settings icon
share icon
Tapukuy

Chayllaraqmi Jesuspi iñikuruni… ¿kunanqa imañataq ruwanay?

Kutichiy


Chayllaraqmi Jesuspi iñikuruni… ¿kunanqa imañataq ruwanay?

¡Chaninchasqa kay! ¡Qanmi kawsaynikipi ticrasqa karunki! Ichapas tapukunki: ¿kunanqa imañataq ruawanay? ¿imaynatataq hallarisaq cieloman rinaypaq? Pichaqa kaqmi willasunki imayna chuya qellqamanta hina ruwanaykipaq https://www.gotquestions.org/Quechua.

1. Chiqaptapuni yachay qispichikuymanta.

1 Juan 5:13 niwanchik, kaykunata “iñiqqkunamanmi kaykunata qellqamuykichik wiñay kawsayniyoqña kasqaykichikta yachanaykichikpaq”. Diosmi munan yachananchikta qespichisqa kayninchikta.Diosmi munan confianzawan yachananchikta tukuy iñiywan salvo kanaykipaq. Kunanmi yachasunchik qespichisqa kaymanta:

a) Lliwmi huchallikurunchik. Lliwmi ruwarqanchin millay huchata Diosman mana agradaqta. (Romanos 3:23).

b) Merecinchikmi ñakayninta, Diosmanta wiñaypaq rakisqa karqanchik,huchanchikmanta. (Romanos 6.23).

c) Jesusmi cruzpi wañurqa,ñoqanchikpa huchanchikmanta. (Romanos 5:8; 2 Corintios 5.21).

d) Diosmi quykuwanchi pampachakuyninta chaynataq qespichikuyninta,pipas iñiyninta churan Jesusman. (Juan 3:16, Romanos 8:1)

¡Chaymi willakuy qespichikuymanta! ¡Sichum iñiywan chaskikurqanki Jesucristota ,salvadornikipaq hina, hinaptinqa qespichisqam kanki! Tukuy huchaykikunam papampachasqa Karun.Diosmi rimarirqa manapunim deqasqaykichu nitaqmi saqesqaykichu. (Romanos 8:38-39; Mateo 28:20). Yuyariy, qespichikuyninqa Jesucristopin alli segurasqa kachakan. (Juan 10:28-29). Sichum, tukuy confianzawan Jesuspi salvdornikipaq chaskikurqanki,hinaptinqa segurasqam kanki Dioswan hanaq pachapi wiñay kawsakunaykipaq.

2. Maskay Iglesiata maypim Diospa qellqanmanta willakuqta.

Ama niychu iglesiaqa allpamanta ruwasqa kasqantaqa.Aswanqa Iglesiaqa runam.Llumpay alllinmi Cristopi iñiqqkunaqa ukninmta -hukninkama kuyanakuypi kawsakuy.Kaymi Iglesiapa munakuyninman hina ruway.Aswampas qamqa iñiynikitam churarunkiña Jesucristopi,chaynaqa kuyakuywan rimapayayki kunanqa maskay mayman huñunakusqanku,iglesiaman rinaykipaq chiqap chuya qellqamanta uyarinaykipaq,chaynapi michiqwan rimanaykipaq,yachayta quy payman Jesucristopi iñiynikimanta.

Iskay kaq Iglesiamanta rimariy,chuya qellqamanta yachachiy.Qanmi yachanayki, chaynataq ruwman churanayki Diospa yachachikuyninmanta kawsakuynikipi. Chuya qellqamanta yachayqa apamun llumpa-llumpay sumaq iñiqkunapa kawsakuyninmi. 2 Timoteo 3:16-17 “Llapallan qellqasqa kaqkunaqa Diospa Espiritumpa qosqanmi, allinmi yachachiwananchikpaq, faltanchikunata qawachiwananchikpaq, pantaypi puriptinchikpas, allin ñanman kutirichiwananchikpaq hinaspa imaynam allin kawsakuy yachachiwananchikpaq. Chaynapi Diospa runankuna yachayniyoq kaspa tukuy allinkunata ruwananchikpaq”.

Kimsa kaq rimariy Iglesia yupaychanamanta. ¡Yupaychasun ninanqa tukuy ruwasqankunamanta Diosman gracias qukuymi! Diosmi qespiykachiwanchik. Diosqa kuyawanchik. Diosmi quykuwanchik. Diosmi pusawanchik. ¿Imanasqataq mana agradecisqa kachuwan? Diosqa chuyam, chuyay-chuyay, llumpay kuyakuq, kuyapakuyninwan quntaykuwanchik. Apocalipsis 4:11 nin: “Señor Diosnillayku, qamllam kanki tukuy atipayniyoq yupaychana Diosqa. Qanmi unancharqanki tukuy ima kaqkunataqa. Munaynikiman hina unanchaptikim kachkantukuy imakunaqa”.

3. Huk punchwta quykuy Dioswan kanaykipaq.

Hima sumaqmi Dioswan sapa punchaw paywan hukllakayqa. Runakunam ninku, “sapallay Dioswan kaymi” wakinkunañataq ninku “yupaychan punchaw” Dioswan hukllawakuypi kawsaymi. Wakinmi achikyaqta otaq tardeykuyta Dioswan kayta munanku. Manam imananchu ima punchawta Diosman yupaychanaykiqa. Llumpay allinqa qam, Dioswa ima punchawtapas kuskanchakunaykipaq. ¿Imakunataq Dioswan kuskanchakunapaq ruwana?

a) Mañakuy.- Mañakuy ninanqa Dioswan rimaymi. Mañakuyqa tukuy sasachakuynikikunata chaynataq llakikuykunata Diosman quymi. Diosta mañakuy yachayta hinaspa pusasunaykipaq,mañakuy Diosta sasachkuynikipa yanapasunaykipaq. Diostam ninayki haykatam kuyanki,chaynataq qampaq tukuy ruwasqankunamanta haykatam kuyanki. Chay ninanmi mañakuyqa.

b) Chuya qellqa qaway.- Iglesiapi yachachikuyta, domingo punnchawta, chaynataq maypi yachachikuytapas chuya qellqamantaqa allinmi, hinaspa kikimata qawanayki. Chuya qellqapiqa qawachiwanchi imayna kawsanata hinaspa allin kaqkunata haypanapaq chaynata sumaq kawsakunapaq. Chaynataq Diospa qellqanqa qawachiwanchik paypa munayninman kawsakunapaq chaynataq yachaywan ruwanapaq, chaywampas hukkunaman willakunapaq espiritualmente wiñapaq. Diospa qallqanqa yachachiwanchik allin kawsakunapaq, chaynataq Diosman agradanapaq,kusikuypi kawsanapaq.

4. Runakunapa yanapukuynimwuanin espiritualmente allinkasunchi.

1 Corintios 15:33 nin, “Manan allinrunakunapa rimayninqa hukmanyachinmi kawaynikita”. Chuya qellqam nin sumaq kawsakuymanta, mana allin otq milla runakunapa kawsakuyninwanqa ama chaqrukuycho. Amakawsasunchu nilla runakunawa manachaypaqa apawasunmi huchallikuyman. Runakunapa mana allin ruwayninqa ama chaqrukuchucho ñoqanchikunaman. Chayraykum iñiqmasichikunawan hukllawakunanchik Diospi confiakuqkunawan. Maskay iglesiapi kaqta ukta otaq iskay amigokunata chaynapi yanapasunaykipaq hinataq kallapanchasunaykipaq (Hebreos 3:13; 10:24). Mañakuy amigoykikunamanta yanapanampaq chaynapi ruwayman churanampaq, sapallanpi Dioswan kanampaq chaynataq Dioswan purinampaq. Tapukuy sichum qampas ruwayta atiwaq paykuna hina. Kay ninanqa manam amigoykikunata Señor Jesucristota mana iñiqkunata qunqarunaykpaqchu. Kuyay amigoykikunata aswanqa riqsichiy Jesuita hinaspa qawachi tikrasqa kawsaynikita. Diosmanta mañakuy punchawta quykusunaykipaq chaynapi Jesusmanta willakunaykipaq amigokikunaman.

5. Yakuman challpusqa kay.

Achka runakunam mana yachankucho kaymanta Bautismo ninanqa yakuman panpasqa kaymi. “Bautismo” ninanqa qellqaman hinaqa runakunapa qayllampi Jesusmanta willakuymi iñikusqaykimanta Cristota qatikunapaq. Kay ninanqa yakuman pampasqa imaynam Cristowan pampasqa karqa. Yakumanta lloqsiyqa kay ninanqa Cristowan hatarichisqa kayni wañuymanta, pampasqamanta, chaynata hatarisqa kaymi (Romanos 6:3-4). Bautismuqa manam qespichikuncho. Bautismoqa mana huchaykimanta pampachasunkicho, Bautimoqa kasukuymi runakunaman iñisqaykita willakunaylipaq qespichisqa Cristojesusmanta. Allin punim bautismoqa kaywanmi kasukuchkanki hinaspa runapa qayllampi qawachikunki Jesucristopi iñisqaykita . Chaynaqa sichum munanki bautisasqa kayta niykuy michiqnikiman.

EnglishKutiriy Quechua simipi qallariy paginaman

Chayllaraqmi Jesuspi iñikuruni… ¿kunanqa imañataq ruwanay?
© Copyright Got Questions Ministries