Sailiili GotQuestions.org Samoa


Sailiili:
O su'esu'ega i itulau ta'itasi

Su'e le pea: Upu aoga mo sailiga
Upu uma e aoga mo sailigaToe taga'i i le itulau ua faaliliuina i le gagana Samoa

Sailiili GotQuestions.org Samoa!