settings icon
share icon
Vprašanje

Kaj mislita vrstici Evangelij po Janezu 1,1.14, ko pravita, da je Jezus Božja beseda?

Odgovor


Začeti moramo z razumevanjem Janezovega jasno povedanega namena v vrsticah 20,30–31. »Jezus je vpričo svojih učencev storil še veliko drugih znamenj, ki niso zapisana v tej knjigi; ta pa so zapisana, da bi vi verovali, da je Jezus Mesija, Božji Sin, in da bi s tem, da verujete, imeli življenje v njegovem imenu.« (poudarek dodan) Janezov namen je bil, da oznani, da je Jezus Bog v mesu, ki je popolnoma izpolnil Božja pravična merila v življenju in umrl kot popolno nadomestilo za grehe Božjega ljudstva. Razumevanje, kaj evangelij je, razloži, zakaj Janez predstavlja Jezusa kot »Besedo« v Evangeliju po Janezu 1,1.14.

Ko Janez začne evangelij z besedami: »V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog,« predstavi Jezusa kot predutelešeno »Besedo« (gr. logos), ki je bila poznana tako njegovim judovskim kot poganskim bralcem v prvem stoletju. Starozavezna Božja »beseda« je pogosto poosebljena kot orodje, ki izvršuje Božjo voljo (Psalm 33,6; 107,20; 119,89–91; 147,14–19). Ko Janez predstavi predutelešeno »Besedo«, kaže nazaj na starozavezni logos –Božjo »Besedo«, poosebitev Božjega razodetja samega sebe. Logos so razumeli kot posrednika med Bogom in vesoljem, bil je tako povzročitelj stvarstva kot povzročitelj, skozi katerega lahko človeški um razume in doume Boga. V grški filozofiji je logos božanski razlog namignjen v vesolju, ki mu ureja red in daje obliko in smisel. Tako je logos most med transcendentnim Bogom in njegovim snovnim vesoljem, posredniško načelo med Bogom in človeštvom.

Janez uporablja koncept logos, s katerim so bili seznanjeni tako Judi kot pogani njegovega časa, da predstavi Jezusa kot božanskega, utelešenega Božjega povzročitelja, aktivnega v stvarjenju in ohranjanju vesolja, ki je božanski povzročitelj odrešitve (Evangelij po Janezu 1,2–5). Logos je predutelešeni Jezus iz Nazareta, Kristus, Mesija in Odrešenik vesolja.

Jezus Kristus ni samo posredniško načelo, kot so ga zaznavali Grki. Je utelešeni Bog, obenem popolnoma božanski in popolnoma človeški (Evangelij po Janezu 1,14). Jezus Kristus ni samo neka poosebitev Božjega razodetja samega sebe, kot so mislili Judje. Je Božje popolno razodetje samega sebe v mesu (Evangelij po Janezu 1,18; Pismo Kološanom 1,15–17). Janez to nedvoumno pove, ko zapiše Jezusove besede njegovim učencem: »Jezus mu je dejal: ›Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni. Če ste spoznali mene, boste spoznali tudi mojega Očeta. Od zdaj ga poznate in videli ste ga.‹ Filip mu je rekel: ›Gospod, pokaži nam Očeta in zadosti nam bo.‹ Jezus mu je dejal: ›Filip, toliko časa sem med vami in me nisi spoznal? Kdor je videl mene, je videl Očeta. Kako moreš ti reči: »Pokaži nam Očeta.« Mar ne veruješ, da sem jaz v Očetu in Oče v meni? Besed, ki vam jih govorim, ne govorim sam od sebe; ampak Oče, ki ostaja v meni, opravlja svoja dela‹« (Evangelij po Janezu 14,6–10). Jezus Kristus je pravi Božji logos – utelešena Božja beseda – popolnoma Bog in popolnoma človek. Razodeva nam Boga kot odkupitelja vseh, ki samo po milosti, samo v veri, s spreobrnitvijo verujejo samo v Kristusa za odpuščanje svojih grehov proti Bogu.

EnglishPovratek na slovensko domačo stran

Kaj mislita vrstici Evangelij po Janezu 1,1.14, ko pravita, da je Jezus Božja beseda?
Dajte to stran v skupno rabo: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries