În ce fel este Isus Cristos unic?


Întrebare: În ce fel este Isus Cristos unic?

Răspuns:
1. El este unicul, singurul Fiu al lui Dumnezeu (Psalmul 2.7, 11-12, Ioan 1.14, Luca 1.35).

2. Este veșnic. A existat din veșnicia trecută, există în prezent și va exista pentru toată veșnicia viitoare (Ioan 1.1-3, 14, 8.58).

3. Numai Isus este Cel care a purtat păcatele noastre, ca să putem avea iertarea și să fim scăpați de ele (Isaia 53, Matei 1.21, Ioan 1.29, 1 Petru 2.24, 1 Corinteni 15.1-3).

4. Isus este singura Cale către Tatăl (Ioan 14.6, Fapte 4.12, 1 Timotei 2.5); nu există nicio altă cale de mântuire. El este singurul neprihănit, care a dat această neprihănire perfectă în schimbul păcatului nostru (2 Corinteni 5.21).

5. Numai Isus a avut putere asupra propriei Sale morți și a avut capacitatea de a-Și lua înapoi viața (Ioan 2.19, 10.17-18). Învierea Sa nu a fost una „spirituală”, ci a fost fizică (Luca 24.39). Învierea Lui din morți, neavând să mai moară niciodată, L-a evidențiat ca Fiul unic al lui Dumnezeu (Romani 1.4).

6. Numai Isus a acceptat închinarea ca fiind egal cu Tatăl (Ioan 20.28-29, Filipeni 2.6) și chiar Dumnezeu Tatăl a afirmat că Fiul trebuie onorat așa cum Dumnezeu este onorat (Ioan 5.23). În rest, fie că a fost vorba despre ucenicii lui Isus sau despre ființele îngerești, ei au respins în mod just acel fel de închinare (Fapte 10.25-26, Fapte 14.14-15, Matei 4.10, Apocalipsa 19.10, 22.9).

7. Isus a avut puterea de a da viață celor cărora a dorit (Ioan 5.21).

8. Tatăl I-a încredințat lui Isus toată judecata (Ioan 5.22).

9. Isus a fost împreună cu Tatăl și a fost implicat în mod direct în Creație și cu mâna Sa sunt ținute împreună toate lucrurile (Ioan 1.1-3, Efeseni 3.9, Evrei 1.8-10, Coloseni 1.17).

10. La sfârșitul acestui veac, Isus va fi Cel care va conduce lumea (Evrei 1.8, Isaia 9.6-7, Daniel 2.35, 44, Apocalipsa 19.11-16).

11. Numai Isus a fost născut din fecioară, conceput de la Duhul Sfânt (Isaia 7.14, Matei 1.20-23, Luca 1.30-35).

12. Isus a fost Cel care a demonstrat că are atributele lui Dumnezeu, de exemplu puterea de a ierta păcatele și de a vindeca bolnavii (Matei 9.1-7), de a potoli vânturile și valurile (Marcu 4.37-41, Psalmul 89.8-9), de a ne cunoaște, de a fi obișnuit cu noi (Psalmul 139, Ioan 1.46-50, 2.23-25), de a învia morții (Ioan 11, Luca 7.12-15, 8.41-55).

13. Sunt un număr mare de profeții care privesc nașterea, viața, învierea, Persoana și scopul lui Mesia. Toate au fost împlinite de El și nu a mai fost niciun altul care să le împlinească (Isaia 7.14, Mica 5.2, Psalmul 22, Zaharia 11.12-13, 13.7, Isaia 9.6-7, Isaia 53, Psalmul 16.10).

English
Înapoi la pagina de început în limba Română
În ce fel este Isus Cristos unic?

Află cum să ...

petreci veșnicia cu Dumnezeuprimești iertare de la Dumnezeu