settings icon
share icon
Vprašanje

Je Sveti Duh moškega, ženskega ali srednjega spola?

Odgovor


V nasprotju s pogostim prepričanjem je Sveti Duh oseba. Ima lastnosti osebe, deluje kot oseba in ima osebne odnose. Je inteligenten in razmišlja (1 Kor 2,10–11; Rim 8,27), ima voljo (1 Kor 12,11), ljudi prepričuje o grehu (Jn 16,8), dela čudeže (Apd 8,39), vodi (Jn 16,13), posreduje za nas (Rim 8,26) in treba ga je ubogati (Apd 10,19–20). Mogoče se mu je zlagati (Apd 5,3), se mu upirati (Apd 7,51), ga žalostiti (Ef 4,30), preklinjati (Mt 12,21) in celo zasramovati (Heb 10,29). Duh komunicira z apostoli (Apd 15,28) in z drugima osebama trojice (Jn 16,14; Mt 28,19; 2 Kor 13,14). Sveto pismo torej jasno kaže, da je Sveti Duh oseba. Toda katerega spola je ta oseba?

Iz slovnice je razvidno, da v Svetem pismu prevladuje teistična terminologija v moškem spolu. V obeh zavezah so zaimki v zvezi z Bogom moškega spola. Moškega spola so tudi posebna imena za Boga (npr. Jahve, ´Elohím, ´Adonáj, Kurios, Theós). Bog nikoli ni poimenovan z imenom ali zaimkom ženskega spola. Grška beseda pneûma ,duh’ je sicer srednjega spola, a po vsej Novi zavezi je Sveti Duh moškega spola. Hebrejska beseda za duha rúah je v Prvi Mojzesovi knjigi 1,2 ženskega spola. A slovnični spol v grščini ali hebrejščini nima nič opraviti s spolno identiteto.

Sveti Duh je Bog, zato bi s teološkega vidika lahko sklepali o nekaterih njegovih lastnostih. Bog je v nasprotju s fizičnimi ali snovnimi stvarmi duh. Bog je neviden in je duh (tj. »netelo«; Jn 4,24; Lk 24,39; Rim 1,20; Kol 1,15; 1 Tim 1,17). Zato nekdaj ni bilo dovoljeno Boga prikazovati s čim snovnim (2 Mz 20,4). Spol je atribut telesa, torej duh nima spola. Bog v svojem bistvu nima spola.

Identifikacije Boga v Svetem pismu glede na spol niso enotne. Mnogi menijo, da Sveto pismo predstavlja Boga samo v smislu moškega spola, a to ne drži. V knjigi Job piše, da Bog »poraja«, v Izaiju pa se primerja z materjo. Jezus Očeta primerja z žensko, ki išče izgubljen kovanec (Lk 15), sebe pa s kokljo, ki zbira piščeta (Mt 23,37). V Prvi Mojzesovi knjigi 1,26–27 je Bog rekel »Naredimo človeka po svoji podobi, kot svojo podobnost!«, takoj zatem pa beremo: »Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril, moškega in žensko je ustvaril.« Podoba Boga je bila torej moška in ženska, ne pa eno ali drugo. Temu ustrezajo tudi besede Prve Mojzesove knjige 5,2, ki jih je dobesedno mogoče prevesti tako: »Ustvaril ju je moškega in žensko, ju blagoslovil in ju imenoval Adam, na dan, ko ju je ustvaril.« Hebrejska beseda ‘adám lahko odvisno od sobesedila pomeni bodisi ,moški’ bodisi ,človeštvo’. Ustvarjena po Božji podobi sta torej oba spola.

Pač pa ni nepomembna vloga moškega spola pri razodetju. Drugo omembo dejstva, da se Bog razodene prek fizične podobe, najdemo v Evangeliju po Janezu 14,9b, kjer učenci Jezusa prosijo, naj jim pokaže Očeta, Jezus pa odgovori: »Kdor je videl mene, je videl Očeta.« Pavel v Pismu Kološanom 1,15 jasno pravi, da je Jezus »podoba nevidnega Boga«. Vrstica je umeščena v sobesedilo o tem, da je Jezus nad vsem stvarstvom. V večini starih verstev je najti vero v nekakšen panteon bogov in boginj, ki so vredni čaščenja. Ena izmed bistvenih značilnosti tako judaizma kot krščanstva pa je vera v Stvarnika, vzvišenega nad vsem. Moški spol bolje prikaže ta odnos Stvarnika do stvarstva. Kakor moški vstopi v žensko od zunaj, da jo oplodi, Bog vesolje ustvari od zunaj; ne rodi ga od znotraj ... Kakor ženska ne more oploditi same sebe, se tudi vesolje ne more ustvariti samo. Ta ideja odzvanja v Prvem pismu Timoteju 2,12–14, kjer Pavel stvarjenjski red omeni kot zgled za cerkveni red.

A ne glede na našo teološko razlago je dejstvo, da je Bog uporabljal izključno moški spol, kadar je govoril o sebi, in skoraj izključno tudi v prispodobah o sebi. Skozi vse sveto pismo nas je učil, kako naj govorimo o njem, namreč v moškem spolu. Sveti Duh torej v svojem bistvu ni niti moškega niti ženskega spola, se pa zaradi svoje povezave s stvarjenjem in svetopisemskim razodetjem omenja v moškem spolu. V Svetem pismu ni nobene podlage za to, da bi lahko imeli svetega Duha za »žensko« osebo trojice.

EnglishPovratek na slovensko domačo stran

Je Sveti Duh moškega, ženskega ali srednjega spola?
Dajte to stran v skupno rabo: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries