settings icon
share icon
Vprašanje

Ali je Jezus bil v peklu med svojo smrtjo in vstajenjem?

Odgovor


Glede tega vprašanja obstaja kar nekaj zmede. Ta koncept primarno izhaja iz apostolske veroizpovedi, ki pravi "[Jezus je] umrl in bil v grob položen; šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal." Obstaja celo nekaj vrstic, ki glede na prevod, opisujejo Jezusa kot da je šel "v pekel." Ko raziskujemo to vprašanje, moramo najprej razumeti, kaj Sveto pismo uči o kraljestvu mrtvih.

V hebrejskem Svetem pismu je za opisovanje kraljestva mrtvih uporabljena beseda sheol. Ta preprosto pomeni "mesto mrtvih" ali "kraj umrlih duš/duhov." V Novo-zavezni grščini je ekvivalent tej besedi, beseda Had, ki se prav tako nanaša na "mesto mrtvih." Ostala besedila v Novi zavezi nakazujejo na to, da je sheol/had nekakšen začasen prostor, kjer duše čakajo na prihod ponovnega vstajenja Jezusa in na sledečo sodbo.

Razodetje 20,11–15 zelo jasno razlikuje med obema dvema. Pekel (ognjeno jezero) je dokončno in trajno mesto sodbe za izgubljene. Had je začasno mesto. Torej je pravilno reči, da Jezus ni šel v pekel, ker je pekel prihodnje kraljestvo, ki se bo začelo šele po sodbi iz velikega belega prestola (Razodetje 20,11–15).

Sheol/Had je kraljestvo dveh delov — mesta blagoslova in mesta sodbe (Matej 11,23; 16,18; Luka 10,15; 16,23; Apostolska dela 2,27–31), mesto rešenih in pogubljenih. Mesto rešenih se imenuje "Abrahamovo naročje" v Luku 16,22, med tem ko se mesto pogubljenih v Luku 16,23 imenuje "podzemlje," razdeljena pa sta med "velikim prepadom" v Luku 16,26. Ko je Jezus umrl, je odšel v blagoslovljeno stran Sheola in od tam vzel verujoče s seboj v Nebesa/raj (Efežanom 4,8–10). Podzemlje, mesto sodbe, je ostalo nespremenjeno. Ali je možno, da neverujoči gredo tja, da počakajo na njihovo končno sodbo v prihodnjih časih? Ali je Jezus obiskal sheol/Had? Glede na Efežane 4,8–10 in 1 Petrovo pismo 3,18-20 je odgovor pritrdilen.

Nekateri vidijo to, da je Jezus šel v "pekel" v trpečo stran sheola/Hada kot prikaz tega, da je še bolj trpel tudi v peklu, da bi bil kaznovan za naše grehe. Ta ideja je razumljiva vendar povsem nesvetopisemska. Jezusova smrt na križu in Njegovo trpljenje na mestu, kjer bi morali biti mi, je bilo tisto, ki je bila zadostna za naše odrešenje. Njegova prelita kri je tista, ki nas očiščuje grehov (1 Janez 1,7–9). Ko je visel na križu, je prevzel breme našega greha, greha vsega človeštva, na svoja pleča. On je za nas postal greh: "Njega, ki ni poznal greha, je zavoljo nas postal greh, da bi mi postali Božja pravičnost v njem." (2 Korinčanom 5,21). Ta imputacija greha nam lahko pomaga, da razumemo Kristusovo trpljenje v Getsemanskem vrtu s čašo greha, ki je bila kasneje prelita nanj na križu.

Ko je Jezus klical na križu "Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?" (Matej 27,46), takrat je bil odstranjen od Očeta, ker je bil greh prelit nanj. Od sebe je dal svojega Duha, ko je zaklical: "Oče, v tvoje roke izročam svojega duha." (Luka 23,46). Takrat je bilo njegovo trpljenje na našem mestu zaključeno, dokončano. Njegov Duh (duša) je šel v Had (v mesto mrtvih). Jezus ni šel v pekel v mesto sodbe Hada; odšel je na stran "Abrahamovega naročja" Hada, na blagoslovljeno stran. Jezusovo trpljenje se je končano na isti trenutek, ko je umrl. Plačilo za greh je bilo odplačano. Od tamkaj pa je čakal na vstajenje svojega telesa, da bi se vrnil nazaj v vsej slavi ob vnebovhodu.

Ali je Jezus šel v pekel? Ne, ni. Ali je Jezus šel v Sheol/Had? Ja, je.

EnglishPovratek na slovensko domačo stran

Ali je Jezus bil v peklu med svojo smrtjo in vstajenjem?
Dajte to stran v skupno rabo: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries