settings icon
share icon
Pytanie

Jaka światowa religia będzie w czasach ostatecznych?

Odpowiedź


Tą jedną, światową religią opisaną w Księdze Objawienia 17.1-18, która opisuje scenariusz czasów ostatecznych jest "wielka nierządnica". Termin nierządnica jest metaforą używaną na przestrzeni całego Starego Testamentu na określenie fałszywej religii. Prawdziwa oraz wymyślona religia były rozważana przez wieki w efekcie czego powstało wiele różnych poglądów wśród komentatorów biblijnych i teologów. Istnieją przekonujące argumenty za tym, że tą jedną, światową religią może być katolicyzm, islam, ruch New Age lub jakaś inna forma religii jeszcze nie opisanej, a badanie Internetu może przynieść wiele innych możliwości i teorii. Nie ma wątpliwości, że jakiś rodzaj, jednej, światowej religii pod przewodnictwem fałszywego proroka będzie częścią czasów ostatecznych, być może wymyślona z połączenia kilku różnych religii, sekt oraz -izmów, jakie dzisiaj istnieją.

Ks. Objawienia 17.1-18 podaje kilka charakterystycznych cech takiej światowej religii. Ta fałszywa religia będzie dominowała nad "ludami i tłumami, i narodami, i językami" na ziemi (werset 15), co oznacza, że będzie miała uniwersalną władzę, bez wątpienia nadaną jej przez Antychrysta, który rządzi światem w tych czasach. Wersety 2-3 opisują prostytutkę popełniającą cudzołóstwo z "królami ziemi", odnosząc to do wpływu fałszywej religii na władców świata i ludzi wpływowych. Bycie "odurzonym winem swojego cudzołóstwa" może odnosić się do tych, którzy są upojeni władzą, jaką otrzymują z uwielbienia fałszywego boga tej religii, tak szatan często usidla tych, którzy pragną władzy. Sojusze zawarte przez fałszywą religię zjednoczą kościół i państwo jak nigdy dotąd.

Werset 6 opisuje nierządnicę będącą "upojoną krwią świętych" oraz krwią tych, którzy świadczą o Jezusie. Morderstwo wierzących w czasie ucisku będzie częścią planu Antychrysta (Ks. Objawienia 6.9). Wielu z tych, którzy będą przeciwstawiać się światowej religii zostanie ściętych (Ks. Objawienia 20.4), a ci, którzy odmówią oddania czci Antychrystowi poprzez przyjęcie jego znaku nie będą w stanie kupować i sprzedawać, tym samym utrudniając sobie przeżycie (Ks. Objawienia 13.16-17).

Ostatecznie, nierządnica straci przychylność Antychrysta, który będzie chciał otrzymać światowe uwielbienie dla siebie samego. Nie będzie chciał dzielić uwielbienia płynącego ze świata pomiędzy proroków i kapłanów tej fałszywej religii, bez względu na to jak poważni mogą być. Jak tylko Antychryst zdobędzie światową uwagę dzięki swojemu cudownemu powrotowi z martwych (Ks. Objawienia 13.3, 12, 14), zwróci się przeciwko fałszywemu systemowi religijnemu i zniszczy go, ustanawiając się Bogiem. Zwiedzenie, o jakim mówi nam Jezus, będzie tak wielkie, że jeśli byłoby to możliwe, to nawet wybrani by się temu poddali (Ew. Mateusza 24.24).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jaka światowa religia będzie w czasach ostatecznych?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries