settings icon
share icon
Vprašanje

Kaj pomeni izraz čas stiske za Jakoba?

Odgovor


Izraz »čas stiske za Jakoba« najdemo v Jeremijevi knjigi 30,7: »Gorje, ker je tako velik tisti dan, da mu ni enakega. Čas stiske je za Jakoba, vendar bo rešen iz nje.« Po našem prepričanju čas Jakobove stiske sovpada s sedemletno stisko poslednjega časa.

V predhodnih vrsticah Jeremija 30 Bog govori preroku Jeremiju o Judu in Izraelu (Jeremija 30,3–4). V 3. vrstici obljubi, da bo nekoč v prihodnosti pripeljal obe ljudstvi, Juda in Izrael, nazaj v deželo, ki jo je obljubil njunim prednikom. Njuna vrnitev pa bo vključevala različne stiske: »Gorje, ker je tako velik tisti dan[.]« (30,7) To bo čas stiske za Jakoba (ime »Jakob« predstavlja ves Izrael). V 5. vrstici beremo, da je to čas velikega strahu in trepeta. 6. vrstica s prispodobo porodnih bolečin nakazuje, kako strašen bo tisti čas. Toda za izraelsko ljudstvo vendarle obstaja upanje, saj mu Bog obljublja rešitev. To je obdobje Jakobove stiske; tisti dan bo tako strašen kot še nikoli prej (Jeremija 30,7). Pa vendar bo Bog svoje ljudstvo odrešil.

V Jeremiju 30,10b–11a Bog nakaže, kakšni blagoslovi bodo prišli po času Jakobove stiske. »Kajti glej, rešil te bom iz daljnega kraja, tvoje potomce iz dežele njihovega ujetništva. Jakob se bo vrnil in imel mir, varen bo in nihče ga ne bo strahoval. Saj sem jaz s teboj, govori GOSPOD, da te rešim.«

Del te Božje rešitve iz Jakobove stiske bo tudi uničenje narodov, ki so ljudstvi Juda in Izrael držali v ujetništvu. Bog poleg tega ne bo nikoli več dovolil popolnega uničenja Jakoba. Pravi tudi, da je to obdobje namenjeno discipliniranju njegovega ljudstva. O Jakobu pravi: »Pokončal bom namreč vse narode, med katere sem te razkropil. Tebe pa ne bom pokončal, pokoril te bom, kakor je prav, čisto brez kazni te ne bom pustil.« (Jeremija 30,11b)

Jeremija 30,7b pravi: »Gorje, ker je tako velik tisti dan, da mu ni enakega.« Edino obdobje, katerega opis se ujema s tem, je stiska poslednjega časa. Temu obdobju v vsej zgodovini ni enakega.

Kakor Jeremija je tudi Jezus to obdobje opisal kot edinstveno obdobje trpljenja; omenjal je veliko stisko, »kakršne ni bilo od začetka sveta do zdaj in je tudi več ne bo« (Matej 24,21). Jezus je v opisu uporabil enako metaforiko kot Jeremija. V Evangeliju po Mateju 24,6–8 je rekel, da je pojavitev lažnih kristusov, vojn in govoric o vojnah ter potresov »začetek porodnih bolečin«.

Tudi Pavel je stisko opisal podobno in uporabil primero porodnih bolečin. V Prvem pismu Tesaloničanom 5,3 pravi: »Ko bodo govorili: ›Mir in varnost,‹ tedaj bo nenadoma prišla nadnje poguba, kakor pride porodna bolečina nad nosečnico, in ne bodo ubežali.« To bo sledilo vzebovzetju Cerkve, omenjenem v Prvem pismu Tesaloničanom 4,13–18.

Te »porodne bolečine« so podrobno opisane v Razodetju 6–12. »Čas stiske za Jakoba« naj bi povzročil, da bi se Izrael spet obrnil k Bogu (gl. Jeremija 30,22; Ozej 6,1–2; Zaharija 12,10).

Čas Jakobove stiske je prikaz, da Bog drži obljube, obsoja greh in odrešuje tiste, ki zaupajo v Kristusa. Ob koncu časa bo Bog sodil hudobni svet, in ta sedemletna stiska je z vidika Izraela čas Jakobove stiske. Takrat bo Bog svoje izvoljeno ljudstvo očistil hudobnih in neverujočih, toda »[vsak], kdor bo klical GOSPODOVO ime, bo rešen, kajti na gori Sion in v Jeruzalemu bo rešitev, kakor je rekel GOSPOD, in med preživelimi bodo tisti, ki jih GOSPOD kliče« (Joel 3,5b); prim. Rimljanom 10,13). Po tem času Jakobove stiske bo obdobje miru, ko bo Bog sam za 1000 let vzpostavil svoje kraljestvo na zemlji (Razodetje 20,1–6; prim. Izaija 11).

English


Povratek na slovensko domačo stran

Kaj pomeni izraz čas stiske za Jakoba?
Dajte to stran v skupno rabo: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries