settings icon
share icon
Vprašanje

Kaj je Sveto pismo?

Odgovor


Beseda »Biblija [Sveto pismo]« izhaja iz latinske in grške besede, ki pomeni ›knjiga‹, kar je ustrezno ime, saj je Sveto pismo knjiga za vse ljudi, za vse čase. Razlikuje se od vseh drugih knjig, je sama svoj razred.

Sveto pismo sestavlja 66 različnih knjig. Med njimi so knjige postave, kot Tretja in Peta Mojzesova knjiga; zgodovinske knjige, kot sta Ezra in Apostolska dela; knjige poezije, kot so Psalmi in Pridigar; preroške knjige, kot sta Izaija in Razodetje; biografije, kot sta Evangelij po Mateju in Janezu; uradna pisma, kot sta Pismo Titu in Pismo Hebrejcem.

Pisci
Približno 40 različnih človeških piscev je napisalo Sveto pismo v obdobju približno 1500 let. Pisci so bili kralji, ribiči, duhovniki, vladni uradniki, kmetje, pastirji in zdravniki. Iz vse te raznolikosti prihaja neverjetna enotnost, skozi celotno knjigo se prepletajo skupne teme.

Enotnost Svetega pisma izhaja iz dejstva, da ima navsezadnje enega avtorja – samega Boga. Sveto pismo je »navdihnjeno od Boga« (Drugo pismo Timoteju 3,16). Človeški pisci so napisali točno to, kar je Bog hotel, da napišejo, in rezultat je popolna in sveta Božja beseda (Psalm 12,7; Drugo Petrovo pismo 1,21).

Delitev
Sveto pismo je razdeljeno na dva glavna dela: Staro in Novo zavezo. Na kratko je Stara zaveza zgodba o Bogu, ki se razodeva po ljudstvu, Nova zaveza pa je zgodba o Bogu, ki se razodeva po Človeku. Izvoljeno ljudstvo Izrael je bil Božji način, da je pripeljal Človeka – Jezusa Kristusa – na svet, da bi rešil Božje izvoljeno ljudstvo.

Stara zaveza opisuje ustanovitev in ohranitev izraelskega ljudstva. Bog je obljubil, da bo uporabil Izrael, da po njem blagoslovi ves svet (Prva Mojzesova knjiga 12,2–3). Ko je bil Izrael ustanovljen kot narod, je Bog obudil družino v tem narodu, po kateri bo prišel blagoslov: Davidovo družino (Psalm 89,4–5). Iz Davidove družine pa je bil obljubljen Človek, ki bo prinesel obljubljeni blagoslov (Izaija 11,1–10).

Nova zaveza podrobno opisuje prihod obljubljenega Človeka. Njegovo ime je Jezus iz Nazareta. On izpolni mesijanska preroštva iz Stare zaveze. Kot utelešeni Bog je živel popolnoma sveto življenje, prostovoljno umrl namesto nas kot spravna daritev, vstal od mrtvih kot Odrešenik vseh tistih, ki verujejo vanj.

Osrednji lik
Jezus je osrednji lik v Svetem pismu – celotna knjiga pravzaprav govori o njem. Stara zaveza napoveduje in naznanja njegov prihod ter pripravi vse za njegov prihod na svet. Nova zaveza opisuje njegov prihod in njegovo delo pridobitve odrešitve vseh odkupljenih.

Jezus je več kot zgodovinski lik; pravzaprav je več kot človek. Je Bog v človeškem mesu in njegovo utelešenje, trpljenje in vstajenje so najpomembnejši dogodki v zgodovini sveta. Bog Sin, kot druga oseba troedinega Boga, je privzel človeško meso, da bi razodel, kdo je Bog. Kakšen je Bog? Je tak kot Jezus; Jezus je Bog v človeški obliki (Evangelij po Janezu 1,14; 14,9).

Kratek povzetek
Bog je ustvaril človeka in ga postavil v popolno okolje; vendar se je človek Bogu uprl in odpadel od tega, kar je Bog načrtoval zanj. Bog je postavil svet pod prekletstvo zaradi Adamovega greha, vendar je takoj sprožil svoj vnaprej določeni načrt, da obnovi verujoče in stvarstvo za večno slavo.

Bog je poklical Abrahama iz Babilona v Kanaan (pribl. leta 2000 pr. Kr.). Bog je obljubil Abrahamu, njegovemu sinu Izaku in njegovemu vnuku Jakobu (ki se imenuje tudi Izrael), da bo blagoslovil svet po enem njihovem potomcu. Izraelova družina se je preselila iz Kanaana v Egipt, kjer je prerasla v narod.

Približno leta 1400 pr. Kr. je Bog izpeljal Izraelove potomce iz Egipta pod Mojzesovim vodstvom in jim dal obljubljeno deželo, Kanaan, v njihovo last. Po Mojzesu je Bog dal izraelskemu ljudstvu postavo in sklenil zavezo z njimi. Če bodo ostali zvesti Bogu in ne posnemali malikovanja sosednjih narodov, bodo uspevali. Če pa bodo pozabili Boga in malikovali, bo Bog uničil njihov narod.

Približno 400 let kasneje, v času kraljevanja Davida in njegovega sina Salomona, se je Izrael utrdil kot veliko in mogočno kraljestvo. Bog je obljubil Davidu in Salomonu, da bo njun naslednik vladal kot večni kralj.

Po Salomonovem kraljevanju je bil Izrael razdeljen. Deset rodov na severu se je imenovalo »Izrael« in živeli so približno 200 let, preden jim je Bog sodil zaradi njihovega malikovanja. Asirija je odpeljala Izrael v ujetništvo približno leta 721 pr. Kr. Dva rodova na jugu sta se imenovala »Juda« in sta vztrajala malo dlje, ampak sčasoma sta se tudi onadva odvrnila od Boga. Babilon ju je odpeljal v ujetništvo okrog leta 600 pr. Kr.

Približno čez 70 let je Bog milostno pripeljal ostanek ujetnikov nazaj v njihovo deželo. Jeruzalem, glavno mesto, so obnovili približno leta 444 pr. Kr. in Bog je še enkrat vzpostavil Izraelovo narodno identiteto. Tukaj se Stara zaveza konča.

Nova zaveza se začne približno 400 let kasneje z rojstvom Jezusa Kristusa v Betlehemu. Jezus je bil potomec, obljubljen Abrahamu in Davidu, tisti, ki naj bi izpolnil Božji načrt, da bo odrešil Božje ljudstvo in obnovil stvarstvo. Jezus je zvesto dokončal svoje delo. Njegova smrt je bila spravna žrtev za grehe vseh verujočih. Njegovo vstajenje od mrtvih je dokazalo njegovo zmago nad grehom in smrtjo. Smrt in vstajenje Kristusa sta osnova za novo zavezo z odrešenimi. Vsi, ki verujejo v Jezusa, bodo odrešeni greha in bodo večno živeli z Bogom v nebesih.

Po vstajenju in pred vnebohodom je Jezus poslal svoje učence, naj oznanjajo evangelij odrešitve v njem vsem narodom. Jezusovi učenci so šli v vse smeri in oznanjali dobro novico o večnem življenju samo po milosti, samo v veri samo v Kristusa. Potovali so po Mali Aziji, Grčiji in vsem Rimskem cesarstvu ter povsod ustanavljali lokalne cerkve. Nova zaveza se konča z napovedjo Jezusovega ponovnega prihoda, da bo sodil neverujočim, osvobodil stvarstvo prekletstva v novih nebesih in novi zemlji, kjer bo Božje odrešeno ljudstvo za vedno prebivalo z njim.

English


Povratek na slovensko domačo stran

Kaj je Sveto pismo?
Dajte to stran v skupno rabo: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries