settings icon
share icon
Vprašanje

Ali je Bog seksist? Ali je Sveto pismo seksistično?

Odgovor


Seksizem pomeni, da en spol prevladuje nad drugim s postavljanjem stereotipov, predsodkov ali diskriminacije, kar temelji na prepričanju, da je en spol (običajno moški) po naravi boljši. Sveto pismo na več mestih omenja, da so žene zapostavljali in jih zlorabljali. Vendar si moramo zapomniti, da ko Sveto pismo samo opisuje neko dejanje, to ne pomeni nujno, da to dejanje odobrava. Ko Sveto pismo opisuje moške, ki so ravnali z ženskami le malo bolje kot z lastnino ali še slabše, to ne pomeni, da Bog to odobrava. Pripovedi, ki opisujejo življenje, kakršno je bilo, ne smemo razumeti tako, kot da so to dejanja, kakršna je Bog načrtoval.

Starozavezna družba, kot skoraj vse kulture po vsem svetu v tistem času, je bila po svoji strukturi patriarhalna. Sodobni sistemi vrednot, ki temeljijo na posvetnih človeških stališčih, imajo patriarhijo za »seksistično« po naravi. Bog je določil red v družbi, tako da je postavil načela oblasti oz. avtoritete v odnosih. Vendar je, tako kot vse drugo, padli človek pokvaril Božji red. Moški so pokvarili svojo vodstveno vlogo, ki jo je določil Bog, tako da so v vsej zgodovini z zlorabami dominirali nad ženskami. Seksizem, ki ga najdemo v našem svetu, je posledica padca človeka v greh, ne od Boga določenega reda. Zato lahko potrdimo, da je seksizem posledica greha. Na srečo nas Božje razodetje samega sebe vodi k zdravilu za seksizem in za vse grešne prakse človeštva.

Božji predpisani red v odnosih najdemo v obveznih predpisih Svetega pisma, ne v družbenih normah, značilnih za nekatere svetopisemske kulture. Nova zaveza je izpolnitev Stare zaveze in v njej najdemo načela, ki nam povedo pravilni vrstni red oblasti oz. avtoritete in zdravilo za greh seksizma.

Kristusov križ je veliki izenačevalec. Ko Jezus pravi »nihče, kdor vanj veruje« (Evangelij po Janezu 3,16), podaja vseobsegajočo izjavo, ki ne izključuje nikogar na osnovi družbenega statusa, povezanega s spolom. Tudi Apostol Pavel govori o enakosti spolov v Kristusu. »Vi vsi ste namreč po veri v Kristusa Jezusa Božji sinovi. Kajti vsi, ki ste bili krščeni v Kristusa, ste oblekli Kristusa. Ni ne Juda ne Grka, ni ne sužnja ne svobodnjaka, ni ne moškega ne ženske: kajti vsi ste eden v Kristusu Jezusu« (Pismo Galačanom 3,26–28). V odrešitvi ni seksizma. Bog ceni vse ljudi enako.

Sveto pismo natančno prikazuje različne vrste greha: suženjstvo, prostitucijo, umor, seksizem in mnoge druge zlorabe in moralne poraze. Vendar nam tudi daje popravljalno zdravilo za greh proti Božjemu določenemu redu – obnovljen odnos z njim po Jezusu Kristusu. Sveto pismo nenehno pričakuje najvišjo žrtev, ki bi obnovila naš odnos z Bogom. Vsakič, ko so žrtvovali žival kot daritev za greh, je ta učila o potrebi po spravi z Bogom. V Novi zavezi se je rodil Jezus, »Božje Jagnje, ki odvzema greh sveta« (Evangelij po Janezu 1,29), ki je živel brez greha, bil križan za greh, pokopan in obujen od mrtvih. Potem se je vrnil na svoje mesto veličastva v nebesa in tam posreduje pri Očetu za nas. Samo po veri v Kristusa najdemo zdravilo za greh, tudi za greh seksizma.

Misel, da Sveto pismo opravičuje seksizem, temelji na pomanjkljivem poznavanju Svetega pisma. Ko moški in ženske izpolnjujejo svojo od Boga določeno vlogo in živijo v skladu z merili Svetega pisma, da se medsebojno dopolnjujejo, obstaja čudovita skladnost med spoloma (Pismo Efežanom 5,22–33; Pismo Kološanom 3,18–19). S takšno skladnostjo je Bog začel (Prva Mojzesova knjiga 1,26–31). Obnovitev našega pravilnega položaja pri Bogu v Jezusu Kristusu nam omogoča obnovo pravih odnosov med spoloma. Zelo pomembno je tudi razumeti, da kjer Sveto pismo pripisuje različne vloge moškim in ženskam, ne spodbuja seksizma. Sveto pismo povsem jasno pove, da Bog pričakuje, da moški prevzamejo vodilno vlogo v cerkvi in domu (Prvo pismo Timoteju 2,11–13; Pismo Titu 1,6). Ali to pomeni, da so ženske manjvredne? Nikakor ne. Ali to namiguje, da so ženske manj inteligentne, manj sposobne ali manjvredne v Božjih očeh? Nikakor ne! Pomeni pa, da je Bog določil strukturo in oblast oz. avtoriteto (Prvo pismo Korinčanom 11,3). Bog je postavil vloge oblasti oz. avtoritete za naše dobro (Prvo Petrovo pismo 3,1–7). Seksizem je zloraba teh vlog, ne obstoj teh vlog (Prvo pismo Timoteju 5,1–2). Sveto pismo se osredotoča na preobrazbo naše duše, ne naše družbe. Bog ve, da bodo imela spremenjena življenja in srca posameznikov za posledico spremenjeno vedenje, kar bo vodilo v boljšo družbo. »Sicer pa v Gospodu ni niti ženske brez moškega niti moškega brez ženske. Kakor namreč ženska izvira iz moškega, tako moški prejme življenje po ženski, vse pa je iz Boga« (Prvo pismo Korinčanom 11,11–12).

EnglishPovratek na slovensko domačo stran

Ali je Bog seksist? Ali je Sveto pismo seksistično?
Dajte to stran v skupno rabo: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries