www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czym jest zbawiająca łaska?

Odpowiedź:
"Łaska zbawiająca" odnosi się do "wartości odkupienia", czyniąc daną osobę lub rzecz możliwą do zaakceptowania. Nie jest to jednak znaczenie biblijne. Słowo łaska w Biblii oznacza "niezasłużoną boską pomoc udzieloną ludziom dla ich odnowienia lub uświęcenia" lub "Boża życzliwość dla niezbawionych." W sensie biblijnym, "łaska zbawiająca" jest łaską Boga, która zbawia człowieka.

Pismo Święte mówi, że łaska, niezasłużona przychylność Pana jest konieczna "jako że z uczynków Prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w Jego oczach..." (Rzymian 3.20). Jedynym sposobem otrzymania Bożej łaski zbawiającej jest wiara w Chrystusa: "Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą..." (Rzymian 3.21-22).

Efektem łaski zbawiającej jest nasze uświęcenie, proces w którym Bóg przemienia nas na obraz Chrystusa. W chwili zbawienia, z łaski przez wiarę, Bóg czyni nas nowym stworzeniem (2 Koryntian 5.17). I obiecuje, że nigdy nie opuści swoich dzieci: "Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa" (Filipian 1.6).

Nie ma w nas niczego, co przybliżyłoby nas do Boga (Rzymian 3.10-11)- nie mamy "łaski zbawiającej" dzięki własnym staraniom. Będąc zasadniczo nie do zaakceptowania przez Boga, pytamy, wraz z uczniami Jezusa, "Jak mogę być zbawiony?" Odpowiedź Jezusa jest zapewnieniem: "Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga" (Ew. Łukasza 18.26-27). Zbawienie jest Bożym dziełem. On obdarza łaską jakiej potrzebujemy. Naszą "łaską zbawiającą" jest sam Chrystus. Jego dzieło na krzyżu jest tym, co nas zbawia, a nie nasze wysiłki.

Łatwo jest sądzić, że dzięki naszej wierze, w małym stopniu przyczyniamy się do naszego zbawienia. W gruncie rzeczy, wysiłek Chrystusa musi łączyć się z wiarą, i wydaje się, że nasza wiara pochodzi od nas samych. Ale Rzymian 3.10-12 mówi, że nikt nie szuka Boga. A fragment z Efezjan 2.8 mówi, "Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga." Hebrajczyków 12.2 mówi, że Jezus jest sprawcą i dokończycielem wiary. Boża łaska zbawiająca jest całkowicie jego darem. Nawet nasza zdolność przyjęcia jego łaski zbawiającej jest kolejnym darem pochodzącym od Boga.

© Copyright Got Questions Ministries