Odhod v nebesa – kako si lahko zajamčim, kje bom preživel večnost?


Vprašanje: Odhod v nebesa – kako si lahko zajamčim, kje bom preživel večnost?

Odgovor:
Sprijazni se s tem. Dan, ko bomo stopili v večnost, lahko napoči prej, kot si mislimo. Ko se pripravljamo na ta trenutek, moramo poznati to resnico – ne bodo šli vsi v nebesa. Kako lahko zagotovo vemo, da bomo šli v nebesa? Pred približno 2000 leti sta apostola Peter in Janez oznanjala evangelij Jezusa Kristusa veliki množici v Jeruzalemu. Peter je izjavil nekaj globokega, kar odmeva celo v našem postmodernem svetu: »V nikomer drugem ni odrešenja; zakaj pod nebom ljudem ni dano nobeno drugo ime, po katerem naj bi se mi rešili« (Apostolska dela 4,12).

Zdaj, tako kot takrat, vrstica Apostolska dela 4,12 ni politično korektna. Danes je priljubljeno reči: »Vsi bomo šli v nebesa« ali »Vse poti vodijo v nebesa.« Mnogo ljudi misli, da lahko gredo v nebesa, ne da bi pripadali Jezusu. Želijo veličastvo, ne želijo pa se ukvarjati s križem, kaj šele s tistim, ki je umrl na njem. Mnogi se nočejo podrediti Jezusu kot edini poti v nebesa in so odločeni, da bodo našli drugo pot. Toda Jezus nas opozarja, da ni druge poti in da je posledica zavračanja te resnice večnost v peklu. Rekel je: »Kdor veruje v Sina, ima večno življenje; kdor pa ne veruje v Sina, ne bo videl življenja, ampak ostane nad njim Božja jeza« (Evangelij po Janezu 3,36). Samo vera v Kristusa je ključ za odhod v nebesa.

Nekateri bodo rekli, da je izredno ozkomiselno od Boga, da omogoča le eno pot v nebesa. Toda, iskreno rečeno, v luči upora človeštva proti Bogu je izredno širokomiselno, da nam sploh omogoča pot v nebesa. Vsi si zaslužimo sodbo in obsodbo, toda Bog nam milostno ponuja izhod, tako da je poslal svojega edinega Sina, da umre za naše grehe. Najsi nekdo gleda na to kot ozko ali široko, je to resnica. Dobra novica je, da je Jezus prostovoljno umrl namesto nas, da zadovolji Božjo pravično jezo zoper naš greh, in vstal od mrtvih ter premagal greh in smrt. Tisti, ki bodo šli v nebesa, so sprejeli ta evangelij s spreobrnitvijo (odvrnitvijo od greha) in vero samo v Kristusa.

Mnogi ljudje danes se oklepajo razvodenelega evangelija, ki je odpravil potrebo po spreobrnjenju. Želijo verovati v »ljubečega« Boga (ki ne sodi), ki nikoli ne omenja greha in ki ne zahteva spremembe načina življenja. Morda pravijo: »Moj Bog ne bi nikoli nikogar poslal v pekel.« A Jezus je več govoril o peklu in tistih, ki bodo šli tja, kot o nebesih. Predstavil se je kot edini Odrešenik, ki ponuja edini način, kako priti v nebesa: »Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni« (Evangelij po Janezu 14,6).

Kdo bo pravzaprav vstopil v Božje kraljestvo? Kako lahko jamčim, da bom šel v nebesa? Sveto pismo jasno razlikuje med tistimi, ki imajo večno življenje, in med tistimi, ki ga nimajo: »Kdor ima Sina, ima življenje; kdor nima Božjega Sina, nima življenja« (Prvo Janezovo pismo 5,12). Vse se vrača k spreobrnjenju in veri. Tisti, ki verujejo samo v Kristusa, postanejo Božji otroci (Evangelij po Janezu 1,12). Tisti, ki se zanašajo izključno na Jezusovo žrtev kot plačilo za njihove grehe in ki verjamejo v njegovo vstajenje, bodo šli v nebesa. Tisti, ki Kristusa zavračajo, ne bodo šli. »Kdor vanj veruje, se mu ne sodi; kdor pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina« (Evangelij po Janezu 3,18).

Kot bodo nebesa čudovita za tiste, ki se predajo Jezusu Kristusu kot svojemu Gospodu in Odrešeniku, bo pekel toliko bolj strašen za tiste, ki ga zavračajo. Ne moreš resno brati Svetega pisma, ne da bi vedno znova videl, da je ločnica jasna. Sveto pismo pravi, da obstaja ena in edina pot v nebesa – Jezus Kristus. Izpolnite Jezusovo zapoved: »Vstopíte skozi ozka vrata, kajti široka so vrata in prostorna je pot, ki vodi v pogubo, in veliko jih je, ki vstopajo po njej. Kako ozka so vrata in kako tesna je pot, ki vodi v življenje, in malo jih je, ki jo najdejo« (Evangelij po Mateju 7,13–14).

Spreobrnitev in vera samo v Jezusa Kristusa je edina pot v nebesa. Samo tisti, ki so pristno položili svojo vero samo vanj, bodo prišli tja. Ali veruješ samo Jezusu?

Si se odločil za Kristusa zaradi tega, kar si tukaj prebral? Če je temu tako, potem klikni na gumb »Danes sem sprejel Kristusa«.

English
Povratek na slovensko domačo stran
Odhod v nebesa – kako si lahko zajamčim, kje bom preživel večnost?