www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jaka światowa religia będzie w czasach ostatecznych?

Odpowiedź:
Tą jedną, światową religią opisaną w Księdze Objawienia 17.1-18, która opisuje scenariusz czasów ostatecznych jest "wielka nierządnica". Termin nierządnica jest metaforą używaną na przestrzeni całego Starego Testamentu na określenie fałszywej religii. Prawdziwa oraz wymyślona religia były rozważana przez wieki w efekcie czego powstało wiele różnych poglądów wśród komentatorów biblijnych i teologów. Istnieją przekonujące argumenty za tym, że tą jedną, światową religią może być katolicyzm, islam, ruch New Age lub jakaś inna forma religii jeszcze nie opisanej, a badanie Internetu może przynieść wiele innych możliwości i teorii. Nie ma wątpliwości, że jakiś rodzaj, jednej, światowej religii pod przewodnictwem fałszywego proroka będzie częścią czasów ostatecznych, być może wymyślona z połączenia kilku różnych religii, sekt oraz -izmów, jakie dzisiaj istnieją.

Ks. Objawienia 17.1-18 podaje kilka charakterystycznych cech takiej światowej religii. Ta fałszywa religia będzie dominowała nad "ludami i tłumami, i narodami, i językami" na ziemi (werset 15), co oznacza, że będzie miała uniwersalną władzę, bez wątpienia nadaną jej przez Antychrysta, który rządzi światem w tych czasach. Wersety 2-3 opisują prostytutkę popełniającą cudzołóstwo z "królami ziemi", odnosząc to do wpływu fałszywej religii na władców świata i ludzi wpływowych. Bycie "odurzonym winem swojego cudzołóstwa" może odnosić się do tych, którzy są upojeni władzą, jaką otrzymują z uwielbienia fałszywego boga tej religii, tak szatan często usidla tych, którzy pragną władzy. Sojusze zawarte przez fałszywą religię zjednoczą kościół i państwo jak nigdy dotąd.

Werset 6 opisuje nierządnicę będącą "upojoną krwią świętych" oraz krwią tych, którzy świadczą o Jezusie. Morderstwo wierzących w czasie ucisku będzie częścią planu Antychrysta (Ks. Objawienia 6.9). Wielu z tych, którzy będą przeciwstawiać się światowej religii zostanie ściętych (Ks. Objawienia 20.4), a ci, którzy odmówią oddania czci Antychrystowi poprzez przyjęcie jego znaku nie będą w stanie kupować i sprzedawać, tym samym utrudniając sobie przeżycie (Ks. Objawienia 13.16-17).

Ostatecznie, nierządnica straci przychylność Antychrysta, który będzie chciał otrzymać światowe uwielbienie dla siebie samego. Nie będzie chciał dzielić uwielbienia płynącego ze świata pomiędzy proroków i kapłanów tej fałszywej religii, bez względu na to jak poważni mogą być. Jak tylko Antychryst zdobędzie światową uwagę dzięki swojemu cudownemu powrotowi z martwych (Ks. Objawienia 13.3, 12, 14), zwróci się przeciwko fałszywemu systemowi religijnemu i zniszczy go, ustanawiając się Bogiem. Zwiedzenie, o jakim mówi nam Jezus, będzie tak wielkie, że jeśli byłoby to możliwe, to nawet wybrani by się temu poddali (Ew. Mateusza 24.24).