo otroke. Ob koncu teh tisočih let bo svet popolnoma naseljen in veliko – »kakor je peska ob morju« – se jih bo upiralo Gospodu (Razodetje 20,7–8).

Ljudje, ki bodo rojeni v obdobju tisočletnega kraljestva, bodo odgovorni, da verujejo v Kristusa – enako kakor ljudje preteklih dob. Nekateri izmed teh, ki se bodo rodili v obdobju tisočletnega kraljestva, bodo vero zavrnili. Zato Sveto pismo omenja nekatere, ki bodo veljali za preklete (Izaija 65,20), in pove, zakaj Gospod določa posledice za narode, ki ga ne častijo: »Zgodilo se bo: Če katera izmed rodbin dežele ne bo hotela prihajati v Jeruzalem častit Kralja, Gospoda nad vojskami, zanjo ne bo dežja.« (Zaharija 14,17)

Več o tem, kdo bo živel v tisočletnem kraljestvu, preberite v naslednjih odlomkih: Izaija 2,2–4; Zaharija 14,8–21; Ezekiel 34,17–24; Daniel 7,13–14; Mihej 4,1–5.

English


Povratek na slovensko domačo stran

Kdo bo prebival v tisočletnem kraljestvu?
Dajte to stran v skupno rabo: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries