Kaj o sveti Trojici uči Sveto pismo?


Vprašanje: Kaj o sveti Trojici uči Sveto pismo?

Odgovor:
Najtežja stvar o krščanskem konceptu svete Trojice je ta, da ni nekega načina za pravilno razlago. Sveta Trojica je koncept, ki ga vsako človeško bitje težko popolnoma razume. Bog je neprimerno mogočnejši od nas, zato ne pričakujmo, da ga bomo kdaj v celoti razumeli. Sveto pismo uči, da je Oče Bog, da je Jezus Bog in da je sveti Duh Bog. Obenem pa tudi uči, da je Bog en sam. Čeprav lahko razumemo nekaj ključnih dejstev o odnosih med različnimi osebami svete Trojice pa je na koncu vse to za človeški razum nedoumljivo. Vsekakor pa to ne pomeni, da ta dejstva ne držijo ali, da ne temeljijo na Svetem pismu.

Med preučevanjem tega problema pa imejmo v mislih, da beseda »Trojica« nikjer v Svetem pismu ni uporabljena. To je izraz, ki je poskus opisa troedinosti Boga, dejstva, da so prisotne 3 koeksistence, so-večne osebe, ki tvorijo Boga. Vedi, da se tu NE gre za 3 Bogove. Troedinost je 1 Bog, ki ga tvorijo 3 osebe. Nič ni narobe z uporabo izraza »Trojica« , čeprav te besede v Svetem pismu ni. Krajše je, če rečemo »Trojica« kot pa, če rečemo »3 koeksistence, so-večne osebe, ki tvorijo 1 Boga«. Če je to zate problem, potem premisli o naslednjem: tudi beseda dedek v Svetem pismu ni navedena, čeprav vemo, da so v Svetem pismu dedki bili. Abraham je bil Jakobov dedek. Zatorej se ne ustavljaj preveč ob izrazu »Trojica«. Najpomembnejši je koncept, ki ga v Svetem pismu PREDSTAVLJA beseda »Trojica«. V nasprotju z uvodom pa bomo v sledeči razpravi navajali tudi verze iz Svetega pisma.

1) Bog je en sam: 5 Mz 6:4; 1 Korinčanom 8:4; Galačanom 3:20; 1 Timoteju 2:5.

2) Sveto Trojico sestavljajo tri osebe: 1 Mz 1:1; 1:26; 3:22; 11:7; Izaija 6:8; 48:16; 61:1; Matej 3:16-17; Matej 28:19; 2 Korinčanom 13:14. V odlomkih iz Stare zaveze je znanje Hebrejcev zelo v pomoč. V 1 Mz 1:26 je uporabljen množinski glagol »Elohim«. V 1 Mz 1:26; 3:22; 11:7 in Izaija 6:8 je uporabljen množinski zaimek »mi«. Da sta »Elohim« in zaimek »mi« množinska, sploh NI VPRAŠANJE. V angleščini se uporabljata le dve obliki; ednina in množina. V hebrejščini pa so bile tri oblike: ednina, dvojina in množina. Dvojina se uporablja le za DVA. V hebrejščini se dvojina uporablja le za stvari v parih, kot so oči, ušesa, roki… Besedi »Elohim« in »mi« pa se uporablja za množino – kar je gotovo več kot dve – in se zato nanaša na tri ali več (Oče, Sin in Sveti Duh).

V Izaiji 48:16 in 61:1 govori Sin, nanaša pa se na Očeta in Svetega Duha. Primerjajmo Izaijo 61:1 z Lukom 4:14-19 in vidimo, da govori Sin. Matej 3:16-17 opisuje Jezusov krst. V tem razpoznamo Boga Svetega Duha, ki prihaja k Bogu Sinu, medtem ko Bog Oče proglaša veselje nad svojim Sinom. Matej 28:19 in 1 Korinčanom 13:14 podajata primer razlike med 3 osebami v »sveti Trojici«.

3) Tri osebe v sveti Trojici so med sabo razlikovane v več odlomkih; v Stari zavezi se GOSPOD razlikuje od Gospoda (1 Mz 19:24; Ozej 1:4). GOSPOD ima Sina (Psalm 2:7; 12; Pregovori 30:2-4). Duh se razlikuje od GOSPODA (4 Mz 27: 18) in od Boga (Psalm 51:10-12). Bog Sin je drugačen od Boga Očeta (Psalm 45:6-7; Hebrejcem 1:8-9). V Novi zavezi, Janez 14:16-17, Jezus govori z Očetom o novem pomočniku, Svetem Duhu. To nam pove, da se Jezus ni imel ne za Očeta ne za Svetega Duha. Premisli tudi o ostalih evangelijih, kjer Jezus govori s svojim Očetom. Je govoril sam s seboj? Ne. Govoril je z drugo osebo svete Trojice – z Očetom.

4) Vsak član svete Trojice je Bog: Oče je Bog: Janez 6:27, Rimljanom 1:7, 1 Peter 1:2. Sin je Bog: Janez 1:1, 14; Rimljanom 9:5; Kološanom 2:9; Hebrejcem 1:8, 1 Janez 5:20. Sveti Duh je Bog: Apostolska dela 5:3-4; 1 Korinčanom 3:16 (Tisti, ki prebiva v Svetem Duhu – Rimljanom 8:9; Janez 14:16-17; Apostolska dela 2:1-4).

5) Podrejenost sveti Trojici: Sveto pismo kaže, da je Sveti Duh podrejen Očetu in Sinu in Sin je podrejen Očetu. To je notranje razmerje in ne zanika svetosti posamezne osebe svete Trojice. To je področje, ki ga naš omejeni um ne more doumeti, ko govorimo o neskončnem Bogu. Kar se tiče Sina, pa si poglej še: Luka 22:42; Janez 5:36; Janez 20:21; 1 Janez 4:14. O Svetem Duhu si poglej še: Janez 14:16; 14:26; 15:26; 16:7 in še posebej Janez 16:13-14.

6) Naloge posameznih članov svete Trojice: Oče je edini vir ali vzrok: 1) vesolja (1 Korinčanom 8:6; Razodetje 4:11); 2) božjega razodetja (Razodetje 1:1); 3) zveličanja (Janez 3:16-17); in 4) Jezusovih človeških del (Janez 5:17; 14:10. Oče je začetnik vseh teh stvari.

Sin je posrednik, preko katerega je Oče storil naslednja dela: 1) stvarstvo in ohranitev vesolja (1 Korinčanom 8:6; Janez 1:3; Kološanom 1:16-17); 2) božje razodetje (Janez 1:1; Matej 11:27; Janez 16:12-15; Razodetje 1:1); in 3) zveličanje (2 Korinčanom 5:19; Matej 1:21; Janez 4:42). Oče vse te stvari počne preko Sina, ki deluje kot njegov posrednik.

Sveti Duh je oseba, s pomočjo katerega Oče počne naslednje stvari: 1) stvarstvo in ohranitev vesolja (1 Mz 1:2; Job 26:13; Psalm 104:30); 2) božje razodetje (Janez 16:12-15: Efežanom 3:5; 2 Peter 1:21); 3) zveličanje (Janez 3:6; Tit 3:5; 1 Peter 1:2); 4) Jezusova dela (Izaija 61:1; Apostolska dela 10:38). Tako Oče počne vse te stvari s pomočjo Svetega Duha.

Nič od zgoraj navedenih opisov popolnoma ne ustreza pravilni ilustraciji svete Trojice. V jajce (ali pa jabolko) spadajo luščina, beljak in rumenjak, ker jajce ni samo jajce. Oče, Sin in Sveti Duh niso deli Boga, ampak vsak posebej je Bog. Ilustracija z vodo je nekoliko boljša, vendar še vedno ne popolnoma ustrezna. Tekočina, para in led so oblike vode. Toda Oče, Sin in Sveti Duh niso oblike Boga, pač pa je vsak posebej Bog. Medtem ko nam te primerjave dajejo podobo Trojice, slika vendarle ni popolnoma natančna. Ker pač neskončni Bog ne more biti dokončno predstavljen. Namesto, da se osredotočamo na sveto Trojico, se raje poskušajmo osredotočiti na božjo mogočnost in neskončno boljšo naravo od naše. »O globočina bogastva in modrosti in vednosti v Bogu! Kako nedoumljivi so njegovi sklepi in neizsledna njegova pota! Kdo je namreč spoznal Gospodovo misel? Ali kdo mu je bil za svetovalca?« (Rimljanom 11:33-34)

English
Povratek na slovensko domačo stran
Kaj o sveti Trojici uči Sveto pismo?