settings icon
share icon
Pytanie

Co to jest Rzymski Katolicyzm?

Odpowiedź


Kościół Rzymskokatolicki utrzymuje, że jego początkiem jest śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa około 30 r. po Chr. Kościół Katolicki ogłasza się Kościołem, za który umarł Jezus Chrystus, Kościołem, który został założony i zbudowany przez apostołów. Czy to jest prawdziwe pochodzenie Kościoła Katolickiego?

Wręcz przeciwnie. Nawet pobieżna lektura Nowego Testamentu ujawni, że Kościół Katolicki nie wywodzi się z nauk Jezusa ani Jego apostołów. W Nowym Testamencie nie ma żadnej wzmianki o papiestwie, kulcie/adoracji Marii (lub niepokalanym poczęciu Marii, wieczystym dziewictwie Marii, wniebowzięciu Marii, czy Marii jako współodkupicielce i pośredniczce), zwracaniu się do świętych w niebie o ich modlitwę, sukcesji apostolskiej, obrzędach kościelnych funkcjonujących jako sakramenty, chrzcie niemowląt, wyznawaniu grzechów przed kapłanem, czyśćcu, odpustach, czy równym autorytecie tradycji kościelnej i Pisma Świętego. Jeśli więc źródłem Kościoła Katolickiego nie są nauki Jezusa i Jego apostołów, zapisane w Nowym Testamencie, to jakie jest prawdziwe pochodzenie Kościoła Katolickiego?

Przez pierwsze 280 lat historii chrześcijaństwa, chrześcijaństwo było zakazane przez Imperium Rzymskie, a chrześcijanie byli strasznie prześladowani. Zmieniło się to po "nawróceniu" rzymskiego cesarza Konstantyna. Konstantyn zapewnił tolerancję religijną Edyktem Mediolańskim w 313r. po Chr., skutecznie znosząc zakaz chrześcijaństwa. Później, w 325 r. po Chr., Konstantyn zwołał Sobór Nicejski, próbując zjednoczyć chrześcijaństwo. Konstantyn wyobrażał sobie chrześcijaństwo jako religię, która mogłaby zjednoczyć Imperium Rzymskie, które w tym czasie zaczynało się rozpadać i dzielić. Choć mogło się wydawać, że jest to pozytywny rozwój dla kościoła chrześcijańskiego, skutki nie były pozytywne. Tak jak Konstantyn odmówił pełnego przyjęcia wiary chrześcijańskiej, ale kontynuował wiele swoich pogańskich wierzeń i praktyk, tak kościół chrześcijański, który Konstantyn i jego następcy zaczęli wspierać, stopniowo stawał się mieszanką prawdziwego chrześcijaństwa i rzymskiego pogaństwa.

Poniżej podajemy kilka przykładów:

Większość rzymskokatolickich wierzeń i praktyk dotyczących Marii jest całkowicie nieobecna w Biblii. Skąd wzięły się te wierzenia? Rzymskokatolicki pogląd na Marię ma o wiele więcej wspólnego z egipską religią bogini-matki Izydy niż z czymkolwiek, czego uczy Nowy Testament. Co ciekawe, pierwsze wzmianki o katolickiej mariologii pojawiają się w pismach Orygenesa, który żył w Aleksandrii w Egipcie, gdzie znajdował się centralny punkt kultu Izydy.

Wieczerza Pańska będąca spożywaniem dosłownego ciała i krwi Jezusa nie jest nauczana w Biblii. Idea, że chleb i wino są cudownie przemieniane w rzeczywiste ciało i krew Jezusa (transsubstancjacja) nie jest biblijna. Jednak kilka starożytnych religii pogańskich, w tym Mitraizm, który był bardzo popularny w Imperium Rzymskim, miało jakąś formę "teofagii" (jedzenia swojego boga) jako rytualną praktykę.

Rzymski katolicyzm ma "świętych", do których można się modlić, aby uzyskać konkretne błogosławieństwo. Na przykład, święta Joanna Beretta Molla jest patronką płodności. Franciszek z Asyżu jest patronem zwierząt. Istnieje wielu patronów uzdrowienia i pocieszenia. Nigdzie w Piśmie Świętym nie ma o tym nawet wzmianki. Tak jak rzymski panteon bogów miał boga miłości, boga pokoju, boga wojny, boga siły, boga mądrości itd., tak Kościół katolicki ma świętego, który " opiekuje się" każdą z tych i wieloma innymi kategoriami. Wiele rzymskich miast miało boga charakterystycznego dla danego miasta, zatem Kościół Katolicki zapewnił sobie również "patronów" dla miast.

Idea, że biskup rzymski jest wikariuszem Chrystusa, najwyższym przywódcą Kościoła chrześcijańskiego, jest całkowicie obca Słowu Bożemu. Zwierzchnictwo biskupa rzymskiego (papiestwo) powstało przy wsparciu rzymskich cesarzy. Podczas gdy większość innych biskupów (i chrześcijan) opierała się idei rzymskiego biskupa jako najwyższego, rzymski biskup ostatecznie wzniósł się na wyżyny władzy, również dzięki władzy i wpływom rzymskich cesarzy. Po upadku zachodniej części Imperium Rzymskiego papieże przyjęli tytuł, który wcześniej należał do cesarzy rzymskich - Pontifex Maximus.

Można by podać jeszcze wiele innych przykładów. Te cztery powinny wystarczyć do wykazania pochodzenia Kościoła Katolickiego. Oczywiście Kościół Rzymskokatolicki zaprzecza pogańskiemu pochodzeniu swoich wierzeń i praktyk. Kościół Katolicki ukrywa swoje pogańskie wierzenia pod warstwami skomplikowanej teologii i tradycji kościelnej. Uznając, że wiele z jego wierzeń i praktyk jest całkowicie obcych Pismu Świętemu, Kościół Katolicki jest zmuszony zaprzeczyć autorytetowi i wystarczalności Pisma Świętego.

Geneza Kościoła Katolickiego to tragiczny kompromis chrześcijaństwa z religiami pogańskimi, które je otaczały. Zamiast głosić ewangelię i nawracać pogan, Kościół Katolicki "schrystianizował" religie pogańskie i "spoganizował" chrześcijaństwo. Zacierając różnice i wymazując rozróżnienia, Kościół Katolicki stał się atrakcyjny dla bałwochwalczych mieszkańców Imperium Rzymskiego. Jednym z rezultatów było to, że Kościół Katolicki stał się na wieki najwyższą religią w świecie rzymskim. Jednak innym rezultatem było to, że dominująca forma chrześcijaństwa odeszła od prawdziwej ewangelii Jezusa Chrystusa i prawdziwego zwiastowania Słowa Bożego.

2 Tymoteusza 4.3-4 (tłum. Biblia Warszawska) stwierdza: "Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom."

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to jest Rzymski Katolicyzm?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries