settings icon
share icon
Vprašanje

Kaj je dar jezikov? Je dar jezikov tudi za dandanes?

Odgovor


Prvič se je dar jezikov pojavil na binkoštni dan v Apostolskih delih 2,1-4. Apostoli so odšli in delili evangelij z množicami v njihovih jezikih; »...Glejte, ali niso vsi ti, ki govorijo, Galilejci? Kako, da jih slišimo vsak v svojem materinem jeziku? ...vsi jih slišimo, kako v naših jezikih oznanjajo velika Božja dela!« (Apostolska dela 2,7-8, 11). Grški izraz »jezik« pomeni »človeški govor«. Zato pa dar jezikov pomeni govoriti v jeziku, ki ga govorec ne pozna, zato da bi pomagal osebi, ki ta jezik govori. V Prvem pismu Korinčanom poglavja 12-14 Pavel razpravlja o čudežnem daru in komentira: »In zdaj, bratje, kaj bi vam koristil, če bi prišel k vam in govoril z darom jezikov, pa vam ne bi govoril o razodetju, spoznanju, prerokbi ali nauku?« (Prvo pismo Korinčanom 14,6). Po apostolu Pavlu in po opisu jezikov v Apostolskih delih je dar jezikov dragocen za tiste, ki lahko slišijo Božjo besedo v svojem lastnem jeziku, toda neuporaben za vse ostale – razen, če je besedilo interpretirano / prevedeno.

Oseba, ki je imela dar interpretiranja jezikov (Prvo pismo Korinčanom 12,30) je razumela, kaj je govorec jezika govoril, čeprav ni poznal jezika, katerega je govorec govoril. Tolmač jezikov je potem razložil sporočilo govorca, da so ga lahko vsi ostali razumeli. »Kdor torej govori z darom jezika, naj prosi, da bi mogel tudi razlagati« (Prvo pismo Korinčanom 14,13). Pavlov zaključek o neinterpretiranih jezikih je močan: »toda v Cerkvi raje povem pet besed s svojim umom, da bi poučil tudi druge, kakor pa na tisoče besed z darom jezika.« (Prvo pismo Korinčanom 14,19).

Je dar jezikov tudi za dandanes? Prvo pismo Korinčanom 13,8 omenja, da bo dar jezikov prenehal, čeprav ta pojav povezuje s prihodom »popolnega« v Prvem pismu Korinčanom 13,10. Nekateri opozarjajo na razliko med glagolskim časom grških glagolov, ki namigujejo, da se bosta preroštvo in spoznanje odnehala ter, da so se jeziki že odnehali, kot dokaz za prenehanje jezikov že pred prihodom »popolnega«. Čeprav je to možno, pa trditev ni popolnoma razvidna iz teksta. Nekateri opozarjajo na odlomke iz Izaije 28,11 in Joela 2,28-29, kot dokaz, da je bil govor v jezikih znak Gospodove prihajajoče sodbe. Prvo pismo Korinčanom 14,22 pa opisuje dar jezikov kot znamenje neverujočim. Glede na ta argument je bil dar jezikov opozorilo Judom, da bo Bog sodil Izraelu zaradi zavrnitve Jezusa Kristusa kot Mesije. Zato pa, ko je Bog dejansko sodil Izraelu (ko so Rimljani v 70. letu Gospodovem uničili Jeruzalem), dar jezika ne bi več služil svojemu namenu. Medtem ko je ta vidik dokaj sprejemljiv, pa to, da je bil prvotni namen daru jezika izpolnjen, ne pomeni nujno njegovega konca. Sveto pismo dokončno ne zatrdi, da se je dar jezika prenehal.

Istočasno pa, če bi se dar jezikov izvajal v cerkvah še danes, bi to bilo v skladu s Svetim pismom. To bi potem bil pravi in razumljiv jezik (Prvo pismo Korinčanom 14,10). Namen tega bi bil, da se Božja beseda deli z nekom, ki govori drugačen jezik (Apostolska dela 2,6-12). Vse bi bilo v skladu z ukazom, ki ga je Bog dal preko apostola Pavla: »Če kdo govori z darom jezika, naj nastopita dva ali kvečjemu trije, in sicer po vrsti, eden pa naj razlaga. Če razlagalca ni, naj brat v Cerkvi molči, govori pa naj sebi in Bogu.« (Prvo pismo Korinčanom 14,27-28). Vse bi bilo tudi v skladu s Prvim pismom Korinčanom 14,33: »...kajti Bog ni Bog zmešnjave, ampak miru. Kakor v vseh Cerkvah svetih.«

Bog lahko vsekakor nekomu da dar jezikov, da mu omogoči komunikacijo z osebo, ki govori drugačen jezik. Sveti Duh je suveren in deli duhovne darove vsakemu verniku posebej, kakor hoče. (Prvo pismo Korinčanom 12,11). Zamislite si, koliko bolj produktivni bi bili misijonarji, če jim ne bi bilo treba izgubljati časa z učenjem jezikov in bi bili kar takoj zmožni govoriti z ljudmi v njihovem jeziku. Kakorkoli že, Bog pa tega ne počne. Jeziki se več ne pojavljajo v takšni obliki kot so se v Novi zavezi, navkljub dejstvu, da bi bilo to zelo koristno. Velika večina, ki trdijo, da imajo dar jezikov, tega ne uporabljajo v skladu s tem, kar piše v Svetem pismu. To dejstvo pa vodi k spoznanju, da je dar jezikov prenehal ali pa je vsaj redek pojav v Božjem načrtu današnje Cerkve.

EnglishPovratek na slovensko domačo stran

Kaj je dar jezikov? Je dar jezikov tudi za dandanes?
Dajte to stran v skupno rabo: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries