settings icon
share icon
Pytanie

Czy istnieje biblijna lista grzechów?

Odpowiedź


Często myślimy, że nasze życie mogłoby być prostsze gdybyśmy tylko stworzyli listę sprawdzającą, którą moglibyśmy wypełniać. Mamy listę zakupów, listę spraw do załatwienie, listę życzeń i wiele innych. Z pewnością, jeśli Bóg chce, abyśmy odnosili sukcesy w życiu dla niego, musi istnieć biblijna lista grzechów, których należy unikać. Gdy spojrzymy na Biblię, z pewnością znajdujemy listę grzechów, ale odkrywamy również, że listy wydają się nie kończyć.

Od samego początku, Bóg powiedział człowiekowi co jest dobre a co złe. Do Adama w Ogrodzie Eden Bóg powiedział, "Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz" (1 Ks. Mojżeszowa 2.16-17). Gdy lud Izraela wyszedł z Egiptu, Bóg ustanowił swoje Prawo z nimi na Górze Synaj. Lista Dziesięciu Przykazań (2 Ks. Mojżeszowa 20.1-17) nie była pełnym prawem, ale podsumowaniem wszystkiego o czym chciał im powiedzieć Bóg. Całe księgi IV i V Ks. Mojżeszowa są poświęcone odsłanianiu Izraelitom Bożych praw. Żydowscy rabini mówią, że istnieje 613 praw w Torze (Księgach Mojżeszowych). 365 należy do kategorii "nie będziesz..."

Jakie są niektóre przykłady tych grzechów? Z Dziesięciu Przykazań mamy fałszywe uwielbienie, bałwochwalstwo, nadużywania imienia Boga, pogwałcenie szabatu, nieszanowanie rodziców, morderstwo, cudzołóstwo, kradzież, kłamstwo/ oszczerstwo, pożądanie czegoś. W Kazaniu na Górze (Ew. Mateusza 5-7), Jezus wziął niektóre z tych samych grzechów i podniósł je do wyższego poziomu. W odniesieniu do morderstwa, Jezus powiedział, "A Ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu: Racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł: Głupcze, pójdzie w ogień piekielny" (Ew. Mateusza 5.22). W odniesieniu do cudzołóstwa, Jezus powiedział, "każdy kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim" (Ew. Mateusza 5.28). W Galacjan 5.19-21 mamy powiedziane, "Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą." Tylko te krótkie listy dają większości ludzi mnóstwo pracy nad różnymi rzeczami w ciągu całego ich życia. Dodatkowo do tych różnych list, które możemy znaleźć w Piśmie Świętym, powiedziane jest w 1 Jana 5.17, że "wszelkie zło jest grzechem." Nie tylko Biblia mówi nam o rzeczach których mamy nie robić, ale w Jakuba 4.17 jesteśmy pouczeni, że każdy "Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu."

Gdy staramy się stworzyć listę grzechów, sami odnajdujemy siebie pogrążonych w poczuciu winy naszymi własnymi porażkami, ponieważ odkrywamy że zgrzeszyliśmy o wiele bardziej aniżeli zdawaliśmy sobie z tego sprawę. Pismo Święte informuje nas, "Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu" (Galacjan 3.10). I chociaż to stwierdzenie może wydawać się samobójcze, w rzeczywistości jest to najlepsza możliwa wiadomość. Skoro nigdy nie możemy w pełni przestrzegać Bożego Prawa, musi być inna odpowiedź, i znajduje się kilka wersetów później: "Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie, aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego Ducha otrzymali przez wiarę" (Galacjan 3.13-14). Prawo Boże czy lista grzechów, którą znajdujemy w Biblii, służy nam jako przewodnik, aby "zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni" (Galacjan 3.24).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy istnieje biblijna lista grzechów?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries