settings icon
share icon
Vprašanje

Kakšne so lastnosti Boga? Kakšen je Bog?

Odgovor


Ko poskušamo odgovoriti na to vprašanje, je dobra novica to, da Bog sam sebe nam v Svetem pismu razkrije. Navajanje svetopisemskih odlomkov je potrebno, ker bi brez avtoritete Svetega pisma ne bila ta zbirka besed nič boljša kot kakršnokoli človekovo mnenje. Človeško razumevanje Boga, ki ne temelji na Svetem pismu je pogosto napačno (Job 42:7; Evangelij po Mateju 22,29).Če bi rekli, da je za nas pomembno razumeti Svetopisemsko sliko, kakšen je Bog, to bi bilo zmanjševanje resnice! Če si predstavljamo Boga izven predstave Svetega pisma, nas vedno pripelje do čaščenja različnih lažnih bogov, ki so v nasprotju z voljo pravega, živega Boga (Druga Mojzesova knjiga 20:3-6).

Izvemo se o Bogu lahko edino tisto, kar je Bog sam o sebi izbral, da nam bo razkril. Eden božjih značilnosti ali lastnosti je »luč«, ki pomeni (med drugim), da se Bog sam razkriva v sporočilih o samem sebi (Izaija 60,19-20; Jakobovo pismo 1,16-17). Resnica o tem, da je Bog razkril samega sebe v stvarstvu, Svetem pismu in besedi - Bog utelešen (Jezus Kristus) - nam bo pomagala spoznati, kakšen je Bog.

Začnimo s tem, da razumemo Boga kot svojega Stvaritelja in, da smo mi del njegove stvaritve (Prva Mojzesova knjiga 1,1; Psalm 24,1-2; Evangelij po Janezu 1, 1-3). Bog je ustvaril človeka po njegovi podobi in ga je postavil nad vsem stvarjenjem in mu je bilo dano gospostvo nad njim (Prva Mojzesova knjiga 1,26-28). Stvarstvo je bilo uničeno s »padcem« v greh (upor proti Bogu), toda še vedno ponuja pogled na božja dela (Prva Mojzesova knjiga 3,17-18; Pismo Rimljanom 1,18-23). Celo v njegovem padlem stanju, kadar razmišljamo o prostranosti stvarstva, njegovi zapletenosti, lepoti in redu pridobimo občutek božje veličastnosti in mogočnosti, ki vzbuja spoštovanje do Boga.

Prebiranje nekaj imen, ki jih ima Bog, nam lahko pomaga pri iskanju odgovora tega, kakšen je Bog. Imena so naslednja:

Elohim – vrhoven, najvišji, glaven troedini Bog (Prva Mojzesova knjiga 1,1-3)
Adonai – Gospod, označuje gospoda v razmerju s služabniki (Druga Mojzesova knjiga 4,10-13)
El Elyon – Bog najmočnejši (Prva Mojzesova knjiga 14,20)
El Roi – Bog ki me vidi (Prva Mojzesova knjiga 16,13-14)
El Shaddai – Bog vsemogočni (Prva Mojzesova knjiga 17,1)
El Olam – Bog večni (Prva Mojzesova knjiga 21,33; Izaija 40,28)
Jahve – GOSPOD »JAZ SEM, KI SEM«, v pomenu suvereni, večni pričujoči Bog (Druga Mojzesova knjiga 3,13-14).

Nadaljevali bomo s preiskovanjem še več božjih lastnosti; Bog je večen, kar pomeni, da nima začetka in tudi ne konca. Je nesmrten, neizmeren (Peta Mojzesova knjiga 33,27; Psalm 90:2; Prvo pismo Timoteju 1,17). Bog je nespremenljiv; to pomeni, da je absolutno zanesljiv in vreden zaupanja (Malahija 3,6; Četrta Mojzesova knjiga 23,19; Psalm 102,26-28). Bog je edinstven, torej ni nikogar drugega, ki bi mu bil enak v njegovih delih in obstoju; Njemu ni enakega in je popoln (Druga Samuelova knjiga 7,22; Psalm 86,8; Izaija 40,25; Evangelij po Mateju 5,48). Bog je skrivnosten, je nerazložljiv ter se ne da raziskati in je nemogoče, da bi ga lahko kdaj dokončno doumeli (Izaija 40,28, Psalm 145,3, Pismo Rimljanom 11,33-36).

Bog je pravičnost, ne ozirajoč se na osebe, ki bi jim izkazoval posebno naklonjenost (5 Mz 32:4, Psalm 18:30). Bog je vsemogočni, je najmočnejši; lahko naredi kar mu ugaja, toda njegova dela bodo vedno v skladu z njegovim lastnostim (Razodetje 19:6; Jeremija 32:17,27). Bog je vsemogočni, vsepovsod prisoten, vendar to ne pomeni, da je Bog vse (Psalm 139:1-5, Jeremija 23:23). Bog je vseveden, On pozna preteklost, sedanjost in prihodnost, pozna tudi vse naše misli v vsakem trenutku; ker ve vse, bo njegova pravičnost vedno pravično izvršena (Psalm 139:1-5, Knjiga pregovorov 5:21).

Bog je eden, ne samo, da ni nikogar drugega, temveč on je edini, ki zadošča najgloblje potrebe in želje naših src. Zaradi tega samo Bog je vreden našega čaščenja in vdanosti (Peta Mojzesova knjiga 6,4-5). Bog je pravičen in ne bo nikoli spregledal hudodelstev. Zaradi njegove pravičnosti, da bi bili so nam odpuščeni naši grehi, Jezus je moral izkusiti božjo sodbo namesto nas na križu (Druga Mojzesova knjiga 12,21-24, Evangelij po Janezu 1,29; 21,28-30; Evangelij po Mateju 27:45-56; Pismo Rimljanom 3,21-26).

Bog je suveren in najvišji vladar nad vsega in nič mu ne more preprečiti namenov (Psalm 93,1-2; 95,1-5, Jeremija 23,18-20). Bog je duh, je neviden (Evangelij po Janezu 1,18; 4,24). Bog je Sveta Trojica; tri osebe enotno v enem božanstvu, enakega bistva, enako vredni, enako večni, enako v moči in slavi. V prvem odlomku Svetega pisma (Prva Mojzesova knjiga 1,1-3) je omenjen »Bog« v edninski, čeprav Hebrejka beseda »Elohim« pomeni Bog v množini in se nanaša na tri različne osebe v enem božanstvu – »Oče, Sin in Sveti Duh« (Evangelij po Mateju 28:19; Evangelij po Marku 1,9-11). Bog je resnica in bo ostal nepodkupljiv ter ne more lagati (Psalm 117; Prva Samuelova knjiga 15,29).

Bog je svét, je ločen od vseh moralnih skrunitev in je sovražen do njih. Bog vidi vse zlo in ga jezi Ogenj je v Svetem pismu navadno omenjen skupaj s svetostjo in sodbo. Bog je omenjen kot goreči ogenj (Izaija 6:3, 6-7; Habakuk 1,13; Druga Mojzesova knjiga 3,1-6; Pismo Hebrejcem 12,29). Bog je milosten – to vključuje njegovo dobroto, prijaznost, usmiljenje in ljubezen. Brez božje milosti v Jezusu Kristusu svetost Boga grešnika od njega ločuje. Vsakega pa, ki sprejme Jezusa kot osebnega Odrešitelja in Gospoda ne bo obsojen, ampak ima odpuščenje greha in večno življenje v Kristusu. (Druga Mojzesova knjiga 34,6-7; Psalm 31,15-19; Prvo Petrovo pismo 1,3-5; Evangelij po Janezu 3,16-21; 17,1-3).

To je bil le skromen poskus odgovora na vprašanje o lastnosti Boga. Zato, ker je Bog neskončen ne bomo nikoli mogli popolnoma doumeli vse lastnosti Boga, ampak v Božji besedi - Sveto pismo - sam Bog nam razodeva vse, kar je nam potrebno razumeti.

EnglishPovratek na slovensko domačo stran

Kakšne so lastnosti Boga? Kakšen je Bog?
Dajte to stran v skupno rabo: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries