settings icon
share icon
Vprašanje

Kaj je Gospodov dan?

Odgovor


Izraz »Gospodov dan« običajno označuje dogodke, ki se zgodijo ob koncu zgodovine (Izaija 7,18–25) in se pogosto tesno povezuje z izrazom »tistega dne«. Ključno za razumevanje teh izrazov je, da smo pozorni, da vedno označujejo časovno obdobje, v katerem Bog osebno posreduje nadnaravno v zgodovini, neposredno ali posredno, da doseže določen večni vidik svojega načrta.

Večina ljudi povezuje Gospodov dan s časovnim obdobjem ali posebnim dnem, ki se bo zgodil, ko bosta izpolnjena Božja volja in namen za svet in človeštvo. Nekateri strokovnjaki verjamejo, da bo Gospodov dan daljše časovno obdobje kot en sam dan. To naj bi bilo časovno obdobje, ko bo Kristus kraljeval na vsem svetu, preden bo očistil nebesa in zemljo kot pripravo za večno stanje vsega človeštva. Drugi strokovnjaki verjamejo, da bo Gospodov dan trenuten dogodek, ko se bo Kristus vrnil na zemljo, da odreši svoje zveste vernike in pošlje nevernike v večno pogubo.

Izraz »Gospodov dan« ali »dan Gospoda« ali »dan Gospodov« je uporabljen pogosto v Stari zavezi (npr. Izaija 2,12; 13,6.9; Ezekiel 13,5; 30,3; Joel 1,15; 2,1.11; 3,4; 4,14; Amos 5,18.20; Abdija 1,15; Sofonija 1,7.14; Zaharija 14,1; Malahija 3,23) in nekajkrat v Novi zavezi (npr. Apostolska dela 2,20; Prvo pismo Korinčanom 5,5; Drugo Pismo Korinčanom 1,14; Prvo pismo Tesaloničanom 5,2 Drugo pismo Tesaloničanom 2,2; Drugo Petrovo pismo 3,10). Z drugimi besedami se omenja tudi v drugih odlomkih (Razodetje 6,17; 16,14).

Starozavezni odlomki, ki govorijo o Gospodovem dnevu, pogosto vsebujejo občutek neizbežnosti, bližine in pričakovanja: »Tulite, kajti dan GOSPODOV je blizu« (Izaija 13,6); »Kajti blizu je dan,

blizu je GOSPODOV dan« (Ezekiel 30,3); »Naj trepetajo vsi prebivalci dežele, kajti prihaja dan GOSPODOV, kajti blizu je« (Joel 2,1); »Množice, množice v dolini odločitve! Kajti blizu je dan GOSPODOV v dolini odločitve« (Joel 4,14); »Umolknite pred obličjem Gospoda BOGA,

kajti blizu je dan GOSPODOV!« (Sofonija 1,7). To je zato, ker starozavezni odlomki, ki se nanašajo na Gospodov dan, pogosto govorijo tako o bližnji kot o daljni izpolnitvi, tako kot veliko starozaveznih preroštev. Nekateri starozavezni odlomki, ki omenjajo Gospodov dan, opisujejo zgodovinske sodbe, ki so se v nekem smislu že izpolnile (Izaija 13,6–22; Ezekiel 30,2–19; Joel 1,15; 4,14; Amos 5,18–20; Sofonija 1,14–18). Drugi govorijo o božanskih sodbah, ki bodo potekale proti koncu časa (Joel 3,3–5; Zaharija 14,1; Malahija 3,19.23).

Nova zaveza ga imenuje dan »jeze«, dan »obiskanja« in »véliki dan Boga, vladarja vsega« (Razodetje 16,14). Še vedno gre za čas v prihodnosti, ko bo Božja jeza izlita na neverujoči Izrael (Izaija 22; Jeremija 30,1–17; Joel 1–3; Amos 5; Sofonija 1) in na neverujoči svet (Ezekiel 38–39; Zaharija 14). Sveto pismo pravi, da bo »Gospodov dan« prišel hitro, kot tat ponoči (Sofonija 1,14–15; Drugo pismo Tesaloničanom 2,2). Zato moramo biti kristjani v vsakem trenutku budni in pripravljeni na Kristusov ponovni prihod.

Poleg tega, da bo to dan sodbe, bo tudi dan rešitve. Bog bo rešil ostanek Izraela in izpolnil svojo obljubo: »In tako bo rešen ves Izrael« (Pismo Rimljanom 11,26). Odpustil jim bo grehe in vrnil svoje izbrano ljudstvo v deželo, ki jo je obljubil Abrahamu (Izaija 10,27; Jeremija 30,19–31.40; Mihej 4; Zaharija 13). Končni izid Gospodovega dneva bo naslednji: »Smrtnikova prevzetnost bo klonila,

človekova ošabnost bo ponižana, samo GOSPOD bo vzvišen tisti dan« (Izaija 2,17). Dokončna in končna izpolnitev preroštev o Gospodovem dnevu bo prišla ob koncu zgodovine, ko bo Bog s svojo osupljivo močjo kaznoval zlo in izpolnil vse svoje obljube.

English


Povratek na slovensko domačo stran

Kaj je Gospodov dan?
Dajte to stran v skupno rabo: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries