settings icon
share icon
Tapukuy

¿Kawsanchu Diosqa? ¿Imkunataq qawachiwanchik Dios kawsakusqantaqa?

Kutichiy


¿Kawsanchu Diosqa? Kay tapuymantam runakuna llumpayta yachayta munanku. Kunan punchawkunapis, yachay sapskunapa estudionkuman hina cada pachak (100) runamanta isqon chunka (90) enteron mundopi runakuna creenku Dios kawsakusqampiwan imapas nisio atiynilloq kasqampi. Ichaqa Dios kawsasqampi creeqkunallam Diospa cheqap kawsasqanta pruebanankuqa. Ñoqapa pensamentoyman hinaqa Diospa kawsasqanta pruebanankuqa Diospi mana creeqkunam.

Ichaqa, Diospa kawsasqantaqamanam pruebachwanchu otaq qamqa lluyakunkim nichwantaqchu. Astawanmi chuya qellqaqa niwanchik Dios kawsakusqantaqa iñiyallanchikwan cheqapchanapaq “mana iñyniyoq kaspaqa manam agradachwanchu Diostaqa. Diosman asuykuspaqa pay kasqantam creen; creenataqmi maskaqninkunata favorecesqanmantapas” (Hebreos 11.6). Sichu Dios paypi iñyllanchikwan mana creenata munaspaqa, riruriykamunmanchiki enteron mundoman kawsa kasqanta qawachikunampaq, chaynapiqa kikin nukuniykamuptinqa manañachiki necesarioñachu kanman iñiyqa. “Chayraykum Jesusqa nirqa: rikuykuwaspaykiñam creerunki, imayna kusisqam kanqa mana rikuwachkaspan creeqkunaqa” (Juan 20:29).

Ichaqa, kaykunawanqa manam nichkanchu imapas Diospa kawsasqanmanta manam willakunchu nispaqa. Chuya Qellqam nin: “Diospa atiyniwan rurasqa kasqantam cielokunapar willawanchik, rurasqanmantam chaypi kaqkunapas rimawanchik. Sapa punchawpunim chaykunaqa rimapayawanchik. Tutan tutanraqmi Diosmantapas reqsiykachiwanchik. Imarimay palabralla mana uyarikuptimpas voznillanmi lliw mundopa hawankama mastakurum. Palabranmi kay pachapa cantonkama chayaykurun. Diosmi cielopi intipa yachananta ruraykurun” (Salmos 19:1-4). Lucerukunata rikuspaymi, llumpay qatún cielo kasqanta yachas paytaq, sumaqllana imakunapas kasqanta qawaspay, sumaqllataña intipas chinkaykusqunta rikuspaytaqmi nini – kaykunaqa kan unanchaqnin Dios kaptinmi, nispa. Eclesiastés 3:11 pim niwanchiktaq, “…qorqa wiña-wiñaypaq kaqkunamanta piensanankupaq…” Sonqanchuk ukupis kachkan kaypi kawsayninchikmanta huklaw karunniqpi wiñaypaq kawsakuykunapas riqsiq, Diossi chayqa; chaysi puni ñoqanchiktaqa creechiwaspanchik piensachiwanchik karuniqpi kawsakuykunamanta. Kikillanchikqa manas atichwanchu chaykunapi creeytaqa. Kayna kachkaptimpas wakin runakunaqa yanqachachkuraqmi Diospa kawsasqantaqa; chaymi tayta Diospa chuya qellqan advertiwanchik kaynata nisia, “Rumi sonqo runakunam piensachkanku: Diosqariki manam kanchu, nillaspanku (Salmos 14:1). Kay pachapi rikurisqanmantapuniraqmi mayoría enteron mundopi runakunam Diospi creenku chaynaqa okunkupichiki kachkan creenankupaq huk convencechiq imaynam chuya qellpa willawanchik Dios kasqanmanta chaynalla - taqmi huk yachaysapa runakunapas Diospa kawsakusqanmanta kaynata ninku.

Runakunallamanta estudiaq yachaysapa runakuna; paykunam kaynata ninku; Dios kawsakusqanta yachanapa yachanas “Dios ninanqa ¿Ima ninansi? Paykunapa nisqanman hinaqa chay palabra “Dios” nisqanmantaqa manasá huk hatunqa kanmanchu. Chaynaqa nichkankum kawsakuyqa mayorninsi mana imapas kaqpaqa. Chaynaqa sicha Dios mana kawsanmanchu karqa hinaspaqa hukchu llapa imapapas mayor munaychakup kanman karqa. Diosmanta estudiaqkunapa; nisqanman hinañataqsi; lliw cielokunapi (universo) imapas kaqkunaqa cada uno sitionpi kachkan; chaykuna sitionpiqa kachkan pipas chay sitionman churaykuq kaptinsi. Ejemplo, sichu allpa kanman karqa tumpa caronniqpi otaq Intipa ladonniqpi hinaptinqa manachá imapas kawsanmanchu karqa kayllapiqa; chaynallataq sichu kay allpapi kanman karqa rupay otaq chiripas nisieso hinaptinqa yapa ima kawsaqkunapas wañurunmanmi karqa. Mayna sasam qanma mana kaqmanta yaku rikurimuyninqa. Sasa yupana mana kaqmanta lucerukuna. Aslla yakupa ñutuskam. Cielokunata estudiaqkunapa; nisqanman hinañataqsi kan llapa imapa kachiqnin kaptin. Chayraykus llapa cielopi kaqkunapas kan kachiqnin kaptin. Chay qonqayllamanta llapa imakunatapas rikurichimuqpa sutinsi “Dios”. Allin otaq mana allin sonqomanta estudiaqkunapa; nisqankuma hinaqa llapa tiempokuna pasaypis cada llaqtakunapi kasqa huk kamachikuy (Ley) kay kamachikuymi yachachikun allin otaq mana allin yachaymanta. Chaysi runa wañuchiypo, suwakuypi qanra chakuypi puriqkunaqa kasqa yaqa llapa enteron llaqtapa mana allin qawasqan. Chaynaqa ¿Maymantatqa lloqsimurqa chay allin otaq mana allinta yachaykunaqa? Chuya Diosmantam.

Chuya Quellqam niwanchik kay Diosmanta hamuq yachachikuykunaqa (ley) manas runakunaqa munanqachu choskiytaqa astawanqa chaskinqakuqa yanqa llulla yachaykunatas. Romanos 1:25 pin nin: “Diospa cheqap yacha chikuyninkunatam llulla kaqku namanta tikrarunku hinaspam unanchaqnin Diosta qonqaruspanku unanchasqankunallataña yupaychaspa servirqaku; Kikin Diosllatam wiñaypaqa yupay chananchik. Amen”. Chaynallataqmi chuya qellqapa nisqanman hinaqa, manas casa kanchu mana Diospi creenapaqa. Romanos 1:20 pim nin: “Diosqasapallanmi, wiñaypaq kawsaq kaspanmi llompay atiyniyoq. Chayna kasqantam tukuy unanchasqankunawam reqsichikun kay pachapa qallarisqanmantapuni. Chaynapimá sutillata reqsinchik mana rikuyta atichkaspapas, chaynaqa pipas manam ninmanchu: Diosmantaqa manam imatapas yacharqannichu” nispaqa.

Runakunaqa mana Diospi creenatam munanku, paykunapa yachaysapa tukuspanku “hinaspa pruebata” mañakusqankuman hina mana chuya qellqa kasqanraykum. Cheqap rimayman hinaqa sichum “Kanmi Dios” nispankuqa cuentatam qokunanku huchanrayku Diosmanta karunchasqa kasqankuta hinaspataq huchan pampachaqninta necesitasqankuta (Romanos 3:23; 8:23). Sichu Dios kawsaptinqa ñoqanchikmi cuentallikunchik Diospa ñawpaqninpi Jujuy rurasqanchikmantaqa. Sichu Dios mana kawsaptinqa hukñachu llakikuchwan imaña rurayninchikmantapas. Mana Dios kaptinqa piñataq juazgawachwan.

Ñoqapa pensainyman hinaqa Dios juzgananta manchakuspankum hapipakuchkanku mana Dios kawsakusqanmanta rimaq wakin runakunapa nisqampi. Diosqa kawsanmi chaytaqa lliw runam yachan. Hasta piñakuspanku “manam kawsanchu Dios” nisqankuwanpas Dios kasqantaqa aceptachkankum chay palabra “Dios” niqta rimarusqankurayku.

Tukuykunaypaqyá ratolla uyaruykuway Diospa kawsasqanta willarinaypaq ¿Imaynatam yachani Dios kasqantaqa? Dios kawsasqantaqa yachani paywan sapaypunchaw rimasqanraymi. Manamá rimapayawasqantaqa uyarinichu hichaqa musianimñoqawan kasqanta, pusawasqanta; riqsinim kuyakuyninta, munanim qokuyninta. Kawsakuyniypim tukuy ima sucedewarqa chaykunataqa Tayta Diosllam allicharurqa. Diosllam atiyninwan Salvaykuwaspan allin kawsakuyninta churaykuwan. Chaymi riqsiqankunata mana Dios riqsiy runaman willaptiyqa convence chinmanchu. Diospa kasqantaqa creena iñiyllanchikwansi (Hebreos 11:6). Diospi iñiyqamanam ñawsa hina tutayayman pawaykuychu, kasqa sumaq kanchayniyoq wasipi cuaryom. Chaypim cada 100 runamanta 90 runakuna kachkanku.

EnglishKutiriy Quechua simipi qallariy paginaman

¿Kawsanchu Diosqa? ¿Imkunataq qawachiwanchik Dios kawsakusqantaqa?
© Copyright Got Questions Ministries