Kaj pomeni biti znova rojen v kristjana?


Vprašanje: Kaj pomeni biti znova rojen v kristjana?

Odgovor:
Kaj pomeni biti znova rojen kristjan? Klasičen odlomek iz Svetega pisma, ki odgovarja na to vprašanje, je Evangelij po Janezu 3:1-21. Gospod Jezus Kristus se pogovarja z Nikodemom, pomembnim farizejem in judovskim oblastnikom. Nikodem je ponoči prišel k Jezusu, ker je imel zanj veliko vprašanj.

Ko je Jezus govoril z Nikodemom, je rekel: »Resnično, resnično, povem ti: Če se kdo ne rodi od zgoraj, ne more videti Božjega kraljestva.« Nikodem je odgovoril: »Kako se more človek roditi, če je star? Mar more drugič v telo svoje matere in se roditi?« Jezus je odgovoril: »Resnično, resnično povem ti: Če se kdo ne rodi iz vode in Duha, ne more priti v Božje kraljestvo. Kar se rodi iz mesa je meso in kar se rodi iz Duha, je duh. Ne čudi se, da sem ti rekel: Morate se roditi od zgoraj…« (Janez 3.3-7).

Fraza »biti znova rojen« dobesedno pomeni »biti rojen od zgoraj«. Nikodem je bil tega zelo potreben. Potreboval je preobrazbo svojega srca – duhovno preobrazbo. Novo rojstvo, biti znova rojen, je božje delo in tistemu, ki veruje, je podeljeno večno življenje (2 Pismo Korinčanom 5:17, Pismo Titu 3:5, 1 Peter 1:3, 1 Janez 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4, 18). Janez 1:12,13 nakaže, da »biti znova rojen« pomeni tudi idejo »postati božji otrok« skozi zaupanje v ime Jezusa Kristusa.

Tukaj pa se nujno pojavi vprašanje: » Zakaj pa mora biti nekdo znova rojen?« Apostol Pavel v Pismu Efežanom 2:1 pravi: »In vas, ki ste bili mrtvi zaradi svojih prestopkov in grehov, je oživil…« V Pismu Rimljanom 3:23 je apostol zapisal : »Kajti vsi so grešili in so brez Božje slave.« Torej moramo biti rojeni od zgoraj (znova rojeni), da bi nam bili grehi odpuščeni in da bi lahko živeli z Bogom.

Kako to? Pismo Efežanom 2:8,9 pravi: »Z milostjo ste namreč odrešeni po veri, in to ni iz vas, ampak je božji dar. Niste rešeni iz del, da se ne bi kdo hvalil.« Ko smo rešeni s pravico do novega rojstva, takrat smo znova rojeni, duhovno izpopolnjeni božji otroci. Zaupanje v Jezusa Kristusa, ki je na križu plačal za naše pregrehe, pomeni »biti znova rojen« po duhu. »Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev.« (2 Pismo Korinčanom 5:17)

Če nisi nikoli veroval v Gospoda Jezusa Kristusa kot Odrešenika, ali boš premislil vsaj o Svetem Duhu, ki prišepetava tvojemu srcu? Moraš biti znova rojen, rojen od zgoraj. Boš danes molil molitev odpuščanja in postal nova stvaritev v Kristusu? »Tistim pa, ki so besedo božjo sprejeli, je dala moč, da postanejo božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža, ampak iz Boga.« (Janez 1:12-13)

Če želiš sprejeti Jezusa Kristusa kot Odrešenika in se želiš znova roditi, je tukaj molitev zate. Vendar pomni: izrekanje te molitve ali katerekoli druge te ne bo odrešilo. Edino kar te lahko obvaruje pred grehi je zaupanje v Kristusa. Ta molitev je preprosto način kako izkazati Bogu svojo vero in se mu zahvaliti za odrešenje. »Bog, vem, da sem grešil in zaslužim si kazen. Toda Jezus Kristus je nase prevzel vse moje grehe in mi tako preko vere vanj omogočil odpuščanje. Zato se bom odvrnil od grehov in zaupal vate in v tvoje odrešenje. Hvala za tvojo prečudovito milost in odpuščanje, ki je dar večnega življenja. Amen!«

Si se odločil za Kristusa zaradi tega, kar si tukaj prebral? Če je temu tako, potem klikni na gumb »Danes sem sprejel Kristusa«.

English
Povratek na slovensko domačo stran
Kaj pomeni biti znova rojen v kristjana?