settings icon
share icon
Vprašanje

Kje je bil Jezus tri dni po svoji smrti in pred vstajenjem?

Odgovor


1 Peter 3:18-19 pravi: »Saj je tudi Kristus enkrat trpel zaradi grehov, pravični za krivične, da bi vas pripeljal k Bogu. Res je bil po telesu izročen smrti, a po Duhu je bil oživljen. V tem duhu je šel oznanjat odrešenje tudi duhovom, ki so bili v ječi.«

Izraz »po Duhu« v verzu 18 je po zgradbi natančno enak izrazu »po telesu«. Tako se zdi najbolje, če povežemo besedo »duh« z besedo istega kova »telo«. Meso in telo sta Kristusov duh in telo. Besede »po Duhu oživljen« kažejo na dejstvo, da je Kristusovo prenašanje grehov in njegova smrt povzročila ločitev človeškega duha od Očeta (Matej 27:46). Nasprotje je v besedama duh in telo, kot v Mateju 27:41 in Rimljanih 1:3-4, in ne med Kristusovim telesom in Svetim duhom. Ko je Kristusova pokora za naše grehe bila izvršena, je njegov duh obnovil prijateljstvo, ki je bilo prekinjeno.

1 Peter opiše nujno vez med Kristusovim trpljenjem (verz 18) in Njegovim poveličevanjem (verz 22). Samo Peter nam natančno pove kaj se je zgodilo med tema dvema dogodkoma. Beseda »oznanjati« v devetnajstem verzu ni običajna beseda za oznanjevanje evangelija v Novi zavezi. Dobesedno pomeni sporočati v javnosti, razglašati. Jezus je trpel in umrl na križu, njegovo telo je bilo umorjeno in njegov duh je umrl. Toda njegov duh je bil oživljen in Oče ga je vzel k sebi. Kot pravi Peter, je Jezus med svojo smrtjo in kasnejšim vstajenjem povedal posebno sporočilo »duhovom v ječi«.

Za začetek, Peter ljudi označuje kot »duše« in ne »duhovi« (3:20). V Novi zavezi je beseda »duhovi« mišljena za opisovanje angelov ali demonov, ne pa tudi ljudi; v verzu 22 pa se ta domneva potrdi. Tudi tega nikjer v Svetem pismu ne piše, da bi si bil Jezus ogledal pekel. Apostolska dela 2:31 pravijo, da je šel v »podzemlje«, toda to ni pekel. Beseda podzemlje sovpada z besedo smrt in pomeni začasni prostor, kjer umrli čakajo na svoje vstajenje. Razodetje 20:11-15 v novejših verzijah pa podaja jasen pomen obeh. Pekel je dokončen kraj, kjer bodo prebivali izgubljeni. Podzemlje pa je le začasno bivališče.

Naš Gospod je odstopil svojega duha Očetu, umrl in v času med smrtjo in vstajenjem obiskal bivališče mrtvih, kjer je posredoval sporočilo duhovom (verjetno padlim angelom: glej Juda 6), ki so bili v zvezi s obdobjem pred veliko poplavo v času Noeta. Peter ne pove, kaj je Jezus govoril duhovom v ječi, ampak to ni moglo biti sporočilo o vstajenju, ker angeli ne morejo biti odrešeni (Hebrejci 2:16). To je bilo najbrž sporočilo o zmagi nad satanom in njegovimi pomočniki (1 Peter 3:22, Kološani 2:15). Efežani 4:8-10 tudi skušajo povedati, da je Kristus odšel v nebesa (Luka 16:20; 23:43) in s sabo vzel vse tiste, ki so verovali vanj še pred njegovo smrtjo. Odlomek ne ponuja detajlnega opisa dogajanja, vendar preučevalci Svetega pisma verjamejo, da je to tisto, s čimer je mišljeno »peljati v ujetništvo«.

V Svetem pismu torej ni jasno zapisano, kaj je Jezus počel tiste tri dni. Zdi se, da je slavil zmago nad padlimi angeli in neverniki. Zagotovo pa vemo, da Jezus ni dajal še druge možnosti za zveličanje tistim, ki prej niso verovali. Sveto pismo nam pravi, da se bomo po smrti soočili s sodbo (Hebrejci 9:27), ne bo pa še ene možnosti. Torej jasnega odgovora na vprašanje, kaj je Jezus delal tri dni po svoji smrti in pred vstajenjem, dejansko ni. Mogoče pa je to skrivnost, ki jo bomo spoznali potem, ko bomo doseli blaženost.

EnglishPovratek na slovensko domačo stran

Kje je bil Jezus tri dni po svoji smrti in pred vstajenjem?
Dajte to stran v skupno rabo: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries