Kakšne so lastnosti Boga? Kakšen je Bog?


Vprašanje: Kakšne so lastnosti Boga? Kakšen je Bog?

Odgovor:
Ko skušamo odgovoriti na to vprašanje, je dobra novica to, da obstaja veliko stvari, ki jih lahko odkrijemo v zvezi z Bogom. Tistim, ki preiskujejo te razlage, bo v pomoč, če jih najprej v celoti preberejo; potem naj se vrnejo na začetek in poiščejo izbrane odlomke za nadaljnjo razjasnitev. Navajanje svetopisemskih odlomkov je potrebno, ker bi brez avtoritete Svetega pisma ne bila ta zbirka besed nič boljša kot kakršnokoli človekovo mnenje; to razumevanje Boga je včasih samo po sebi lahko napačno (Job 42:7). Če rečemo, da je za nas pomembno, da razumemo kakšen je Bog, potem to ni dovolj! Takšno razumevanje nas lahko pripelje do čaščenja različnih bogov, ki so v nasprotju z voljo našega Boga (2 Mz 20:3-5).

Izve se lahko edino tisto, kar je Bog sam izbral, da nam bo razkril. Eden božjih znakov ali lastnosti je »luč«, ki pomeni, da se Bog sam razkriva v sporočilih o sebi samem (Izaija 60:19, Jakob 1:17). Resnica o tem, da je Bog razkril samega sebe, ne sme biti zanemarjena, da ne bi kdo od nas zamudil vstop v kraj njegovega počitka (Hebrejcem 4:1). Stvaritev, Sveto pismo in beseda, ki je meso postala (Jezus Kristus) nam bo pomagala spoznati, kakšen je Bog.

Začnimo s tem, da razumemo Boga kot našega Stvaritelja in, da smo mi del njegove stvaritve (1Mz 1:1 Psalm 24:1). Bog pravi, da je človek ustvarjen po njegovi podobi. Človek je nad vsem stvarjenjem in mu je bilo dano gospostvo nad njim (1 Mz 1:26-28). Stvarstvo je bilo uničeno s »padcem«, toda še vedno ponuja pogled na Negova dela (1 Mz 3:17-18; Rimljanom 1:19-20). Z razmišljanjem o prostranosti stvarstva, njegovi zapletenosti, lepoti in redu lahko pridobimo občutek, ki vzbuja spoštovanje do Boga.

Prebiranje nekaj imen, ki jih ima Bog, nam lahko pomaga pri iskanju odgovora tega, kakšen je Bog. Imena so naslednja:

Elohim – močan, božji (1 Mz 1:1)
Adonai – Gospod, označuje gospoda v razmerju s služabniki (2 Mz 4:10,13)
El Elyon – Najvišji, najmočnješi (1 Mz 14:20)
El Roi – močni, ki vidi (1 Mz 16:13)
El Shaddai – vsemogočni Bog (1 Mz 17:1)
El Olam – večni Bog (Izaija 40:28)
Jahve – Gospod »Jaz sem«, v pomenu večni pričujoči Bog (2 Mz 3:13,14).

Nadaljevali bomo s preiskovanjem še več božjih lastnosti; Bog je večen, kar pomeni, da nima začetka in tudi ne konca. Je nesmrten, neizmeren (5 Mz 33:27, Psalm 90:20; 1 Timotej 1:17). Bog je nespremenljiv; to pomeni, da je absolutno zanesljiv in vreden zaupanja (Malahija 3:6, 4 Mz 23:19, Psalm 102:26,27). Bog je edinstven, torej ni nikogar drugega, ki bi mu bil enak v njegovih delih in obstoju; Njemu ni enakega in je popoln (2 Samuel 7:22; Psalm 86:8; Izaija 40:25; Matej 5:48). Bog je skrivnosten, je nerazložljiv ter se ne da raziskati in je nemogoče, da bi ga lahko kdaj dokončno doumeli (Izaija 40:28, Psalm 145:3, Rimljanom 11:33,34).

Bog je pravičnost, ne ozirajoč se na osebe, ki bi jim izkazoval posebno naklonjenost (5 Mz 32:4, Psalm 18:30). Bog je vsemogočni, je najmočnejši; lahko naredi kar mu ugaja, toda njegova dela bodo vedno v skladu z njegovim lastnostim (Razodetje 19:6; Jeremija 32:17,27). Bog je vsemogočni, vsepovsod prisoten, vendar to ne pomeni, da je Bog vse (Psalm 139:1-5, Jeremija 23:23). Bog je vseveden, On pozna preteklost, sedanjost in prihodnost, pozna tudi vse naše misli v vsakem trenutku; ker ve vse, bo njegova pravičnost vedno pravično izvršena (Psalm 139:1-5, Knjiga pregovorov 5:21).

Bog je eden, ni nikogar drugega in je edini, ki ve za naše potrebe in najgloblje želje naših src. Zaradi tega je vreden našega čaščenja in vdanosti (5 Mz 6:4). Bog je pravičen in ne bo nikoli spregledal naših hudodelstev; zaradi njegove pravičnosti in reda so nam bili odpuščeni naši grehi, katerih sodbo je namesto nas izkusil Jezus (2 Mz 9:27, Matej 27:45-46, Rimljanom 3:21-26).

Bog je vladar, je najvišji, naredil je veličanstvo in nič mu ne more preprečiti namenov (Psalm 93:1; 95:3, Jeremija 23:20). Bog je duh, je neviden (Janez 1:18; 4:24). Bog je trojen; trije v enem, podoben v stvarnosti in pravičen v moči in slavi. V prvem odlomku Svetega pisma je navedeno »ime« edninsko, čeprav se nanaša na tri različne osebe – »Oče, Sin in Sveti duh« (Matej 28:19, Marko 1:9-11). Bog je resnica, je v skladu z vsem tem kar je, in bo ostal nepodkupljiv ter ne more lagati (Psalm 117:2; Samuel 15:29).

Bog je svét, je ločen od vseh moralnih skrunitev in je sovražen do njih. Bog vidi vse zlo in ga jezi; ogenj je v Svetem pismu navadno omenjen skupaj s svetostjo. Bog je omenjen kot goreči ogenj (Izaija 6:3, Habakuk 1:13, 2 Mz 3:2,4,5; Hebrejcem 12:29). Bog je milosten – to vključuje njegovo dobroto, prijaznost, usmiljenje in ljubezen – te besede so odtenki pomena njegove dobrote. Brez božje milosti bi nas te lastnosti ločevale od Boga. Na srečo pa ni tako, ker Bog hoče osebno spoznati vsakega izmed nas (2 Mz 34:6, Psalm 31:19, 1 Peter 1:3, Janez 3:16, Janez 17:3).

To je bil le skromen poskus odgovora na vprašanje o Bogu. Naj vam bo iskanje Boga tudi za nadaljnjo vzpodbudo (Jeremija 29:13).

English
Povratek na slovensko domačo stran
Kakšne so lastnosti Boga? Kakšen je Bog?