settings icon
share icon
Vprašanje

Kaj je pomembnost prihoda Svetega Duha na Binkoštnem dnevu?

Odgovor


Na zadnji, veliki dan praznika je Jezus vstal in zaklical: ›Če je kdo žejen, naj pride k meni in naj pije. Kdor veruje vame, bodo, kakor pravi Pismo, iz njegovega osrčja tekle reke žive vode.‹ To pa je rekel o Duhu, ki ga bodo prejeli tisti, kateri so sprejeli vero vanj. Duha namreč še ni bilo, ker Jezus še ni bil poveličan.« (Evangelij po Janezu 7,37–39)

Zgoraj omenjeni dogodek se je zgodil v okviru šotorskega praznika, ki ga Judje še danes praznujejo zgodaj jeseni. Duhovnik je v času tega praznovanja vsako jutro skupaj z ljudstvom v procesiji stopil do vodnjaka Siloam, od koder je v tempelj prinesel vodo in jo izlil na oltar kot pitno daritev. Ob takšni priložnosti je Jezus izkoristil simboliko tega praznika in napovedal prihod Svetega Duha. V tistem času namreč Sveti Duh še ni bil dan v smislu tesnejše osebne povezanosti z verniki (prav tam, v. 39).

Prav tam, v 38. vrstici, Jezus ne navaja svetopisemskih oziroma starozaveznih besedil dobesedno, ampak jih povzame po smislu. Preroki so namreč nekajkrat uporabili vodo kot simbol Svetega Duha in njegovega delovanja. Tako pravi prerok Izaija: »Kajti razlil bom vodo po žejni deželi, potoke po izsušeni zemlji. Razlil bom svojega duha na tvoj zarod in svoj blagoslov na tvoje potomce. Rastli bodo kakor sredi trave, kakor vrbe ob potokih vodá. Ta bo dejal: ›GOSPODOV sem!‹ drugi si bo dal ime po Jakobu, oni si bo napisal na roko: ›GOSPODOVA last‹ in si dal ime ›Izrael‹.« (Izaija 44,3–5) Pri preroku Zahariji beremo: »Tisti dan se bo zgodilo: iz Jeruzalema bodo privrele žive vode: polovica jih bo tekla proti vzhodnemu morju in polovica proti zahodnemu morju. Tako bo poleti in pozimi.« (Zaharija 14,8) Ezekiel pa pravi: »Pokropim vas s čisto vodo, da boste očiščeni. Vseh vaših nečistosti in vseh vaših malikov vas očistim. Dam vam novo srce in novega duha denem v vašo notranjost. Odstranim kamnito srce iz vašega telesa in vam dam meseno [poslušno, odzivno] srce. Svojega duha denem v vašo notranjost in storim, da se boste ravnali po mojih zakonih, se držali mojih odlokov in jih izpolnjevali.« (Ezekiel 36,25–27)

V Svetem pismu se pojavljajo trije zelo močni simboli za Svetega Duha: ogenj, voda in veter. Ti trije naravni pojavi imajo zelo veliko rušilno in uničevalno moč, a tudi moč spreminjanja. Ogenj požge, voda odnaša, veter raznaša. Človek v svojem naravnem (grešnem, izgubljenem) stanju beži in se skrije pred Bogom (Pismo Rimljanom 3,10–12). Šele ko se ga dotakne in duhovno oživi Sveti Duh, se je zmožen odzivati in odpreti Božji milosti (Pismo Efežanom 2,1–5). Suvereno in učinkovito delovanje Svetega Duha pri odrešenju grešnika je zato mnogostransko. Z izrazom živa voda so Hebrejci tistega časa označevali tekočo vodo. Kakor premočna tekoča voda odnaša vse, kar ji stoji na poti, tako Duh odnaša iz nas vso nečistočo, odplavlja naše stare ideje, prepričanja in koncepte. Temeljno vernika spremeni, da potrdi Božjo resnico, namesto da bi se bal ljudi. Kristjan ne živi več v skladu laži sveta, ker ga Sveti Duh nese po toku resnice. Zato pravi prerok, da bo Bog nekega dne svojemu ljudstvu odvzel staro srce in dal novo. To ne pomeni nove črpalke za prečrpavanje krvi, ampak odstranitev stare narave ter pridobitev nove narave in novih prioritet. Sveti Duh v nas prevrača red stvari od zgoraj navzdol, ker izvršuje v nas, da ne cenimo več pokvarjene »modrosti« sveta, temveč pravo modrost Svetega pisma (Prvo pismo Korinčanom 2,13–14; 3,18–20). Kar smo poprej zaničevali ali bili do tega brezbrižni, sedaj cenimo obratno. (Pismo Filipljanom 3,7–8).

Poglejmo si en primer delovanja Svetega Duha v praksi (Apostolska dela 2). Pred binkoštmi, ki so sledile Gospodovemu vnebohodu, so se apostoli bali in bili bolj ali manj na skrivnem, toda potem, ko so prejeli Svetega Duha, so naenkrat stopili na plano in pogumno oznanjevali evangelij in to čudežno v različnih znanih svetovnih jezikih (prav tam, v. 6–11). Govorjenje v človeških jezikih, ki se jih niso prej naučili, je bilo sicer res velik čudež, nekakšen proti-Babilon (prim. Prva Mojzesova knjiga 11,1–9), a ne največji. Njegov namen je bil pritegniti pozornost množice Judov iz različnih delov sveta, ki je bila takrat navzoča v Jeruzalemu, da bi vsak posebej slišal dobro novico v svojem maternem jeziku.

Še veliko večji in neskončno pomembnejši čudež se je zgodil potem. Apostol Peter je pridigal zbrani množici in jim dal v pridigi vedeti, da je njihov resnični problem greh proti Bogu ter jim zagotovil, da: ... »tega Jezusa, ki ste ga vi križali, je Bog naredil za Gospoda in Mesija (Kristusa).« (Apostolska dela 2,36b)

Da, oznanil jim je čisti evangelij, kar je množico pretreslo (prim. Apostolska dela 2,14–37). Delovanje Svetega Duha je bilo tako močno, da se je zgodilo nekaj, kar je s človeškega stališča povsem nepredvidljivo: »Ko so to slišali, jih je do srca pretreslo. Rekli so Petru in drugim apostolom: ›Bratje, kaj naj storimo?‹ Peter jim je odgovoril: ›Spreobrnite se! Vsak izmed vas naj se dá v imenu Jezusa Kristusa krstiti v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha. Zakaj obljuba velja vam in vašim otrokom in vsem, ki so daleč, kolikor jih bo k sebi poklical Gospod, naš Bog.‹ Prepričeval jih je še z mnogimi drugimi besedami in jih opominjal in jim govoril: ›Rešíte se iz tega pokvarjenega rodu!‹ Tisti, ki so sprejeli njegovo besedo, so se dali krstiti; in tega dne se jim je pridružilo približno tri tisoč ljudi.« (Apostolska dela 2,37–41) Pri vsakem, ki ga Sveti Duh oživi z odrešujočo vero, obljublja Gospod Jezus večno spremembo, ki je posledica delovanja Svetega Duha v njem. Ljudje smo po naravi grešniki, ločeni od Boga, ki si zaslužimo večno pogubljenje. Toda Bog nam ponuja svoj edinstveni dar. Na svet je poslal svojega Sina Jezusa, ki je namesto nas živel brezgrešno življenje, ki smo ga dolžni živeti, in bil v vsem poslušen svojemu nebeškemu Očetu. Za grehe vernikov je pretrpel smrt na križu, vstal od mrtvih in postal Začetnik odrešenja vsakega, ki vanj veruje. V Jezusovem imenu imamo odpuščanje grehov in Njegovo pravičnost pripisano na svoj račun pred Bogom. Tega je deležen vsak, ki vanj veruje. Pa ne le to, kdor veruje vanj, je deležen tudi Svetega Duha, tako da, kot pravi Jezus, tečejo iz njegovega osrčja reke žive vode. To je pomembnost Binkoštnega dneva. Veruješ, da je Jezus umrl za tvoje grehe in vstal zaradi tvojega opravičenja? Ali mu popolnoma zaupaš?

Si začel verovati v Kristusa zaradi tega, kar si tukaj prebral? Če je tako, potem klikni na gumb »Danes sem sprejel Kristusa«.


Povratek na slovensko domačo stran

Kaj je pomembnost prihoda Svetega Duha na Binkoštnem dnevu?
Dajte to stran v skupno rabo: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries