settings icon
share icon
Vprašanje

Ali je mormonizem kult? Kaj verujejo mormoni?

Odgovor


Mormonsko religijo (mormonizem), katere privrženci so znani kot mormoni in svetniki poslednjih dni (Cerkev Jezusa Kristusa svetnikov poslednjih dni), je pred manj kot dvesto leti ustanovil Joseph Smith. Trdil je, da sta ga osebno obiskala Bog Oče in Jezus Kristus, ki sta mu povedala, da so vse cerkve in njihove veroizpovedi gnusoba. Joseph Smith se je odločil, da bo začel popolnoma novo vero, ki trdi, da je »edina prava cerkev na zemlji«. Problem pri mormonizmu je, da nasprotuje Svetemu pismu, ga spreminja in razširja. Kristjani nimajo razloga, da bi verjeli, da Sveto pismo ni resnično in primerno. Resnično verovati v Boga in mu zaupati pomeni verjeti v njegovo besedo, saj so vsa Pisma navdihnjena od Boga, kar pomeni, da prihajajo od Boga (Drugo pismo Timoteju 3,16).

Mormoni verujejo, da dejansko obstajajo štirje viri božansko navdihnjenih besed, ne le eden: 1) Sveto pismo, »če je pravilno prevedeno.« Ni pa vedno jasno, katere vrstice se štejejo za nepravilno prevedene. 2) Mormonova knjiga, ki jo je »prevedel« Smith, natisnjena pa je bila leta 1830. Smith je trdil, da je »najpravilnejša knjiga« na zemlji in da se lahko človek približa Bogu, če izpolnjuje njene smernice, »bolj kot katere koli druge knjige.« 3) Doktrina in zaveze, ki vsebuje zbirko sodobnih razodetij glede »Cerkve Jezusa Kristusa, kot je bila obnovljena.« 4) Dragoceni biser, ki jo imajo mormoni za »pojasnitev« doktrin in učenj, ki so se iz Svetega pisma izgubila in ki dodajajo svoje informacije o stvarjenju zemlje.

Mormoni verujejo naslednje o Bogu: Ni bil vedno najvišje bitje vesolja, ampak je pridobil ta status s pravičnim življenjem in z vztrajnim prizadevanjem. Verjamejo, da ima Bog Oče »telo iz mesa in kosti, ki je tako otipljivo kot človeško«. Čeprav sodobni mormonski voditelji to prepričanje opuščajo, je Brigham Young učil, da je bil Adam pravzaprav Bog in oče Jezusa Kristusa. V nasprotju s tem kristjani vemo o Bogu naslednje: obstaja samo eden resnični Bog (Peta Mojzesova knjiga 6,4; Izaija 43,10; 44,6–8), vedno je obstajal in vedno bo obstajal (Peta Mojzesova knjiga 33,27; Psalm 90,2; Prvo pismo Timoteju 1,17), ni bil ustvarjen, ampak je on Stvarnik (Prva Mojzesova knjiga 1; Psalm 24,1; Izaija 37,16). Je popoln in nihče drug mu ni enak (Psalm 86,8; Izaija 40,25). Bog Oče ni človek in nikoli ni bil (Četrta Mojzesova knjiga 23,19; Prva Samuelova knjiga 15,29; Ozej 11,9). Bog je duh (Evangelij po Janezu 4,24) in duh ni iz mesa in kosti (Evangelij po Luku 24,39).

Mormoni verjamejo, da obstajajo različne stopnje ali kraljestva v posmrtnem življenju: nebeško kraljestvo, zemeljsko kraljestvo, telestialno [zvezdno] kraljestvo in zunanja tema. Kje bo končalo človeštvo, je odvisno od tega, kaj ljudje verujejo in delajo v tem življenju. V nasprotju s tem nam Sveto pismo govori, da bomo po smrti šli v nebesa ali pekel, in sicer glede na to, ali smo verovali v Jezusa Kristusa kot svojega Gospoda in Odrešenika ali ne. Biti odsoten iz telesa pomeni, da smo kot verniki z Gospodom (Drugo pismo Korinčanom 5,6–8). Neverniki so poslani v pekel oz. kraj mrtvih (Evangelij po Luku 16,22–23). Ko bo Jezus ponovno prišel, bomo dobili nova telesa (Prvo pismo Korinčanom 15,50–54). Nastala bosta novo nebo in nova zemlja za vernike (Razodetje 21,1), neverniki pa bodo vrženi v večno ognjeno jezero (Razodetje 20,11–15). Po smrti ni več druge priložnosti za odkupitev (Pismo Hebrejcem 9,27).

Mormonski voditelji učijo, da je Jezusovo utelešenje posledica fizičnega odnosa med Bogom Očetom in Marijo. Mormoni verjamejo, da je Jezus bog, ampak da lahko tudi katerikoli človek postane bog. Mormonizem uči, da si lahko odrešitev prislužiš s kombinacijo vere in dobrih del. V nasprotju s tem kristjani v vsej zgodovini učijo, da nihče ne more doseči položaja Boga – samo Bog je svet (Prva Samuelova knjiga 2,2). Mi smo lahko sveti v Božjih očeh samo po veri vanj (Prvo pismo Korinčanom 1,2). Jezus je edinorojeni Božji Sin (Evangelij po Janezu 3,16), je edini, ki je živel brezgrešno, brezmadežno življenje in ima zdaj najvišje častno mesto v nebesih (Pismo Hebrejcem 7,26). Jezus in Bog sta eno v svojem bistvu, Jezus je edini, ki je obstajal pred fizičnim rojstvom (Evangelij po Janezu 1,1–8; 8,56). Jezus se je žrtvoval za nas, Bog ga je obudil od mrtvih in nekega dne bo vsak priznal, da je Jezus Kristus Gospod (Pismo Filipljanom 2,6–11). Jezus nam pravi, da je nemogoče priti v nebesa s svojimi deli in da je to mogoče samo po veri vanj (Evangelij po Mateju 19,26). Vsi si zaslužimo večno kazen za naše grehe, a Božja neskončna ljubezen in milost nam dopuščata izhod iz nje. »Plačilo za greh je namreč smrt; Božji milostni dar pa je večno življenje v Kristusu Jezusu, našem Gospodu« (Pismo Rimljanom 6,23).

Jasno je, da obstaja samo ena pot, da prejmemo odrešitev, in sicer da poznamo Boga in njegovega Sina, Jezusa (Evangelij po Janezu 17,3). Tega ne moreš doseči z deli, ampak po veri (Pismo Rimljanom 1,17; 3,28). Ta dar lahko prejmemo ne glede na to, kdo smo ali kaj smo storili (Pismo Rimljanom 3,22). »V nikomer drugem ni odrešenja; zakaj pod nebom ljudem ni dano nobeno drugo ime, po katerem naj bi se mi rešili« (Apostolska dela 4,12).

Čeprav so mormoni ponavadi prijazni, ljubeči in dobri ljudje, jih je prevarala lažna religija, ki izkrivlja naravo Boga, osebo Jezusa Kristusa in način odrešitve.

EnglishPovratek na slovensko domačo stran

Ali je mormonizem kult? Kaj verujejo mormoni?
Dajte to stran v skupno rabo: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries