ପରିତ୍ରାଣରେ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମତ୍ବ ଓ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ବାଧିନ ଇଛା କିପରି ଭାବରେ ଏକାଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ?


ପ୍ରଶ୍ନ: ପରିତ୍ରାଣରେ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମତ୍ବ ଓ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ବାଧିନ ଇଛା କିପରି ଭାବରେ ଏକାଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ?

ଉତ୍ତର:
ଈଶ୍ବରଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମତ୍ବ ଓ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ବାଧୀନ ଇଛା ଓ ଦାୟିତ୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାଣିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅସମ୍ଭବ । ତାହାଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣର ଯୋଜନାରେ ସେଗୁଡିକ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ତାହା କେବଳ ଈଶ୍ବର ହିଁ ଜାଣନ୍ତି । ଈଶ୍ବରଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଓ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷମତା ଅନ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡିକରେ ଯେତିକି ଏହି ବିଷୟରେ ତା’ଠାରୁ ଯେ ଅଧିକ ତାହା ସ୍ବୀକାର କରିବା ଅତି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ । ଅନ୍ୟ ପାଖର ଅତି ଦୂରକୁ ଗଲେ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ବୁଝାମଣାକୁ ଅଧିକ ଅସ୍ବଷ୍ଟ କରିଦେବ ।

ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ବଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ତାହା ଈଶ୍ବର ଜାଣନ୍ତି (ରୋମୀୟ 8:29; 1ପିତର1:2) । ଏଫିସୀୟ 1:4 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୁହେ ଯେ ଈଶ୍ବର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ “ଜଗତର ପତନାବଧି” ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି । ବିଶ୍ବାସୀମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ ବାରମ୍ବାର “ମନୋନୀତ ଲୋକେ” (chosen) ଓ “ମନୋନୀତ”( elect ) (ମାଥିଉ 24:12, 31; ମାର୍କ 13:20, 27; ରୋମୀୟ 11:7; 1ତିମଥି 5:21; 2ତିମଥି 2:10; ତିତସ 1:1; 1ପିତର 1:1) ଭାବରେ କହିଆସିଛି (ରୋମୀୟ 8:33; 11:5; ଏଫିସୀୟ 1:11; କଲସୀୟ 3:12; 1ଥେସଲନିକୀୟ 1:4; 1ପିତର 1:2; 2:9) । ପ୍ରକୃତ କଥାଟି ହେଉଛି ବିଶ୍ବାସୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଯାଇଛି (ରୋମୀୟ 8:29-30; ଏଫିସୀୟ 1:5, 11) ଓ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ବାଚିତ (ରୋମୀୟ 9:11; 11:28; 2ପିତର 1:10) ହୋଇଥିବା ବିଷୟଟି ସରଳ ଭାବରେ ସ୍ବଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ।

ବାଇବଲ ମଧ୍ୟ କୁହେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦାୟୀ ଅଟୁ ବା ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ବ – ଆମ୍ଭେମାନେ କେବଳ ଏତିକି କରିବା ଓ ତାହା ହେଉଛି ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ବାସ କରିବା ଓ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା (ଯୋହନ 3:16; ରୋମୀୟ 10:9-10) । କେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ତାହା ଈଶ୍ବର ଜାଣନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ତାହା ଈଶ୍ବର ମନୋନୀତ କରନ୍ତି ଓ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ନିହାତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିବାକୁ ହେବ । ଏହି ତିନିଗୋଟି ବିଷୟ କିପରି ଏକାଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସସୀମ ମନରେ ବୁଝିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ (ରୋମୀୟ 11:33-36) । ଆମର ଦାୟିତ୍ବ ହେଉଛି ଆମେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ସୁସମାଚାର ନେଇଯିବା (ମାଥିଉ 28:18-20; ପ୍ରେରିତ 1:8) । ଆମେ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ପୂର୍ବଜ୍ଞାନ, ମନୋନୟନ ଓ ପୂର୍ବରୁ ମନୋନୀତ କରିବା ବା ଜାଣିବା ବିଷୟକୁ ଈଶ୍ବରଙ୍କଠାରେ ଛାଡିଦେବା ଓ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରି କେବଳ କେବଳ ତାହାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବା ।ଓଡ଼ିଆ ପେଜ୍ କୁ ଫେରି ଯାଅନ୍ତୁପରିତ୍ରାଣରେ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମତ୍ବ ଓ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ବାଧିନ ଇଛା କିପରି ଭାବରେ ଏକାଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ?